Adobe Admin Console gir et sentralt sted for administrasjon av Adobe-rettigheter i hele organisasjonen.
 

overview

Oversikt: Se et sammendrag av lisensene som er kjøpt, og hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig for hver plan. Finn ut mer ...


Placeholder

Brukere: Opprett, søk etter, oppdater og fjern brukerkontoer, som gir sluttbrukerne rett til å bruke Adobes produkter og tjenester. Finn ut mer ...


Placeholder

Kontoer: Arbeidsgruppeadministratorer kan administrere lisenser og brukere. Finn ut mer ...


Placeholder

Produkter: Tilordne lisenser til brukere og grupper. Som Enterprise-kunde kan du administrere produktprofiler. Finn ut mer ...


Placeholder

Pakker: Last ned forhåndskonfigurerte pakker eller opprett pakker med Creative Cloud-applikasjoner du vil utrullere. Finn ut mer ...


Placeholder

Innstillinger: Gjør krav på domener, definer passordkrav, begrens tilgang til delingsfunksjoner, legg til merknader for sluttbrukere og angi et standardspråk for e-post. Finn ut mer ...


Har du fortsatt spørsmål? Spør Enterprise- og Teams-fellesskapet og få svar fra andre brukere og eksperter.

Logge på

Som administratorer har du tilgang til Admin Console for å administrere brukerkontoer. Opptil fem primæradministrator-kontoer kan opprettes under opprettelsen. Adobe sender en e-postinvitasjon til den angitte e-postadressen. Administratorer må godta invitasjonen ved å klikke på koblingen Godta invitasjonen i e-posten før de kan logge på.

Når invitasjonen er godtatt, kan administratoren legge til flere administratorer, eller gi administratorroller til eksisterende brukere.

 1. Åpne en nettleser og gå til https://adminconsole.adobe.com/no.

 2. Skriv inn Adobe ID-en og passordet ditt, og klikk på Logg på.

  Hvis du har blitt invitert som tilleggsadministrator for Admin Console, må du bruke påloggingsinformasjonen du har blitt tildelt.

  Hvis du ikke husker passordet ditt, kan du se tilbakestill Adobe-passordet ditt.

  Merk:

  Selv om alle brukere kan gis administratorrettigheter, anbefaler Adobe at alle administratorer fortsetter å bruke Adobe ID-er. Det kreves Adobe ID-er for å få tilgang til webområdet for Adobe-lisensiering og støttealternativer i Adobe Admin Console. Creative Cloud for enterprise-lisenser skal imidlertid ikke tilordnes til Adobe ID-er hvis de er en del av et foretak.

 3. Hvis du er administrator for flere organisasjoner, velger du en organisasjon.

  En administrator kan tilhøre flere organisasjoner. Hvis et selskap for eksempel har flere datterselskaper, som hver har en egen lisensavtale, eller en separat organisasjon under samme lisensavtale, kan den samme administratoren tilordnes til alle.

Oversikt

Oversikten viser mye informasjon knyttet til produktlisenser ved bruk av kort.

Oversiktsiden viser et sammendrag av lisensene som er kjøpt med bedriftens ETLA. Oversiktsiden viser også hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig med hver plan.

ETLA-en har for eksempel følgende lisenser som vises på skjermen:

 • Creative Cloud for enterprise-planer. For å se lagringsdetaljene for en plan klikker du på den aktuelle Creative Cloud-planen.
 • Hvis organisasjonen har kjøpt to eller flere planrettigheter av samme type, og hver plan har en egen lagringskonfigurasjon, vises et nummer ved siden av planen. Ved å klikke på nummeret vises lagringsdetaljene for hver plan av denne typen.
 • Forskjellig antall enkeltapplikasjons-lisenser for frittstående Adobe-produkter. Hvis du vil se lagringsdetaljene for den aktuelle planen, klikker du på mappeikonet ved siden av en Creative Cloud-plan.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Marketing Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.

Delen Adobe Sign viser detaljene om Adobe Sign. Klikk på Administrer Adobe Sign.

Konfigurasjonsdelen viser en kobling til identitetsinnstillingene som er i bruk.

Oversiktssiden

Oversiktsiden viser et sammendrag av lisensene som er kjøpt med bedriftens VIP. Oversiktsiden viser også hvor mye lagringsplass som er tilgjengelig med hver plan.

