Vanlige spørsmål | Substance 3D for utdanningsinstitusjoner

Finn svar på vanlige spørsmål om Substance 3D-applikasjoner for utdanningsinstitusjoner.

Tilgang

Hvilke utdanning-planer har per i dag tilgang til Substance 3D-applikasjoner? 

Substance 3D-applikasjoner er nå kostnadsfritt inkludert i Adobe Creative Cloud Alle applikasjoner-planen for høyere utdanning. 3D-applikasjoner er for øyeblikket ikke tilgjengelige for grunnskoler og videregående skoler, og fås kun med lisenstypene under.

Tanken er at alle planer for høyere utdanning skal ha tilgang i fremtiden, men det foreligger begrensninger ved lansering, avhengig av lisenstype:

Delte enhetslisenser og funksjonsbegrensede lisenser

Substance 3D-applikasjoner er per i dag tilgjengelige for Creative Cloud Alle applikasjoner-planer for høyere utdanning med delt enhetslisens og funksjonsbegrenset lisens:

 • Alle kunder med delt enhetslisens og funksjonsbegrenset lisens vil ha tilgang per 28. juli 2021.

 • Administratorene må pakke om og utrullere Substance 3D Painter-, Designer-, Stager- og Sampler-applikasjonene for at brukerne skal ha tilgang til dem gjennom lab-enheter.

Lisenser for navngitte brukere

Substance 3D-applikasjoner er for øyeblikket tilgjengelige for følgende kunder med lisenser for navngitte brukere:

 • Alle navngitte VIP-brukerkunder, innbefattet kunder med Studentlisenspakke, vil ha tilgang per 28. juli 2021.
 • Navngitte ETLA-brukerkunder som fornyer etter 15. august 2021, har tilgang.
 • ETLA-kunder som registrerer seg etter 15. august 2021, har tilgang.

 

I mellomtiden kan studenter og fakulteter få tilgang til tekstureringsapplikasjonene Painter, Designer og Sampler gjennom en gratis personlig lisens som er tilgjengelig på Substance3d.com. Stager er ikke inkludert i dette alternative tilbudet.

 

Merk:

Substance 3D-applikasjoner er i dette skoleåret ikke generelt tilgjengelige for alle kunder med lisenser for navngitte brukere.

Hvilke applikasjoner er inkludert?

De nye Substance 3D Painter-, Designer-, Stager- og Sampler-applikasjonene er inkludert og dekker en rekke av studentenes behov knyttet til 3D – fra opprettelse av ressurser til scenedesign og gjengivelse. 

Hvilke maskinvarekrav stiller Substance 3D-applikasjonene?

Særlig 3D-programvare kan kreve at datamaskinen din utfører et enormt antall beregninger per sekund. Dette betyr at opplevelsen av 3D-applikasjonen vil være generelt smidigere jo kraftigere datamaskin du har. Med disse maskinvareanbefalingene vil det – selv ved bruk av tilgang via navngitt bruker – være mulig for studenter som bruker Substance 3D-applikasjoner, å få en bedre opplevelse med labmiljøer enn med personlige maskiner.

Når får alle planene for høyere utdanning tilgang til Substance 3D-applikasjoner?

Vi jobber med å gjøre Substance 3D-applikasjonene tilgjengelige for alle eksisterende lisenser med navngitte brukere, men vi blir neppe ferdige med dette før mot slutten av 2022. I mellomtiden vil alle kunder med navngitte lisenser som fornyer etter 15. august 2021, få full tilgang til Substance 3D-applikasjoner med navngitte lisenser.  

Når får planene for grunnskoler og videregående skoler tilgang til Substance 3D-applikasjoner?

Det må mer teknisk arbeid til for å klargjøre Substance 3D-applikasjonene for brukere i grunnskolen og videregående skole. Vi regner ikke med at dette arbeidet blir ferdig dette skoleåret.

