Adobes rabatter og programmer for ideelle organisasjoner

Kvalifikasjoner for ideelle organisasjoner

Adobe tilbyr prisrabatter til ideelle organisasjoner over hele verden gjennom ordningene VIP (Value Incentive Plan) og TLP (Transactional Licensing Program). Se om organisasjonen din er kvalifisert for Adobes priser for ideelle organisasjoner. 

Kvalifiserte organisasjoner

En ideell og ikke-statlig organisasjon i USA må være en kvalifisert 501(c)(3) offentlig veldedighetsorganisasjon anerkjent av IRS (Internal Revenue Service). Utenfor USA må organisasjonene være kvalifiserte eller registrerte som offentlige veldedighetsorganisasjoner i henhold til de relevante lokale lovene i landet (og der det er aktuelt, være fritatt fra skatt). Hvis det ikke finnes noen slike lokale lover, må organisasjonene tilsvare en offentlig veldedighetsorganisasjon i USA.  Kvalifiserte organisasjoner må også drive uten fortjeneste og ha som mål om å være til nytte i lokalsamfunnet. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, følgende:

 • hjelpe fattige
 • bidra til utdanning
 • forbedre sosial og fellesskapets velferd
 • bevare kultur
 • bevare eller gjenoppbygge miljøet
 • fremme menneskerettigheter

Ikke-kvalifiserte organisasjoner

Til tross for det ovennevnte er følgende typer kunder som er kvalifiserte eller registrerte ideelle organisasjoner, ikke kvalifisert for priser for ideelle organisasjoner hos Adobe:

 • Organisasjoner som ikke har oppnådd anerkjent veldedighetsstatus i sitt land
 • Private stiftelser
 • Sykehus, klinikker eller institusjoner som gir direkte medisinsk hjelp (unntatt FQHC-er i USA)
 • Helseadministrasjonssystemer, HMO-er, PPO-er eller andre helseorganisasjoner, myndighetsfinansierte forskningslaboratorier
 • Offentlige organisasjoner eller byråer, herunder internasjonale myndighetsorganisasjoner og FN-enheter
 • Skoler, høyskoler og universiteter
 • Politiske organisasjoner og organisasjoner som driver med lobbyvirksomhet
 • Fagforeninger eller brorskap
 • Handels- og bransjeforbund
 • Enkeltpersoner

Ikke-diskriminerende retningslinjer

Organisasjoner som diskriminerer ved ansettelse, kompensasjon, tilgang til opplæring eller tjenester, oppsigelser, forfremmelser og/eller pensjonering basert på rase, farge, kjønn, nasjonal opprinnelse, religion, alder, funksjonshemming, kjønnsidentitet, sivilstatus, graviditet, seksuell retning, politisk tilknytning, fagforeningsmedlemskap eller veteranstatus utover det som er tillatt i henhold til loven, er ikke kvalifiserte til å delta i denne ordningen.

Tilstrekkelig identifikasjon

En organisasjon må kunne bevise at den har skattefritak med oppdaterte skattedokumenter fra hjemlandet. 

Klar til å kjøpe?

For å finne den planen som best dekker dine behov, kan du kontakte Adobes salgsavdeling eller din nærmeste autoriserte Adobe-forhandler.

I flere regioner samarbeider Adobe med TechSoup for å distribuere programvare. Hvis organisasjonen din er registrert hos TechSoup, kan du logge på for å se tilbud og rabatter som organisasjonen din kan benytte seg av.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet