Angi visning av grafikk

Angi visningsytelsen for grafikk

Du kan angi oppløsningen for grafikk som monteres i dokumentet. Du kan endre visningsinnstillingene for hele dokumentet eller for enkeltbilder. Du kan også endre en innstilling som enten tillater eller overstyrer visningsinnstillingene for enkeltdokumenter.

Endre visningsytelse for et dokument

Et dokument åpnes alltid ved bruk av standardinnstillingene for visningsytelse. Du kan endre visningsytelsen til et åpent dokument, men innstillingen arkiveres ikke med dokumentet.

Hvis du har angitt visningsytelsen til noen bilder separat, kan du overstyre innstillingene, slik at alle objekter bruker samme innstillinger.

 1. Velg Vis > Layoutvisning.
 2. Velg Vis > Visningsytelse, og velg en innstilling på undermenyen.
 3. Hvis du vil tvinge objekter med individuelle innstillinger til å vises med dokumentinnstillingen, deaktiverer du Vis > Visningsytelse > Tillat visningsinnstillinger på objektnivå. (Et merke angir at dette er valgt.)

Endre visningsytelse for et objekt

 1. Velg Vis > Layoutvisning.
 2. Hvis du vil bevare visningsytelsen for enkeltobjekter når dokumentet lukkes og åpnes på nytt, må du passe på at Behold visningsinnstillinger på objektnivå er valgt i innstillingene for Visningsytelse.
 3. Velg Vis > Visningsytelse, og kontroller at Tillat visningsinnstillinger på objektnivå er valgt.
 4. Marker et importert bilde med markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren  .
 5. Marker importert grafikk med plasseringsverktøyet  .
 6. Gjør ett av følgende:
  • Velg Objekt > Visningsytelse, og velg en visningsinnstilling.

  • Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) i bildet, og velg en visningsinnstilling på undermenyen Visningsytelse.

Merk:

Hvis du vil fjerne de lokale visningsinnstillingene for et objekt, velger du Bruk visningsinnstilling på undermenyen Visningsytelse. Hvis du vil fjerne lokale visningsinnstillinger for all grafikk i dokumentet, velger du Fjern visningsinnstillinger på objektnivå på undermenyen Vis > Visningsytelse.

Valg for visningsytelse

Disse valgene kontrollerer hvordan grafikk vises på skjermen, men de påvirker ikke utskriftskvaliteten eller eksporterte utdata.

Bruk innstillingene for Visningsytelse til å angi standardvalget som skal brukes ved åpning av alle dokumenter. I tillegg kan du tilpasse innstillingene som definerer disse valgene. For hvert visningsvalg er det egne innstillinger for visning av rasterbilder, vektorgrafikk og gjennomsiktighet.

Rask

Tegner et rasterbilde eller vektorgrafikk som en grå boks (standard). Bruk dette valget når du raskt vil bla gjennom oppslag som har mange bilder eller gjennomsiktighetseffekter.

Vanlig

Tegner et forhåndsvisningsbilde i lav oppløsning (standard) som passer til å identifisere og plassere et bilde eller vektorgrafikk. Vanlig er standardvalget, og det er den raskeste måten å vise et identifiserbart bilde på.

Høy kvalitet

Tegner et rasterbilde eller vektorgrafikk i høy oppløsning (standard). Dette valget gir den høyeste kvaliteten, men den laveste hastigheten. Bruk dette valget når du vil finjustere et bilde.

Merk:

Valg for bildevisning påvirker ikke utskriftsoppløsningen når du eksporterer eller skriver ut bilder i et dokument. Når du skriver ut på en PostScript-enhet, eksporterer til XHTML eller eksporterer til EPS- eller PDF-filer, avhenger den endelige bildeoppløsningen av utskriftsvalgene du angir når du skriver ut eller eksporterer filen.

Angi standard visningsytelse

Du bruker innstillingene for Visningsytelse til å angi standardvalget for visning, som brukes for hvert dokument i InCopy. Du kan endre et dokuments visningsytelse på Vis-menyen, eller du kan endre innstillingen for enkeltobjekter på Objekt-menyen. Hvis du for eksempel arbeider på prosjekter med mange bilder i høy oppløsning (for eksempel en katalog), foretrekker du kanskje at alle dokumentene åpnes raskt. Da kan du angi at standard visningsvalg skal være Rask. Når du vil se flere bildedetaljer, kan du bytte dokumentvisning til Vanlig eller Høy kvalitet (og beholde standardinnstillingen Rask).

