Adobe Business Direct: Oversikt og vilkår

For Adobe Business Direct-kunder gjelder standard abonnementsvilkår i tillegg til Produktlisenser og vilkår for bruk.

Enkelt kjøp på nettet

Adobe Business Direct lar bedrifter kjøpe Adobe-lisensene arbeidsgruppen din trenger, direkte fra Adobes nettbaserte bestillingsopplevelse. Du kan kjøpe så mange eller så få lisenser du trenger, i én enkelt transaksjon med fleksibiliteten til å legge til flere etter som organisasjonen vokser. 

Merk: Volumrabatter og utvidede vilkår er ikke tilgjengelige for øyeblikket, men er planlagt.

Slik kommer du i gang:

Du kan bestille via Adobe.com eller ved å ringe salgsavdelingen (800-585-0774). På kjøpstidspunktet blir du informert om vilkårene, som du kan godta som en del av kjøpsflyten. Når du har fullført kjøpet, kan du administrere lisensene dine og begynne å utrullere dem til brukere umiddelbart i Adobe Admin Console.

Innkjøpsordrer er også tilgjengelige. Ring dette nummeret: 800-915-9428. Be om en konsultasjon for å få en demo her.

Administrere lisenser

Admin Console er et nettbasert verktøy som lar organisasjoner administrere brukerne sine, samt tilføying, fornyelser, tilordning og ny tilordning av Adobe-lisenser. Medlemmet i organisasjonen som mottok velkomst-e-posten og godtok vilkårene og betingelsene for Adobe Business Direct, er den første personen som får tilgang til organisasjonens Admin Console. Når denne personen har tilgang til Admin Console, kan vedkommende begynne å administrere lisenser og brukere samt gi administratorrettigheter til andre medlemmer i organisasjonen.

Legger til lisenser

Tilføying av lisenser er enkelt i Admin Console. Når du har lagt til de ekstra lisensene som arbeidsgruppen trenger, kan du gi brukerne umiddelbar tilgang.

Viktige datoer

Kontoens årsdato

Årsdatoen for kontrakten er satt til å være 12 måneder fra datoen for den første bestillingen.

Daglig proporsjonal fordeling

Ytterligere lisenser kan legges til når som helst etter den første bestillingen. Årsdatoen for de ekstra lisensene vil være oppført i e-posten med bestillingsbekreftelse og i Konto-fanen i Admin Console. Tilleggslisenser fordeles proporsjonalt for tidsperioden de skal brukes, til neste årsdato. Lisensene dine blir fornyet på årsdatoen, og endringer i Adobe-abonnementene må utføres før denne datoen.

Fornyelse

Lisenser som er kjøpt gjennom Adobe Business Direct-programmet, fornyes automatisk for det påfølgende året. Du kan velge bort automatisk fornyelse. I så fall vil lisensene dine bli deaktivert ved neste årsdato. Det sendes et varsel før lisensene deaktiveres, og du kan oppdatere fornyelsesplanen din enten via Admin Console eller ved å kontakte salgsteamet vårt før årsdatoen din.

Returer

Retur aksepteres hvis hele bestillingen returneres, og hvis lisensene ikke er i bruk for øyeblikket. Du må sende inn returforespørselen til salgsteamet vårt innen 14 dager etter innlagt bestilling.

Avbrudd

Når du er registrert i Adobe Business Direct, forblir kontrakten gyldig frem til noen av de følgende betingelsene finner sted:

  • Du velger å si opp hele kontrakten 

  • Kontrakten suspenderes på grunn av brudd på programvilkårene og -betingelsene

Programvilkårene og -betingelsene kan endres når som helst. Ved endringer vil du få oppgitt oppdaterte vilkår og betingelser neste gang du logger inn.

Regional utrullering

Lisenser må kjøpes for landet der arbeidsgruppemedlemmene holder til. (For arbeidsgruppemedlemmer bosatt i EØS, betyr "land" EØS.)

Engangsbetaling

Engangsbetaling er en rask og enkel måte å foreta én enkelt innbetaling på kontoen din på. Du kan betale det vanlige månedsbeløpet eller utføre eventuelle tilleggsbetalinger med engangsbetalinger. Du kan nå betale innkjøpsordre med kredittkort. 

Gå til Navigering > Admin Console > Konto > Konto > Faktureringshistorikk. Bruk Betal nå-koblingen for å betale ubetalte fakturaer som skal betales via kredittkort.

Følg støttede valutaer etter land for å velge valuta.

Vanlige spørsmål

Finn svar på spørsmålene dine i listen over vanlige spørsmål

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?