Justere utligning for halv avstand mellom latinske ord

 1. Marker et tekstområde med typeverktøyet , og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil øke avstanden mellom markerte ord, trykker du på Alt+Ctrl+\ (Windows) eller Tilvalg+Kommando+\ (Mac OS).

  • Hvis du vil redusere avstanden mellom markerte ord, trykker du på Alt+Ctrl+Tilbake (Windows) eller Tilvalg+Kommando+Del (Mac OS).

  • Hvis du vil gange justeringsverdien for utligning med 5, holder du nede Skift når du bruker tastatursnarveien.

Justere Tsume for tegn i CJK-sammensetning

Bruk av Tsume på tegn fører til at rommet rundt tegnene komprimeres proporsjonalt. Loddrett og vannrett skalering av tegnene forblir imidlertid uendret.

op_04J
Før Tsume (til venstre) og etter Tsume (til høyre)
 1. Velg teksten som du vil bruke Tsume på.
 2. Angi prosentverdien for Tsume i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Merk:

Du kan også kontrollere hvilken Tsume eller sporing som ble brukt på hvert tegn ved å markere den aktuelle teksten.

Bruke sporing av rutenett til å justere tegnavstand

Én metode for å komprimere aki mellom tegn, er å angi linjeavstanden for selve rammerutenettet og justere sporing for plassert tekst. Dette er en form for tegnkomprimering som bruker funksjonen Juster Sporing med CJK-rutenett fra menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet (også kalt Sporing av rutenett).

Noen tegn i CJK-skrifter er mindre enn boksen, noe som resulterer i en stor aki mellom tegnene når de plasseres i rammerutenettet. Å angi Tsume på denne måten for selve rutenettet er praktisk, fordi det tillater mojikumi der tegnene er riktig justert i rutenettet. Denne innstillingen kan også lagres som et rutenettformat.

Standardinnstillingen for Aki for tegn i dialogboksen Innstillinger for rammerutenett er satt til “0”. I automatisert typografi, kalles denne sporingsmetoden “Beta”. Hvis du angir dette til en negativ verdi for mojikumi, vil det høyre rutenettet overlappe det venstre rutenettet i samsvar med den angitte verdien. Tegndata i rutenettet justeres etter midten av hvert rutenett, slik at tegnavstanden for hvert tegn blir komprimert. Avhengig av mojikumi-innstillingene, vil i tillegg tegnformen som er justert til mindre enn den maksimale bredden endres, på grunnlag av verdiproporsjonen til Tsume for linjeavstand. Når for eksempel mojikumi er satt til halv avstand for yakumono slik som parenteser, vil yakumono komprimeres til halvparten av ‑1H, dermed ‑0,5 H, hvis du angir Aki for tegn i rutenettet til -1H. Fordi tegnavstand basert på sporing i dette rutenettet ikke er brukt på latinsk tekst, komprimeres imidlertid ikke tegnavstand for latinsk tekst i tråd med sporing. I tillegg håndteres den som en absolutt verdi, fordi denne sporingsverdien brukes på selve rutenettet. Derfor endres ikke sporingsverdien, selv om skriftstørrelsen endres.

Denne funksjonen er aktivert som standard. Hvis du vil deaktivere denne funksjonen, velger du Juster sporing med CJK-rutenett fra Tegn-panelet eller kontrollpanelet, og fjerner merkingen i boksen til venstre for objektnavnet.

Juster sporing ved hjelp av Jidori for rutenett

Du kan justere tekst for angitte tegn i rutenettet ved å angi Jidori for rutenett. Hvis du for eksempel velger 3 innskrevne tegn og setter Jidori til 5, vil de 3 tegnene bli spredt jevnt utover rutenettet i 5 tegnområder.

 1. Marker et område med tegn.
 2. I Jidori for rutenett i Tegn-panelet eller kontrollpanelet, angir du en verdi i tekstboksen, eller velger en fra hurtigmenyen.

Merk:

Bruk funksjonen Jidori for rutenett i rammerutenettet. Det kan hende at det ikke fungerer ordentlig i en tekstramme.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet