Brukerveiledning Avbryt

Bruke Adobe Provisioning Toolkit for bedrifter

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud
Merk:

Adobe Provisioning Toolkit støttes ikke for Apple Silicon- og Windows ARM-datamaskiner.

Forsiktig!

Creative Cloud Packager er ikke lenger under utvikling og kommer ikke til å motta oppdateringer. Creative Cloud Packager kan heller ikke brukes til å lage pakker som inkluderer Creative Cloud 2019-applikasjoner eller nyere. Finn ut mer.

Vi anbefaler at du bruker arbeidsflytene for opprettelse av pakker som finnes i Adobe Admin Console, for å lage pakker med navngitte brukerlisenser og pakker for delt enhetslisensiering.

Bedriftsutgaven av Adobe Provisioning Toolkit er et kommandolinjeverktøy for støttede plattformer som du kan bruke for å spore og administrere serialisering av Adobe®-produkter du har distribuert ved hjelp av Adobe Application Manager for bedrifter. Verktøysettet lastes ned som en del av Creative Cloud Packager-installasjonen.

Slik laster du ned Creative Cloud Packager:

 • Hvis du er en Creative Cloud for teams-kunde, laster du ned Adobe Creative Cloud Packager fra Admin Console.
 • Hvis du er en Creative Cloud for enterprise-kunde, laster du ned Adobe Creative Cloud Packager fra Adobes nettsted for lisensiering (LWS) eller Admin Console. Du kan også få lisensnøkkelen for bedriften på LWS.

Adobe Provisioning Toolkit for bedrifter er en plattformspesifikk, kjørbar fil som kalles adobe_prtk.exe i Windows® og adobe_prtk i macOS.

Last ned

Åpne et DOS-kommandoskall i Windows eller en terminal i macOS, gå til mappen du lastet ned den kjørbare filen til, og kjør kommandoen i henhold til syntaksen som er beskrevet i de påfølgende avsnittene.

Syntaks for å kjøre APTEE-kommandoer

Serialisere en pakke for bedriftsbrukere

Følgende trinn er knyttet til det å serialisere en pakke for distribusjon i en bedrift:

 1. Bedriftsadministratoren oppretter en prov.xml-fil som inneholder relevant klargjøringsinformasjon. Du må koble til Internett for å generere denne filen.
 2. Administratoren må bruke den genererte prov.xml-filen for å serialisere og aktiverer den distribuerte pakken på klientmaskinene ved hjelp av kommandoen for volumserialisering.

Generere prov.xml-fil

For å generere en prov.xml-fil for produkter som ikke bruker Creative Cloud Packager for virksomhetsdistribusjon, kjører du følgende kommando som administrator:

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<serialnum> [--leid=<LEID>] [--regsuppress=ss] [--eulasuppress] [--locales=begrenset liste over språk i xx_XX-format eller ALL>] [--provfile=<Absolutt bane til prov.xml>]

Den genererte prov.xml-filen kan brukes til å serialisere og aktivere pakker som allerede er distribuert i prøveversjonsmodus.

Følgende er støttede argumenter for kommandoen.

--serial serialNum

Serienummeret

--leid LEID

Produktets lisensieringsidentifikator (se Produktidentifikasjon).

--regsuppress=ss

Valgfritt: undertrykker registrering

--eulasuppress

Valgfritt: undertrykker EULA-ledeteksten

--locales

Valgfritt: spesifiseres fra den begrensede listen over språk i formatet xx_XX eller ALL

--provfile

Valgfritt: banen til mappen der prov.xml opprettes. Hvis denne parameteren ikke er spesifisert, blir prov.xml-filen opprettet i mappen der APTEE ligger.

Noen merknader og anbefalinger:

 • Du kan kjøre denne kommandoen selv om et produkt ikke er installert.
 • Forsikre deg om at maskinen du kjører denne kommandoen på, er koblet til Internett.
 • Det anbefales at du bruker parameteren --regsuppress=ss for å undertrykke registrering mens du genererer prov.xml-filen for volumbruk.

Volumserialisering av pakken

Administratorer kan bruke følgende kommando for å serialisere og aktivere de distribuerte pakkene på klientmaskiner:

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize [--provfile=<Absolutt bane til prov.xml>] [--stream]

Følgende er støttede argumenter for kommandoen.

--provfile

Valgfritt: absolutt bane til prov.xml-filen. Hvis dette argumentet ikke er spesifisert, må prov.xml-filen ligge i samme mappe som APTEE.

--stream

Valgfritt: dette alternativet brukes av bedrifter som bruker bildebehandlingsverktøy for å distribuere lisensierte pakker på forskjellige maskiner.