Hvilke alternativer er tilgjengelige hvis en enkeltstudent, et fakultet eller personale trenger tilgang til applikasjoner på en enkeltstående maskin, men organisasjonen ennå ikke har tilgang til Substance 3D for lisenser med navngitte brukere?

Hvis man ser bort fra lisenser med navngitte brukere, er delte enhetslisenser den beste måten for å gi alle studenter tilgang til Substance 3D-applikasjoner.

Studenter som trenger individuell tilgang, kan få Substance Painter, Designer og Sampler gratis på Substance 3D-nettstedet (Stager er ikke inkludert). Følg denne fremgangsmåten:

 1. Brukeren må først opprette en konto på Substance 3D-nettstedet og logge på (dette er ikke en Adobe-konto).

 2. Du finner student/lærer-lisensen her, og kan åpne den via knappen Få gratis lisens lenger nede på siden.

 3. Brukeren må fylle ut et skjema og laste opp et gyldig (datert) student-ID-kort eller sertifikat. Hvis skjemaet ikke blir vist riktig, forsikrer du deg først om at brukeren er logget på. Prøv deretter en annen nettleser (f.eks. Chrome, Internet Explorer, Mozilla.)

 4. Lisensen blir vist umiddelbart under fanen Lisenser i kontoen.

 5. Denne lisensen skal kun brukes på en personlig maskin, og ikke i undervisningsøyemed.

Studenter som ønsker tilgang til Stager og Substance 3D-ressurser, kan kjøpe et eget Substance-abonnement på Adobe-nettstedet.

Kontoadministrasjon

Hvordan kan brukere overføre ressursene sine hvis de hadde individuell tilgang til Substance, og nå har tilgang til Substance-applikasjoner via Creative Cloud?

Det finnes ingen nettsky-ressurser for eldre versjoner av Substance. Ressurser lagres lokalt av brukerne og kan benyttes uansett type lisens eller bruker. Det vil derfor ikke være nødvendig å overføre ressurser hvis en bruker med en individuell konto skulle få tilgang, enten nå eller i fremtiden, via en institusjon.

Kan innstillinger overføres mellom en individuell Substance-konto og en Adobe-konto?

Hvis det opprettes en konto på Substance 3D-nettstedet, vil ikke installasjonsmappen for applikasjonene være den samme som installasjonsmappen for applikasjonene som er tilgjengelige på Adobe. Denne hjelpesiden beskriver hvordan brukerne kan gå frem for å overføre innstillinger.

Det er ikke nødvendig å overføre kontoer mellom Substance 3D og Adobe.

Utrullering

Hvordan kan en organisasjon med tilgang til Substance 3D-applikasjoner gi tilgang til brukerne sine?

For brukere med delte enhetslisenser og funksjonsbegrenset lisensiering må administratorene pakke om og utrullere Substance 3D Painter-, Designer-, Stager- og Sampler-applikasjonene for at brukerne skal ha tilgang til dem gjennom lab-enheter.

Ved lisensiering med navngitte brukere bør brukerne laste ned Substance 3D Painter-, Designer-, Stager- og Sampler-applikasjonene via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet så snart de har fått tilgang til Substance 3D-applikasjonene.

IT-administratorene kan også opprette pakker i Adobe Admin Console for Adobe-applikasjonene og tjenestene de ønsker å distribuere til sluttbrukerne sine.

Ressurser

Hvilke andre ressurser kan studenter og lærere benytte seg av?

Studenter og lærere kan benytte seg av følgende ressurser:

 • 3D-ferdigheter i klasserommet – målet med dette kurset er å gi en bred oversikt over 3D-arbeidsflytene i Substance 3D-samlingen. Alt i dette kurset – fra opplæringsvideoer til oppgaver og ressurser – er perfekt å gi direkte til studentene, eller det kan være en nyttig ressurs når lærerne skal tilpasse pensum. 

 • Substance Academy – dette innbefatter de nyeste kursene som Adobe tilbyr i Adobe Substance 3D-applikasjoner. 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?