Stilguide for bedrifter med Creative Cloud Libraries for enterprise

Lær hvordan du kan opprette, dele, samarbeide, bruke og oppdatere en stilguide for bedrifter ved hjelp av Creative Cloud Libraries for enterprise.

Lag et bibliotek

Biblioteket kan opprettes direkte i den kreative applikasjonen du velger, ved hjelp av Biblioteker-panelet. Hvis du vil opprette et bibliotek, gjør du følgende:

 1. Åpne Biblioteker-panelet:

  • I de fleste Creative Cloud-applikasjoner finner du panelet under Vindu > Biblioteker.
  • I Animate, InDesign og Dreamweaver finner du panelet under Vindu > CC-biblioteker.
  • I Adobe XD finner du panelet under Fil > Åpne CC-biblioteker.
 2. Velg Opprett et nytt bibliotek i Biblioteker-menyen.

  Opprette nytt bibliotek

 3. Gi biblioteket et navn, og klikk på Opprett. Deretter kan du fylle biblioteket med designkomponenter.

  Opprett

Legge til kreative ressurser i et bibliotek

Creative Cloud Libraries har en mekanisme for å hente inn kreative elementer fra forskjellige applikasjoner: Photoshop, Illustrator, InDesign, XD og andre. Funksjonen er ikke begrenset til skrivebordsapplikasjoner. Du kan fange inspirasjonen når den dukker opp, bruke mobilapper som Adobe Capture eller laste ned ressurser fra Adobe Stock.

I dette eksemplet brukes Illustrator.

 1. Velg et kunstverk i Illustrator, og klikk deretter på knappen Legg til innhold [+] og velg Grafikk for å legge til kunstverket i biblioteket som grafikk.

  Du kan også dra kunstverk fra en Illustrator-side til et bibliotek, men å klikke på knappen Legg til innhold [+] gir deg større kontroll over hvilke egenskaper ved kunstverket som legges til i biblioteket.

  Legg til grafikk

 2. Høyreklikk på ressursens navn og velg Gi nytt navn for å endre navnet til noe meningsfylt.

  Gi ressursen nytt navn

Legge til fargekart

Du kan i stor grad forenkle og standardisere fargekommunikasjon på tvers av arbeidsgruppene dine ved å legge til fargekart i et bibliotek. Retningslinjer for merkevarer spesifiserer ofte RGB-, CMYK-, HEX- og spotfargeversjoner av hver farge. Du kan enten opprette flere biblioteker, ett for hvert fargerom, eller opprette ett enkelt bibliotek og organisere fargene etter grupper.

I dette eksemplet brukes Illustrator.

 1. Velg et objekt som har fargefylling eller streker i Illustrator, og klikk deretter på Legg til innhold-knappen [+] og velg Fyllfarge eller Strekfarge for å legge til fargen i biblioteket.

  Fyllfarge

 2. Ressursen navngis automatisk med hex-verdien på fargen. Høyreklikk på navnet og velg Gi nytt navn hvis du vil gi den et annet navn.

  Gi ressursen nytt navn

 3. Hold markøren over fargen, så får du se CMYK- eller RGB-verdien til fargen. Fargen legges til i biblioteket som en CMYK-farge hvis den legges til fra et CMYK-dokument, som en RGB-farge hvis den er lagt til fra et RGB-dokument, eller som en spotfarge hvis den er en spotfarge. Du kan også høyreklikke på et fargekart for å legge til en merknad. Dette kan være nyttig for å gi informasjon om når en bestemt farge skal brukes.

  Legg til fargekart i et bibliotek

Legge til tekststiler

Standardisering av typografiske stiler er viktig for å holde merkevaren konsekvent. Ved å bruke avsnitt- og tegnstiler i layoutene dine reduseres antallet klikk og produktiviteten øker. Illustrator og InDesign støtter avsnittstiler i biblioteker, mens Photoshop, Illustrator, InDesign og XD støtter tegnstiler i biblioteker.

I dette eksemplet brukes InDesign.

 1. Velg litt tekst i et dokument, og klikk deretter på knappen Legg til innhold. Velg Tegnstil eller Avsnittstil for å legge til tekststilen i biblioteket.

  Velg tekst

 2. Høyreklikk på ressursens navn og velg Gi nytt navn for å endre navnet til noe meningsfylt.

  Gi ressursen nytt navn

 3. Hvis dokumentet inneholder navngitte avsnittstiler eller tegnstiler i panelene Avsnittstiler eller Tegnstiler, kan du legge til disse stilene i et bibliotek ved å velge en eller flere stiler i panelet og klikke på Legg til i bibliotek-knappen nederst i panelet.

  Legge til tekststiler

Bruke biblioteksressurser

Når ressurser er lagret i Adobe Creative Cloud Libraries, kan du bruke dem i designene dine – i samme fil, et annet prosjekt eller en annen applikasjon – uten å bekymre deg for om du tar feil versjon.

For å legge til en grafisk ressurs i prosjektet ditt kan du dra den direkte fra biblioteket til Illustrator-tegnebrettet, Photoshop-lerretet eller InDesign-oppsettet, eller til prosjekter i andre Creative Cloud-applikasjoner.

Hvis du vil bruke farger, tekststiler, lagstiler eller andre typer ressurser, velger du objektet, teksten eller et annet element der du vil bruke ressursen, og klikker på miniatyrbildet av ressursen i Biblioteker-panelet.

I dette eksemplet brukes Photoshop.