VIP-en har for eksempel følgende lisenser som vises på skjermen:

 • Creative Cloud for enterprise-planer. For å se lagringsdetaljene for en plan klikker du på den aktuelle Creative Cloud-planen.
 • Samlet lisensstatus viser antall kjøpte produktlisenser med VIP i forhold til antallet distribuerte produktlisenser.
 • Document Cloud for enterprise-planer.
 • Adobe Stock for enterprise-planer.
 • Delen Adobe Sign viser detaljene om Adobe Sign. Klikk på Administrer Adobe Sign.
 • Konfigurasjonsdelen viser en kobling til identitetsinnstillingene som er i bruk.

Hvis du vil tilordne en produktlisens til en bruker eller gruppe, klikker du på Tilordne brukere under Creative Cloud-applikasjonen.

Tilordne brukere

Skriv inn navnet eller e-postadressen til brukeren, eller navnet på en brukergruppe. Du kan legge til nye brukere ved å oppgi e-postadressen deres. Klikk på Lagre. Det sendes en e-post til brukeren eller gruppen som bekrefter tilgangen til Creative Cloud-applikasjonen.

Varsler

Admin Console støtter visning av varsler fra Adobe med viktig informasjon relatert til organisasjonen, som nye funksjoner og rettigheter, planlagt vedlikehold og annen informasjon. Opptil tre av de siste uleste varslene vises på Oversiktsiden. Eldre varsler og varsler som har blitt avvist, kan ses i sidepanelet for meldinger, slik at du lett kan finne dem igjen.

For å åpne sidepanelet for meldinger klikker du på bjelleikonet øverst til høyre. Tallet som eventuelt vises, indikerer antall uleste varsler i kontoen. Sidepanelet for meldinger viser alle varsler i rekkefølgen de ble mottatt, med det nyeste øverst. Ved å bla nedover i sidepanelet kan du lese og behandle varsler som er sendt tidligere.

Produkter

På Produkter-siden i Admin Console kan du tilordne produktlisenser til brukere. Hvis du vil tilordne en produktlisens til en bruker eller gruppe, velger du ønsket produkt på Produkter-siden og klikker på Legg til bruker. 

Legg til bruker

Skriv inn navnet eller e-postadressen til brukeren, eller navnet på en brukergruppe. Du kan legge til nye brukere ved å oppgi e-postadressen deres. Klikk på Lagre. Det sendes en e-post til brukeren eller gruppen som bekrefter tilgangen til Creative Cloud-applikasjonen.

Produkter-siden i Admin Console inneholder alternativer for å administrere produkter og produktprofiler. Med produktprofiler kan du aktivere alle eller et delsett av Adobe-applikasjoner og -tjenester som er tilgjengelig i en plan, og tilpasse innstillinger for et bestemt produkt eller en bestemt plan. Deretter kan du tilordne administratorer, kalt produktadministratorer, til produktprofiler. Disse administratorene legger til sluttbrukere til produktprofilene som de administrerer. Hvis du vil ha mer informasjon, se:

Brukere

På Brukere-siden kan du opprette, søke etter, oppdatere og fjerne brukerkontoer. Disse brukerkontoene gir sluttbrukerne i organisasjonen din tilgang til Adobe-produkter og -tjenester. Hvis du vil ha mer informasjon, se:

Pakker

Pakker-siden i Admin Console gir tilgang til følgende funksjonalitet som du kan bruke når du planlegger å distribuere Creative Cloud- og Document Cloud-applikasjoner til sluttbrukerne i Enterprise:

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Pakke applikasjoner via Admin Console.

Kontoer

Hvis du er VIP-kunde, gir Kontoer-siden på Admin Console alternativer for å administrere organisasjonens Adobe-programvare og -brukere. Bruk alternativene for å utføre lisens- og brukeradministrasjonsoppgaver på enkelt vis. Du kan fornye lisenser som er kjøpt gjennom Teams-medlemskap. Du kan også utføre følgende oppgaver:

 • Vis detaljer for produkter og lisenser i gjeldende plan
 • Vis fornyelsesperioden
 • Legg til produkter
 • Redigere betalingsinformasjon 
 • Endre kontrakteier
 • Rediger arbeidsgruppenavnet
 • Vis informasjon om kommende fakturaer

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere Teams-kontoen.

Merk:

Hvis du er ETLA-kunde, kan du ta kontakt med Adobe-kontoadministratoren din.