Noen merknader og anbefalinger:

 • Denne kommandoen krever den nyeste versjonen av Adobe Application Manager.
 • Kjør kommandoen etter at prov.xml-filen er generert.

Starte en prøveversjon for produkter som ikke har et brukergrensesnitt

Enkelte produkter har ikke noe brukergrensesnitt. For disse produktene kan du starte en prøveversjon med følgende kommando:

adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=LEID

Der LEID er produktets lisensieringsidentifikator (se Produktidentifikasjon).

Avserialisere en pakke

Bruk følgende kommando for å avserialisere en pakke:

adobe_prtk --tool=UnSerialize --leid=<LEID> [--deactivate] [--force]

Følgende er støttede argumenter for kommandoen.

--leid LEID

Produktets lisensieringsidentifikator (se Produktidentifikasjon).

--locale locale

Valgfritt: en språkkode. Du finner en liste over kodene og de tilhørende språkene under Språkkoder.

--deactivate

Valgfritt: deaktiverer den tilsvarende lisensen fra systemet

--removeSWTag

Fjerner SWTag-filene.

SWTag-filer er universelle identifikasjonsfiler for programvaretitler opprettet i henhold til ISO/IEC-standarder (ISO/IEC 19770-2). Disse filene muliggjør en nøyaktig, konsekvent og automatisert metode for å oppdage og administrere programvareressurser.

--force

Deaktiverer den tilsvarende lisensen fra maskinen med tvang

Noen merknader og anbefalinger:

 • Alternativet --deactivate fjerner SWTag-filene implisitt bare hvis det finnes en gyldig lisens på systemet.
 • Denne kommandoen krever den nyeste versjonen av Adobe Application Manager.

Loggregistrering

Verktøyene skriver informasjon om fremdriften og resultatet for hver kommando i lisensieringsloggen oobelib.log.

Filen ligger her:

 • %temp% på Windows OS
 • ~/Library/Logs på macOS

Feilkoder

Dette er feilkodene som kan rapporteres hvis serialiseringen ikke lykkes:

1 Argumenter som sendes på kommandolinjen, er ugyldige
8 Kan ikke løse AMT-konfigurasjonsbanen
9 Serienummeret for oppgradering støttes ikke
14 Ukjent feil
19 ProvXML-filen mangler
20 Lasting av permanent aktiveringstilstand mislyktes (på grunn av feilformatert xml-fil, korrupte eller manglende Enigma-data eller en annen feil)
21 Kan ikke oppdatere PCF/SLCache
22 Kan ikke åpne en PCF/SLCache-økt
23 Prov.xml-filen inneholder ugyldige tomme tagverdier
24 Enigma-data har serienummeret på et annet språk enn språket for det installerte produktet
25 Hvis ikke noe produkt er installert på målmaskinen, eller Enigma-data om serienummer ikke kunne dekodes
26 Finner ikke PCF-filen
27 Kan ikke redigere prov.xml-filen
28 Ugyldig prov.xml-fil er spesifisert
29 Finner ingen samsvarende lisens
30 Handlingen er ikke initiert av en administratorbruker
31 Ugyldig språk er angitt
32 Ugyldig SLConfig-bane
33 Kunne ikke finne LEID for serienummeret
37 Kunne ikke fjerne denne maskinen fra arkivet
38 Kunne ikke utføre aktiveringskallet fordi maskinen er frakoblet

Produktidentifikasjon

Et serialisert produkt som er installert fra en distribusjonspakke, identifiseres unikt av en lisensieringsidentifikator (LEID). Bruk LEID-nummeret til å identifisere de installerte produktene du vil spørre om eller endre serienumre på. Listen over LEID-numre er tilgjengelig her.

Språkkoder

Tabellen nedenfor viser språkkodene du kan bruke med alternativet for å avserialisere for å fjerne serialiseringen bare for det språket.

da_DK Dansk
de_DE Tysk
en_GB Engelsk, internasjonal
en_US Engelsk, USA
es_LA Spansk, Latin-Amerika
es_MX Spansk, Mexico
es_NA Spansk, Nord-Amerika
fi_FI Finsk
fr_CA Fransk, Canada
fr_FR Fransk, Frankrike
hr_HR Kroatisk
hu_HU Ungarsk
it_IT Italiensk
ja_JP Japansk
ko_KR Koreansk
nb_NO Norsk
nl_NL Nederlandsk
pl_PL Polsk
pt_BR Portugisisk, brasiliansk
ro_RO Rumensk
ru_ru Russisk
sk_SK Slovakisk
sl_SI Slovensk
sv_SE Svensk
tr_TR Tyrkisk
uk_UA Ukrainsk
zh_CN Forenklet kinesisk
zh_TW Tradisjonell kinesisk

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?