Brukerveiledning Avbryt

Adobe Creative Cloud: Oppdatering av Teams- og Enterprise-kontoer

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Vi oppgraderer Admin Console for å gi organisasjonen din bedre kontroll over lagret innhold i Creative Cloud, og gjøre det enklere for deg å holde oversikt over brukt og gjenværende lagringsplass.

Se denne videoen for å lære om bedriftsprofiler, bedriftslagring og Adobe-profiler.

Varsel:

Hvis du vil vite mer om brukerproblemene som kan oppstå når organisasjonen går over til å bruke bedriftslagring, kan du se Oppgradere til bedriftslagring | Kjente problemer.

Merk:

Vi oppdaterer Adobe Admin Console på et passende tidspunkt for å minimere innvirkningen. Admin Console vil være utilgjengelig under oppdateringen.

For de fleste organisasjoner vil oppdateringsprosessen ikke være merkbar utover en kort periode når Adobe Admin Console er utilgjengelig. For organisasjoner med et stort antall brukere (flere enn 10 000), kan dette ta en time eller lenger, så vi vil forsøke å legge oppdateringen til utenfor arbeidstiden.

Brukerne vil ikke oppleve noen nedetid for Adobe-applikasjonene og -tjenestene sine under oppdateringen. De vil imidlertid bli logget av Adobe-kontoene sine og måtte logge på igjen.

Nye lagringsfunksjoner

Med denne oppdateringen av Admin Console blir det enklere for organisasjonene å overføre brukernes innhold når de forlater selskapet. For å gi arbeidsgruppen din større fleksibilitet, har vi dessuten gruppert lagringsplassen til organisasjonen din. Den nye Lagring-fanen viser deg hvor mye av lagringsplassen som er brukt.

Enterprise-kunder kan nå dessuten tilordne rollen som lagringsadministrator for å delegere oppgaver knyttet til administrering av lagring.

Denne oppdateringen inneholder følgende lagringsrelaterte funksjoner:

Hente ut ressurser

Gjelder: Creative Cloud for teams og Creative Cloud for enterprise.

Vi gjør det enklere for organisasjonen å overføre filene til en bruker fra Creative Cloud-lagringsplassen til en annen konto, når brukeren fjernes fra Creative Cloud-bedriftsplanen – for eksempel når de ikke jobber i bedriften lenger.

Innholdet overføres via en ZIP-fil (eller flere ZIP-filer hvis innholdet overstiger 5 GB). En kobling til ZIP-filen blir sendt til en bruker som administratoren velger som mottaker av de overførte filene. Brukeren som er utpekt, kan laste ned ZIP-filen, pakke ut og laste opp innholdet til sin egen brukermappe. ZIP-filen vil forbli tilgjengelig inntil den tilhørende hjemmekatalogen slettes permanent. Du finner mer informasjon under Hente ut ressurser fra en bruker.

Større fleksibilitet for lagringsplassen med samlet kvote

Gjelder: Creative Cloud for teams og Creative Cloud for enterprise.

Samtlige lagringskvoter blir nå slått sammen og delt på tvers av hele arbeidsgruppen. De som har behov for mer lagringsplass, kan dermed få fra dem som har lagringsplass til overs.

Tidligere ble Adobe-lagringsplassen tildelt per lisens med en lagringsgrense. Hvis for eksempel en organisasjon kjøpte 50 Creative Cloud-lisenser, fikk hver lisens tildelt en berettiget mengde lagringsplass. Brukere som nådde lagringsgrensen, måtte slette noe av innholdet sitt eller få organisasjonen til å kjøpe mer lagringsplass – selv om andre ikke brukte hele kvoten sin.

Med denne oppdateringen baseres tildelingen nå på den totale mengden lagringsplass som er kjøpt, i stedet for per lisens. Det betyr at hvis en organisasjon kjøper 50 Creative Cloud-lisenser, får hver bruker fortsatt den berettigede mengden lagringsplass – men nå kan brukene overskride den tildelte mengden lagringsplass, så lenge organisasjonen ikke har overskredet den totale mengden tildelt lagringsplass. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere Adobe-lagring.

Lagringsanalyse

Gjelder: Creative Cloud for teams og Creative Cloud for enterprise.

Med de nye funksjonene for lagringsanalyse kan du følge med på lagringsbruken i organisasjonen og sjekke hvor mye lagringsplass de enkelte aktive brukerne opptar. Få varsler når grensene for lagringsplass overskrides. Og last ned lagringsrapporter for videre analyse.

Oppdatering av brukeropplevelsen og kontoene

Gjelder: Creative Cloud for teams, Creative Cloud for enterprise, Document Cloud for teams og Experience Cloud

Brukere med Adobe ID og brukere i forvalterorganisasjoner vil gjennom denne oppdateringen bli overført til bedriftslagring. Ressurser knyttet til kontoene til Creative Cloud for teams- eller Creative Cloud for enterprise-kunder vil være kontrollert av organisasjonen.