Innstillinger

Bruk Innstillinger-siden for å kreve domener, be om tilgang til et krevd domene, konfigurere passordkrav, begrense ansattes bruk av bestemte delingsfunksjoner og konfigurere et standardspråk for e-post.

Kontakter for personvern og sikkerhet

Dersom det skulle oppstå en sikkerhetshendelse som involverer programvareløsningene våre, sendes det varsler til de aktuelle overholdelsesansvarlige. Som systemadministrator må du spesifisere hvem dine sikkerhets-, databeskyttelses- og overholdelsesansvarlige er for å sikre rask varsling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontaktpersoner for personvern og sikkerhet.

Innstillinger for konsollen

Ved hjelp av Innstillinger for konsollen kan du legge til egne merknader til sluttbrukerne for å fortelle dem hvordan de kan få hjelp hvis de støter på problemer eller trenger støtte.

Du kan også velge et standardspråk for e-post for organisasjonen, for å motta e-post om status for kontoer, for eksempel varsler om abonnementsendringer eller utløp av kredittkort. Hvis du har kjøpt et arbeidsgruppemedlemskap direkte fra Adobe, kan du endre navnet på arbeidsgruppen fra konsollinnstillingene.

Innholdslogger

Som systemadministrator kan du laste ned detaljerte rapporter om hvordan sluttbrukere jobber med bedriftens ressurser, for eksempel mapper, filer og biblioteker. Disse rapportene kalles innholdslogger

Identitet (kun for Enterprise-kunder)

Adobe bruker et underliggende system for identitetsbehandling til å kontrollere og godkjenne brukere. Hvis du bruker navnelisensiering eller planlegger å gi tilgang til tjenester, er bruk av identiteter et krav. Adobe støtter tre identitets- eller kontotyper. De bruker en e-postadresse som brukernavn. Disse identitetstypene er:

 • Federated ID: Opprettes, eies og administreres av en organisasjon, og er koblet til bedriftsmappen via sammenslutning. Organisasjonen administrerer legitimasjonen og behandler enkel pålogging via en SAML2-identitetsleverandør (IdP).
 • Enterprise ID: Opprettes, eies og administreres av en organisasjon. Adobe drifter Enterprise ID-en og utfører godkjenning, men organisasjonen opprettholder Enterprise ID-en.
 • Adobe ID: Opprettes, eies og administreres av sluttbrukeren. Adobe gjennomfører godkjenningen, og sluttbrukeren administrerer identiteten.

Basert på dine organisatoriske behov kan du velge den mest aktuelle identitetsmodellen du vil implementere og bruke.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere identitetstyper.

Innstillinger for ressurser (kun for Enterprise-kunder)

Innstillingene for ressurser gir organisasjonen kontroll over hvordan ansatte kan dele ressursene utenfor organisasjonen. IT-administratoren kan velge en restriktiv innstilling som gir de ansatte begrensninger, ved hjelp av bestemte delingsfunksjoner i Creative Cloud og Document Cloud. Innstillinger for ressurser brukes sammen med andre organisatoriske systemer for håndhevelse (ikke levert av Adobe) for å sikre at ressurser bare deles med de riktige eksterne enkeltpersonene og organisasjonene.

Innstillinger for ressurser gjelder bare for brukere med Enterprise ID-er eller Federated ID-er i organisasjonen.

Innstillinger for godkjenning (kun for Enterprise-kunder)

Adobe Admin Console støtter flere beskyttelsesnivåer og policyer for passord for å ivareta sikkerheten. Du kan velge et passordbeskyttelsesnivå som skal gjelde for alle brukerne i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger for godkjenning.

Kundestøtte

Hvis du vil ha tilgang til kundestøttealternativene, går du til Kundestøtte-fanen i Admin Console. Fra denne siden kan du gjøre følgende:

 • Administrere støttesakene dine (bare Enterprise)
 • Opprette saker (bare Enterprise)
 • Komme i kontakt med Adobes kundestøtteteam  
 • Avtale en gjennomgang med en ekspert (på engelsk)
 • Bla gjennom populære hjelpeemner og forum

For å finne ut mer om støttealternativer kan du se Kundestøtte og ekspertøkter.

Du kan ringe Adobes kundestøtte ved hjelp av kontaktnummeret i hjørnet øverst til høyre på siden. Hvis landet som er oppgitt under telefonnummeret, ikke er landet du befinner deg i, klikker du på Andre regioner for å se flere kontaktnumre.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet