Gjør dette først: Oppdater enhetsdriverne for GPU-kortet.

Se denne KB-artikkelen om oppdatering av enhetsdrivere: Illustrator GPU-ytelse | Driveroppdateringer. De fleste problemer med GPU-kort løses når enhetens drivere oppdateres til nyeste versjon.

Problem: Feil eller uventet oppførsel når funksjoner for GPU-ytelse er aktivert

Noen brukere får problemer med funksjoner for GPU-ytelse i Adobe Illustrator. Noen problemer kan være:

 • Gjengitt kunst kan være hakkete / svart / hvit
 • Illustrator krasjer
 • Dokumenter vises i svart-hvitt

Løsninger

Løsning 1: Oppdater GPU-kortets programvaredrivere

Funksjonene for GPU-ytelse i Illustrator CC 2015 fungerer best med de nyeste, oppdaterte GPU-driverene. Se denne KB-artikkelen angående oppdatering av enhetsdrivere: Illustrator GPU-ytelse | Driveroppdateringer.

Løsning 2: Start med en tom Innstillinger-fil

 1. Lukk Illustrator, hvis den kjører.
 2. Avhengig av hvilket operativsystem du kjører, gå til banen:
  Mac OS: /Users/<user>/Library/Preferences/Adobe Illustrator
  Windows %appdata%\Adobe
 3. Endre navn på Innstillinger-mappen:
  Mac OS:Endre navn på mappen 19.0.0 til 19.0.0_old
  Windows: Endre navn på mappen Innstillinger for Adobe Illustrator 19 til Innstillinger for Adobe Illustrator 19_old
 4. Start Illustrator på nytt og sjekk om funksjonene for GPU-ytelse fungerer som forventet.

Send informasjon om feilsøkingen til Adobe

Husk å sende en e-post til Adobe (sharewithai@adobe.com) for ytterligere feilsøking.

Hvis skjermen din vises i svart-hvitt, og det ikke fungerer å tilbakestille innstillinger, send oss følgende informasjon:

 • GPU Sniffer-filen [Bytt ut en_US med lokal informasjon] fra datamaskinen:
  Mac OS: ~/Library/Preferences/Adobe Illustrator 19 Settings/Locale/en_US/AISniffer
  Windows: %AppData%\Adobe\Adobe Illustrator 19 Settings\Locale\en_US\x_64\AISniffer
 • AI Innstillinger-mappe
 • Operativsystemets versjon
 • Antall skjermer tilkoblet, og oppløsningen deres
 • Kan du opprette nye dokumenter?

Om Adobe Illustrator krasjer, send oss følgende informasjon:

 • Krasjloggen.
 • GPU Sniffer-filen [Bytt ut en_US med lokal informasjon] fra datamaskinen:
  Mac OS: ~/Library/Preferences/Adobe Illustrator 19 Settings/Locale/en_US/AISniffer
  Windows: %AppData%\Adobe\Adobe Illustrator 19 Settings\Locale\en_US\x_64\AISniffer
 • Operativsystemets versjon
 • Antall skjermer tilkoblet, og oppløsningen deres

Løsning

Bytt til CPU-forhåndsvisningsmodus (Cmd/Ctrl+E)

Trykk på Cmd/Ctrl+E for å bytte til å jobbe i CPU-modus, slik at du kan fortsette å bruke Illustrator. Men husk å sende Illustrator-teamet informasjonen de ønsker for videre feilsøking.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet