Feilsøke lisensaktiveringsproblemer med InDesign Server

Beskrivelse av problemet

Når brukeren kjører InDesin Server, vises feilmeldingen "Adobe InDesign Server er ikke riktig lisensiert og avslutter."

Løsning

 1. Åpne ledeteksten som administrator, og gå til Adobe PRTK-mappen.

 2. Kjør følgende kommando for å generere prov.xml-filen:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=1155-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX 
  --leid=V7{}InDesignServer-15-Win-GM --regsuppress=ss
  .

  Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=1155-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
  --leid=V7{}InDesignServer-15-Mac-GM --regsuppress=ss
  .

  Når kommandoen ovenfor har kjørt, vises følgende melding i terminalen eller konsollen:

  Return Code = 0.

  Dette genererer prov.xml-filen på plasseringen av Adobe_prtk-filen.

  Merk: LEID avhenger av versjonen du forsøker å installere. Se følgende informasjon om LEID for ulike Creative Cloud-versjoner: 

  Creative Cloud
  leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
  leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM

  Creative Cloud 2014
  leid=V7{}InDesignServer-10-Win-GMleid=V7{}InDesignServer-10-Mac-GM

  Creative Cloud 2015
  leid=V7{}InDesignServer-11-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-11-Mac-GM

  Creative Cloud 2017
  leid=V7{}InDesignServer-12-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-12-Mac-GM

  Creative Cloud 2018
  leid=V7{}InDesignServer-13-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-13-Mac-GM

  Creative Cloud 2019
  leid=V7{}InDesignServer-14-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-14-Mac-GM

  Creative Cloud 2020
  leid=V7{}InDesignServer-15-Win-GM
  leid=V7{}InDesignServer-15-Mac-GM

 3. Når prov.xml har blitt generert; kjør følgende kommando:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize

  Dette gir return code 0, og InDesign Server har blitt lisensiert.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?