Du kan også velge å vise eller overstyre visningsinnstillinger som er angitt for enkeltobjekter. Hvis du velger Behold visningsinnstillinger på objektnivå, arkiveres alle innstillinger du angir for objekter, med dokumentet.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Visningsytelse (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Visningsytelse (Mac OS).
 2. Velg Vanlig, Rask eller Høy kvalitet under Standardvisning. Dette visningsvalget brukes på alle dokumenter du åpner eller oppretter.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil arkivere visningsinnstillinger som er angitt for enkeltobjekter, velger du Behold visningsinnstillinger på objektnivå.

  • Hvis du vil vise all grafikk med standard visningsvalg, deaktiverer du valget Behold visningsinnstillinger på objektnivå.

 4. Velg visningsvalget du vil tilpasse, under Juster visningsinnstillinger. Flytt deretter glidebryteren for Rasterbilder eller Vektorgrafikk til ønsket innstilling.
 5. Velg OK.

For hvert visningsvalg er det egne innstillinger for rasterbilder (punktgrafikkbilder), vektorgrafikk og gjennomsiktighetseffekter.

Tilpasse valg for visningsytelse

Du kan tilpasse definisjonene av hvert valg for visningsytelse (Rask, Vanlig og Høy kvalitet). For hvert visningsvalg er det egne innstillinger for rasterbilder (punktgrafikkbilder), vektorgrafikk og gjennomsiktighetseffekter.

Behandlede (koblede) InCopy-artikler inneholder forhåndsvisningsdata med lav oppløsning for bilder. Det er derfor ikke nødvendig å laste ned bildet med full oppløsning fra serveren når filen sjekkes ut.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Visningsytelse (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Visningsytelse (Mac OS).
 2. Velg visningsvalget du vil tilpasse, under Juster visningsinnstillinger.
 3. For hvert visningsvalg flytter du glidebryteren for Rasterbilder eller Vektorgrafikk til ønsket innstilling:

  Gråtoner

  Tegner et bilde som en grå boks.

  Forhåndsvisning

  Tegner bilder i oppløsning for forhåndsvisning (72 ppt).

  Høy oppløsning

  Tegner bilder i den maksimale oppløsningen som støttes av skjermen og de gjeldende visningsinnstillingene.

 4. For hvert visningsvalg flytter du glidebryteren for Gjennomsiktighet til ønsket innstilling:

  Av

  Viser ingen gjennomsiktighetseffekter.

  Dårlig kvalitet

  Viser grunnleggende gjennomsiktighet (tetthets- og ovegangsmodus), og gjennomsiktighetseffekter (skygge og uttoning) vises som en tilnærming i lav oppløsning.

  Merk:

  I denne modusen er ikke sideinnhold isolert fra bakgrunnen. Objekter med en annen overgangsmodus enn Normal kan derfor se annerledes ut i andre programmer og i endelig utskrift.

  Middels kvalitet

  Viser skygger og uttoning i lav oppløsning. Denne modusen anbefales for de fleste typer arbeid hvis ikke dokumentet har spesielt mye gjennomsiktighet eller mange gjennomsiktighetseffekter.

  Høy kvalitet

  Viser skygger og uttoning, CMYK og isolering av oppslag, med høyere oppløsning (144 ppt).

  Merk:

  Når overgangsområdet for et dokument er CMYK og du enten har aktivert modus for forhåndsvisning av overtrykk eller trykkfargesimulering på skjermen, utføres tetthetsmaskering i CMYK i stedet for RGB. Dette betyr at delvis gjennomsiktige CMYK-farger vises som tonede CMYK-farger.  

 5. Velg Aktiver utjevning hvis du vil vise utjevning for tekst, streker, fyll og andre sideobjekter. Hvis tekst konverteres til vektorer, kan de resulterende vektorene jevnes ut (bare Mac OS).
 6. Skriv inn en verdi for Blindtekst under hvis du vil at tekst skal vises som en nedtonet linje hvis den er mindre enn denne punktstørrelsen.
 7. Velg OK.
Merk:

Hvis du vil tilbakestille alle kontrollene til de opprinnelige standardinnstillingene, velger du Bruk standarder.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?