Lær hvordan du sjekker utløpsdatoen til Creative Cloud for volumserienumrene i Enterprise og arbeidsflyten for omserealisering

Hvis volumserienummeret er utløpt, kan brukerne få lisensierings- eller serienummerfeil. Du kan bruke AdobeExpiryCheck-verktøyet til å sjekke om volumserienumrene er utløpt eller snart utløper. Hvis de er utløpt eller snart utløper, anbefaler vi at du omserialiserer med et nytt serienummer.

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3) er et kommandolinjeverktøy for IT-administratorer, som de kan bruke til å kontrollere om Adobe-produkter på en datamaskin bruker serienumre som er utløpt eller utløper. IT-administratorer kan bruke dette verktøyet hvis de ikke er sikre på om serienumrene som brukes i organisasjonen deres, utløper snart, eller hvis de vil identifisere maskinene med serienumre som er i ferd med å utløpe.

Med verktøyet AdobeExpiryCheck får administratorene informasjon om produktlisensierings-ID-en (LEID), det krypterte serienummeret og utløpsdatoen. Administratorer kan også omdirigere konsollutdataene til en fil mens du kjører dette verktøyet eksternt. Hvis verktøyet ikke finner et volumserienummer som er utløpt eller snart utløper, ser du følgende melding:

Ingen utløpte serienumre eller serienumre som utløper snart, funnet i systemet.

Merk:

Hvis du allerede har informasjon om utløpsdatoen til serienumre som brukes til å serialisere Adobe-produktinstallasjoner i organisasjonen din, trenger du ikke å kjøre AdobeExpiryCheck.

Få tak i AdobeExpiryCheck

Juridiske vilkår

Ved nedlasting av AdobeExpiryCheck-verktøyet, godtar du følgende vilkår:

 • AdobeExpiryCheck-verktøyet leveres «SOM DET ER».
 • Adobe fraskriver seg alle garantier, uttrykkelig eller underforstått, inkludert de underforståtte garantiene for ikke-krenkelse, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål (i den grad det er tillatt av loven).

Nedlasting

Du kan laste ned verktøyet AdobeExpiryCheck for Windows eller Mac ved å klikke på koblingene under.

Kjør AdobeExpiryCheck-verktøyet

Kjøre AdobeExpiryCheck på en lokal Windows-maskin

 1. Start ledeteksten og kjør AdobeExpiryCheck -verktøyet.

 2. Verktøyet viser produktlisens-ID-en, det krypterte serienummeret og utløpsdatoen.

  AdobeExpiryCheck-verktøy

Kjør AdobeExpiryCheck eksternt via SCCM

 1. Opprett en ny pakke med AdobeExpiryCheck-verktøyet.

 2. Lag et nytt program for å kopiere AdobeExpiryCheck-verktøyet til en felles plassering for nødvendige klienter.

 3. Opprett et annet program for å starte ledeteksten og kjøre AdobeExpiryCheck-verktøyet. Legg også til omdirigeringskommandoen i dette programmet for å omdirigere konsollutdata til en fil. Hvis du vil atskille utdataene fra forskjellige maskiner, kan du navngi utdatafilen basert på maskinens vertsnavn eller IP-adresse.

  Eksempel: cmd.exe /c "<path of the AdobeExpiryCheck tool>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAME%.txt"

 4. Samle utdatafilene fra klientmaskinene og sjekk utløpsdatoen.

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du Distribuere Adobe-pakker med SCCM.

Kjøre AdobeExpiryCheck på en lokal Mac-maskin

 1. Start terminalen og kjør AdobeExpiryCheck-verktøyet.

 2. Verktøyet viser produktlisens-ID-en, det krypterte serienummeret og utløpsdatoen.

  AdobeExpiryCheck-verktøy

Kjør AdobeExpiryCheck eksternt via ARD

 1. Kopier AdobeExpiryCheck-verktøyet til en felles plassering for nødvendige klienter.

 2. Kjør Send UNIX-kommando for å aktivere AdobeExpiryCheck-verktøyet på disse klientene og omdirigere konsollutgangen til en fil. Hvis du vil atskille utdataene fra forskjellige maskiner, kan du navngi utdatafilen basert på maskinens vertsnavn eller IP-adresse.

  Eksempel: /User/<username>/Desktop/AdobeExpiryCheck > /Volumes/$HOSTNAME.txt

  Merk:

  Du kan også sjekke utdataene på ARD-konsollen.

 3. Samle utdatafilene fra klientmaskinene og sjekk utløpsdatoen.

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du Distribuere Adobe-pakker med ARD.

Kjør AdobeExpiryCheck eksternt via ssh

 1. Skriv inn ssh-kommandoen for å logge på den nødvendige klienten.

 2. Installer AdobeExpiryCheck-verktøyet på klientmaskinen.

 3. Start AdobeExpiryCheck-verktøyet og omdiriger konsollutgangen til en fil.

 4. Samle utdatafilen fra klientmaskinene og sjekk utløpsdatoen.

Finn maskiner med serienumre som utløper snart eller er utløpt

Når du har samlet inn utdatafilene fra alle klientmaskinene, kan du lagre dem i en mappe og kjøre skripter for å finne maskinene som har serienumre som utløper snart eller er utløpt. Eksempel:

Windows

 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Du kan også analysere alle utdatafiler og eksportere resultatet i en fil. Du kan for eksempel bruke følgende kommando for å analysere utdatafilene for serienumre som utløper 30. november og eksportereresultatet i en .csv-fil:

Select-String -path <Output folder path>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <filename.csv>(export data)

Serialiser Adobe-produktene på nytt med nye serienumre

Når du har identifisert serienumre som utløper snart eller er utløpt, kan du opprette en lisenspakke for å serialisere Adobe-produktene i organisasjonen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du Opprett lisenspakke.

Du kan også overføre til Navngitt brukerlisensiering ved hjelp av Administrasjonskonsoll. Hvis du vil ha mer informasjon, ser du Adobes veiledning om migrering av navngitt brukerlisensiering.

Kontakt kundestøtte for Adobe Enterprise

Ta kontakt med kundestøtte for Adobe Enterprise på ecs@adobe.com

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet