Brukerveiledning Avbryt

Utruller pakker

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Som administrator oppretter du pakker på Adobe Admin Console for Adobe-applikasjonene og tjenestene du vil utrullere til sluttbrukerne dine.

Når pakken er opprettet og lastet ned til datamaskinen din, kan du utrullere pakken og installere de pakkede applikasjonene på en av følgende måter:

Dobbeltklikk på pakkefilen

Windows

Dobbeltklikk på filen setup.exe i Bygg-mappen i pakken.

Merk:

Hvis du bruker MSI i stedet for setup.exe til å utrullere en pakke som inneholder Acrobat , installeres ikke Acrobat .

macOS

Dobbeltklikk på filen .pkg i Bygg-mappen i pakken.

For å tilpasse installasjonsalternativene, oppdaterer du filen Info.plist:

 1. Åpne filen Info.plist på følgende sted:

  [pakke]/Build/xyz_install.pkg/Contents/Info.plist

 2. Legg til følgende oppføring med den aktuelle banen i strengmerket for å konfigurere en tilpasset installasjonskatalog der applikasjonene skal installeres på klientmaskinen.

  <key>IFPkgFlagDefaultLocation</key>

  <string>[Bane til installasjonskatalogen]</string>

 3. Legg til følgende post til filen med det språket som angis i strengkoden:

  <key> InstallLanguage </key>

  <string>en_GB</string>

 4. Dobbeltklikk på .pkg-filen.

Installasjonen starter.

Bruk tredjepartsverktøy

Bruk følgende tredjepartsverktøy til å utrullere de pakkede Adobe-applikasjonene og -tjenestene:

Bruk kommandolinjen

Windows

Kommandolinjen har flere nødvendige parametere som tilordnes standardverdier hvis du kjører Setup.exe ved å dobbeltklikke på den.

I kommandoen:

er [ADOBEINSTALLDIR] installasjonskatalogen der applikasjonene skal installeres på klientmaskinen.

er [INSTALLLANGUAGE] stedet der applikasjonene installeres.

Syntaks

setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=]

Syntakseksempel:

setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA

Plassering av setup.exe:

[Package]\Build

Utrullere oppdateringer

Den første pakken vil inneholde applikasjoner og de siste oppdateringene. Du kan tilby brukerne dine tilgjengelige oppdateringer på følgende måter:

 • Hvis Remote Update Manager var inkludert i utrulleringspakken (standard), bruker du utrulleringsverktøyet ditt til å fjernstyre Remote Update Manager på klientmaskinen. Oppdateringer kjøres med administratorrettigheter og kommer fra Adobe Update Server.

  Hvis du har en intern Adobe Update Server, velger du denne når pakken opprettes. Ettersom Remote Update Manager henter oppdateringer fra den interne serveren din i stedet for fra Adobe-serveren, sparer du nettverksbåndbredde.

 • For å spare nettverksbåndbredde kan du også konfigurere din egen interne Adobe Update Server. Du kan bruke AUSST til å konfigurere en server som vil være vert for både Windows- og macOS-oppdateringer.

 • Du kan opprette en pakke med bare oppdateringer i Admin Console. Du kan deretter utrullere denne pakken ved hjelp av utrulleringsverktøyet du har valgt.

 
Merk:

Utrullering av Creative Cloud 2019 og senere applikasjoner støttes ikke i utrulleringsmiljøer med serielisenser eller eldre enhetslisenser. For Creative Cloud 2019 og nyere må du bruke lisenser for navngitte brukere eller delte enhetslisenser. Se oversikten over Adobes lisensieringsmetoder.

Utruller UWP-applikasjoner

Hvis du oppretter en pakke som inneholder applikasjoner basert på Universal Windows-plattformen, vil det oppstå uventet virkemåte når du utrullerer pakken på en sluttbrukerdatamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentet problemer og begrensninger.

Loggfilplasseringer

Loggfiler for de tilhørende Adobe-utrulleringsverktøyene finnes på følgende steder:

Komponent

Navn på loggfil

Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)

AdobeUpdateServerSetupTool.log

Exception Deployer

ExceptionDeployer.log

Remote Update Manager (RUM)

RemoteUpdateManager.log

Creative Cloud Packager (CCP)

PDApp-loggen heter PDApp.log

Package Builder-loggen har følgende navn:
AdobePBhhmmss_ddmmyy.log
Der hhmmss_ddmmyy = time|minutt|sekund_dato|måned|år

Lisensieringslogger:

 • Windows: %temp%\oobelib.log
 • macOS: /tmp/oobelib.log

Nedlastings- og installasjonslogger for Creative Cloud

Creative Cloud Packager oppretter en loggfil for å feilsøke nedlastingsproblemer hvis det finnes en fil med navnet "asu.trace" i:

 • Windows: %temp%
 • macOS: ~/Library/Logs

Resultatfilen, DLM.log opprettes i:

 • Windows: %temp%\AdobeDownload
 • macOS: ~/Library/Logs/AdobeDownload

For Windows-feil (f.eks. 12150) i DLM.log, se Windows Dev-feilmeldinger.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?