 1. I et eksisterende eller nytt Photoshop-dokument drar du en grafikkfil fra Biblioteker-panelet til lerretet. Juster transformasjonshåndtakene for å skalere elementet, og klikk deretter på Bekreft-knappen eller trykk på Enter.

  Dra en grafikkfil

 2. Klikk på ikonet for en farge du har lagret i biblioteket ditt. Fargen brukes som den nåværende forgrunnsfargen i Photoshop.

  Bruke en ressurs

Legge til redaktører og seere for samarbeid

Du kan invitere andre Creative Cloud-brukere i eller utenfor organisasjonen din til å samarbeide om enkeltbiblioteker du oppretter. Hver samarbeidspartner du inviterer, kan få tillatelse til enten å redigere eller se i og bruke biblioteket.

Når du gir redigeringstillatelse til et bibliotek, kan samarbeidspartnere bruke, endre, gi nytt navn til, flytte og slette biblioteksinnhold. Visningstillatelse (altså skrivebeskyttet) lar mottakere se og bruke ressurser, men de kan ikke endre ressursene eller selve biblioteket.

Et bibliotek med visningstilgang sikrer at andre samarbeidspartnere ikke kan endre eller slette kreative ressurser som er lagret i Creative Cloud, samtidig som disse ressursene er tilgjengelige for bruk av arbeidsgruppen din.

 1. Velg Inviter personer fra Biblioteker-panelmenyen.

  Velg Inviter personer

 2. Standardnettleseren åpnes. Skriv inn én eller flere e-postadresser til samarbeidspartnere. Etter hver adresse du skriver, velger du Kan vise eller Kan redigere, og klikker deretter på Inviter.

  Inviter

  Merk:

  Kontakt IT-administratoren din hvis du ser følgende feilmelding når du deler koblinger eller inviterer samarbeidspartnere:

  "Delingsbegrensninger er aktivert. Denne brukeren kan ikke inviteres fordi det er aktivert delingsbegrensninger for organisasjonen din. Finn ut mer."

 3. De potensielle samarbeidspartnerne mottar en e-postinvitasjon. De må klikke på en knapp i e-postmeldingen for å godta invitasjonen (eller svare på et varsel de mottar via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet). Når de har gjort det, vises biblioteket du har delt, sammen med alle ressursene, i bibliotekspanelet.

  Godta invitasjon

Bruke og oppdatere koblede ressurser

Photoshop, Illustrator og InDesign har alle den unike muligheten til å bruke ressurser fra et bibliotek som enten koblede eller kopierte (ikke tilknyttede) ressurser. Det er viktig å forstå forskjellen.

Koblede ressurser forblir tilknyttet den opprinnelige ressursen i biblioteket. Hvis den opprinnelige ressursen endres eller oppdateres, mottar alle samarbeidspartnere et varsel om at filen er utdatert, og de kan velge å oppdatere den. Når de godtar endringen, oppdateres alle forekomster av bruken i Photoshop-, Illustrator- eller InDesign-dokumenter automatisk.

Kopierte eller ikke tilknyttede ressurser endres ikke i Photoshop-, Illustrator- eller InDesign-dokumentene der de har blitt brukt, hvis det opprinnelige bibliotekselementet endres.

I dette eksemplet brukes Photoshop.

 1. I et eksisterende eller nytt Photoshop-dokument høyreklikker du på en grafikkressurs i et bibliotek og velger Plasser koblet.

  Plasser koblet

 2. Et nettsky-ikon vises på laget i Lag-panelet og indikerer at ressursen er knyttet til et bibliotek. Når en samarbeidspartner redigerer biblioteksressursen, oppdateres ressursen i dette dokumentet.

  Samarbeid

 3. Høyreklikk på en annen grafikkressurs i et bibliotek og velg Plasser kopi.

  Plasser kopi

 4. Smartobjekt-ikonet vises på laget i Lag-panelet og indikerer at ressursen er innebygd i Photoshop-dokumentet som et smartobjekt. Ressursen er ikke knyttet til et bibliotek, og oppdateres ikke i dokumentet hvis biblioteksressursen endres.

  Innebygd ressurs

Oppdatere biblioteksressurser i en samarbeidsflyt

Det å arbeide med koblede grafikkressurser i en samarbeidsflyt kan være kraftfullt. Arbeidsflyten for å jobbe med koblede grafiske biblioteksressurser er lik i InDesign, Illustrator, Photoshop, XD og Dimension.

 1. En samarbeidspartner med Kan vise-tillatelse til et delt bibliotek, plasserer en Illustrator-grafikk fra biblioteket i et InDesign-oppsett som en koblet ressurs.

  Plasser en grafikkfil

 2. Du har Kan redigere-tillatelse til det samme delte biblioteket og kan endre fargen på biblioteksressursen som er i bruk. Dobbeltklikk på ressursen i biblioteket for å redigere den. Grafikkfilen åpnes i Illustrator, der du kan endre fargen.

  Endre farge

 3. Lagre endringene dine i Illustrator og lukk filen. Biblioteksressursen blir oppdatert lokalt og synkronisert til Creative Cloud og til alle samarbeidspartnere.

  Synkroniser endringer

 4. Samarbeidspartnerne får et varsel om at grafikkfilen er utdatert. I varselet kan de velge å godta den endrede ressursen eller avvise den. Hvis de avviser ressursen, beholdes den uendret.

  Hvis de godtar endringen, oppdateres den reviderte biblioteksressursen i bibliotekspanelet.

  Oppdater ressursen

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?