Brukerne vil bli logget av Adobe-kontoene sine og må logge på igjen. Enkelte brukerkontoer kan være utilgjengelige i noen minutter mens oppdateringen pågår. Etter noen minutter kan brukerne logge på igjen.

Oppdatering av påloggingsprosessen for brukere

Påloggingsopplevelsen vil være uendret for de fleste brukere som har en enkeltstående bedriftsplan fra Adobe. Tilgangen deres til Adobe-applikasjoner og -tjenester vil være som før.

Hvis brukere har flere Adobe-planer knyttet til samme e-postadresse, vil Adobe opprette separate profiler med dedikert lagring for hver plan. De kan da velge profil – bedrift eller privat – ved pålogging, slik at de enkelt kan jobbe med og organisere innhold på tvers av bedriftsplaner og planer for enkeltpersoner.

Dette innebærer at hvis en bruker velger en spesifikk profil, får vedkommende bare tilgang til applikasjonene og tjenestene knyttet til den profilen. Brukeren får ikke tilgang til applikasjoner og tjenester tilknyttet andre profiler. Hvis for eksempel en bruker har Photoshop-rettigheter med én profil og InDesign med en annen, må brukeren logge av den ene profilen og logge på den andre for å bruke den spesifikke applikasjonen. Stock-rettigheter er imidlertid tilgjengelige på tvers av profiler.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere Adobe-profiler.

Merk:

Riktig profil blir i de fleste tilfeller valgt automatisk. Unntaksvis kan det imidlertid hende at disse brukerne selv må velge profil når de logger på.

Oppdatering av påloggingsprosessen for administratorer

For de fleste administratorer som har administratorrettigheter for én enkelt organisasjon i Adobe Admin Console, vil påloggingsopplevelse forbli uendret. De kan fortsette å logge på og åpne Admin Console som før.

Hvis du imidlertid har administratorrettigheter for flere organisasjoner med samme e-postadresse, vil du oppleve følgende endringer:

 • Når du logger på, kommer det opp en profilvelger som viser én profil per organisasjon du har administratorrettigheter for. Hvis du vil ha mer informasjon om profiler, kan du se Administrere Adobe-profiler.
 • Når du har valgt ønsket profil, blir du logget på organisasjonen du valgte med profilvelgeren.
 • Du kan imidlertid endre profil uten å måtte logge av og på igjen. Dette gjør du i så fall ved å gå til Bytt organisasjon oppe til høyre i Admin Console og velge en annen organisasjon.
Merk:

Vi er allerede i gang med å oppdatere alle organisasjoner til de nye lagringsfunksjonene som beskrives her.

 • Hvis én eller flere av organisasjonene dine ikke er oppdatert ennå, vil profilene for disse organisasjonene IKKE bli vist i profilvelgeren. Du kan imidlertid logge på med din personlige profil og deretter velge ønsket profil ved hjelp av Bytt organisasjon.
 • Hvis du administrerer flere organisasjoner, kan du bli bedt om å velge organisasjon når du logger på Admin Console. Hvis en organisasjon er i ferd med å bli oppdatert, blir den ikke vist i velgeren.
Varsel:

 Hvis du er kontrakteier og organisasjonen din har blitt oppdatert, må du logge på med den personlige profilen din (også kalt en personlig konto) for å utføre faktureringsrelaterte oppgaver.

Andre forbedringer

Bedre kontroll over og deling av Creative Cloud Libraries

Gjelder: Creative Cloud for teams og Creative Cloud for enterprise.

Med Creative Cloud Libraries kan du lagre, organisere og dele kreative ressurser med arbeidsgruppen din. Med de siste forbedringene kan du velge å lagre biblioteker på organisasjonens Creative Cloud-lagringsplass for å gjøre dem tilgjengelige for alle andre brukere på den samme bedriftsplanen umiddelbart. Med dette kan arbeidsgruppen effektivt sørge for konsekvent innhold og sikre at ressursene holdes innad i bedriften. Arbeidsgruppe-biblioteker kan også deles med et ubegrenset antall samarbeidspartnere, både i og utenfor bedriften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Creative Cloud Libraries for bedrifter.

Utvidet versjonslogg

Gjelder: Creative Cloud for teams og Creative Cloud for enterprise.

Nå kan du vise eller gå tilbake til tidligere versjoner av nettsky-dokumenter og Creative Cloud-filer i opptil 180 dager.

Delingsbegrensninger

Gjelder: Creative Cloud for enterprise

De nye funksjonene lar IT-administratorer angi begrensninger for hvordan brukere kan dele og samarbeide. Du finner mer informasjon under Delingsbegrensninger for beskyttelse av ressurser.

Innholdslogger

Gjelder: Creative Cloud for enterprise

De nye innholdsloggene lar IT-administratorer se hvordan filer og mapper brukes, og av hvem. Du finner mer informasjon under Innholdslogger.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet