Adobe Admin Console gir et sentralt sted for administrasjon av Adobe-rettigheter i hele organisasjonen.

Logge på

Som administratorer har du tilgang til Admin Console for å administrere brukerkontoer. Opptil fem primæradministrator-kontoer kan opprettes under opprettelsen. Adobe sender en e-postinvitasjon til den angitte e-postadressen. Administratorer må godta invitasjonen ved å klikke på koblingen Godta invitasjonen i e-posten før de kan logge på.

Når invitasjonen er godtatt, kan administratoren legge til flere administratorer, eller gi administratorroller til eksisterende brukere.

 1. Åpne en nettleser og gå til https://adminconsole.adobe.com/no.

 2. Som primæradministrator må du oppgi Adobe ID og passord, og klikke på Logg på.

  Hvis du har blitt invitert som en tilleggsadministrator på Admin Console, må du bruke påloggingsinformasjonen som du har blitt tildelt.

  Merk:

  Selv om alle brukere kan gis administratorrettigheter, anbefaler Adobe at alle administratorer fortsetter å bruke Adobe ID-er. Det kreves Adobe ID-er for å få tilgang til webområdet for Adobe-lisensiering og støttealternativer i Admin Console.

 3. Hvis du er administrator for flere organisasjoner, velger du en organisasjon.

  En administrator kan tilhøre flere organisasjoner. Hvis et selskap for eksempel har flere datterselskaper, som hver har en egen lisensavtale, eller en separat organisasjon under samme lisensavtale, kan den samme administratoren tilordnes til alle.

Oversiktssiden

Oversikten er utformet for å vise mye informasjon på en effektiv måte. For å få til dette bruker oversikten kort.

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

Oversiktsiden viser et sammendrag av lisensene som er kjøpt med bedriftens ETLA. Oversiktsiden viser også hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig med hver plan.

ETLA-en har for eksempel følgende lisenser som vises på skjermen:

 • Planer for Creative Cloud-applikasjoner og -tjenester. Klikk på mappeikonet ved siden av Creative Cloud-planen for å se lagringsdetaljer for hver plan.
 • Hvis organisasjonen har kjøpt to eller flere planrettigheter av samme type, hver med forskjellig lagringskonfigurasjon, vises et nummer ved siden av planen. Ved å klikke på nummeret vises lagringsdetaljene for hver plan av denne typen.
 • Forskjellig antall enkeltapplikasjons-lisenser for frittstående Adobe-produkter. Klikk på mappeikonet ved siden av Creative Cloud-planen for å se lagringsdetaljer for hver plan.
 • Tilgjengelige synkroniseringsplasseringer for planen Creative Cloud for enterprise med administrerte tjenester.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Marketing Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.

Delen Adobe Sign viser detaljene om Adobe Sign. Klikk på Administrer Adobe Sign.

Konfigurasjonsdelen viser en kobling til identitetsinnstillingene som er i bruk.

Oversiktssiden

Value Incentive Plan (VIP)

Oversiktsiden viser et sammendrag av lisensene som er kjøpt med bedriftens VIP. Oversiktsiden viser også hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig med hver plan.

VIP-en har for eksempel følgende lisenser som vises på skjermen:

 • Planer for Creative Cloud-applikasjoner og -tjenester. Klikk på mappeikonet ved siden av Creative Cloud-planen for å se lagringsdetaljer for hver plan.
 • Samlet lisensstatus viser antall kjøpte produktlisenser med VIP i forhold til antallet distribuerte produktlisenser.
 • Tilgjengelige synkroniseringsplasseringer for planen Creative Cloud for enterprise med administrerte tjenester.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.
 • Delen Adobe Sign viser detaljene om Adobe Sign. Klikk på Administrer Adobe Sign.
 • Konfigurasjonsdelen viser en kobling til identitetsinnstillingene som er i bruk.

Varsler

Admin Console støtter visning av varsler fra Adobe med viktig informasjon relatert til organisasjonen, som nye funksjoner og rettigheter, planlagt vedlikehold og annen informasjon. Opptil tre av de siste uleste varslene vises på Oversiktsiden. Eldre varsler og varsler som har blitt avvist, kan ses i sidepanelet for meldinger, slik at du lett kan finne dem igjen.

For å åpne sidepanelet for meldinger klikker du på bjelleikonet øverst til høyre. Tallet som eventuelt vises, indikerer antall uleste varsler i kontoen. Sidepanelet for meldinger viser alle varsler i rekkefølgen de ble mottatt, med det nyeste øverst. Ved å bla nedover i sidepanelet kan du lese og behandle varsler som er sendt tidligere.

Identitet

Adobe bruker et underliggende system for identitetsbehandling til å kontrollere og godkjenne brukere. Hvis du bruker navnelisensiering eller planlegger å gi tilgang til tjenester, er bruk av identiteter et krav. Adobe støtter tre identitets- eller kontotyper. De bruker en e-postadresse som brukernavn.

Produktprofiler og brukere

Adobe har gitt enterprise-kunder tilgang til den nye funksjonen Administrative roller. I stedet for at administratorer må administrere via grupper, tar Administrative roller i bruk konseptet produktprofiler. Dette markerer en endring for hvordan Adobe-produkter og -tjenester administreres ved bruk av Adobe Admin Console. Administratorer kan gi brukere tilgang til produkter direkte i stedet for å gi tilgang gjennom grupper. Se følgende ressurser hvis du vil ha mer informasjon:

Utrullering

Som administrator for Adobe enterprise-organisasjonen kan du gjøre Creative Cloud- og Document Cloud-applikasjoner tilgjengelige for sluttbrukerne på to måter: selvbetjeningspakker og administrerte pakker. For å lage pakker for produkter som Adobe Captivate og Presenter, som ikke er en del av Creative Cloud eller Document Cloud, må du tilpasse de tilgjengelige Adobe-malene.

Pakker-siden

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Pakke applikasjoner via Admin Console.

Kundestøtte

Hvis du vil ha tilgang til kundestøttealternativene, går du til Kundestøtte i Admin Console. Siden Oversikt over kundestøtte åpnes. Fra denne siden kan du gjøre følgende:

 • Administrere kundestøttesakene dine
 • Opprette saker
 • Avtale en gjennomgang med en ekspert (på engelsk)
 • Se koblinger til dokumentasjon og forum
 • Kontakte Adobes kundestøtte

Siden viser også tre av de sist endrede åpne sakene og gjennomgangene med en ekspert.

Du kan ringe Adobes kundestøtte ved hjelp av kontaktnummeret i hjørnet øverst til høyre på siden. Hvis landet som er oppgitt under telefonnummeret ikke samsvarer med ditt, klikker du Andre regioner for flere kontaktnumre. Hvis du vil vite mer om vilkår og prosesser for kundestøtte, kan du se Vilkår for Enterprise-støtte.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Støtte og eksperttjenester.

Merk:

Administratorer må logge på med Adobe-ID for å få tilgang til kundestøttesaker og alternativer for gjennomgang med en ekspert.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet