Bla gjennom dokumenter

Rulle gjennom dokumenter

Du kan bruke rullefeltene (som vises nederst i og på høyre side av InCopy-vinduet), eller du kan rulle med musens hjul eller sensor i alle visninger.

Du kan også bruke knappene PgUp, PgDn og piltastene på tastaturet til å bla gjennom en artikkel. Når du velger PgUp eller PgDn i layoutvisningen, vises neste eller forrige side i layouten. Når du velger PgUp eller PgDn i korrektur- eller artikkelvisningen, flyttes visningen opp eller ned én skjermvisning, dvs. at du ikke nødvendigvis går til neste sideskift. Ved hjelp av Pil opp og Pil ned kan du flytte innsettingspunktet innenfor teksten og rulle visningen etter behov mens innsettingspunktet hele tiden vises.

I layoutvisningen kan du i tillegg bruke håndverktøyet til å flytte dokumentvisningen i hvilken som helst retning.

Bla gjennom et dokument med håndverktøyet

Noen av valgene for å flytte rundt i en artikkel varierer avhengig av om du arbeider i korrektur-, artikkel- eller layoutvisningen. I korrektur- og artikkelvisningen må du bruke rullefeltene for å vise tekst som ikke får plass i visningsområdet. I layoutvisningen kan du i tillegg bruke håndverktøyet, sideknapper og kommandoer.

 1. Velg håndverktøyet i layoutvisningen , og flytt dokumentet ved å dra det.
Dra for å vise en annen del av siden

Merk:

Hvis du vil bruke kraftig zoom når håndverktøyet er valgt, holder du nede museknappen. Med denne teknikken kan du raskt bla deg gjennom flere dokumentsider.

Gå til en annen side i layoutvisningen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på knappene på statuslinjen som vist i illustrasjonen nedenfor.

  Statuslinjen i layoutvisningen

  A. Knapp for første oppslag B. Knapp for forrige oppslag C. Boks for sidetall D. Knapp for neste oppslag E. Knapp for siste oppslag 

  • Velg sidetallet i listen på statuslinjen.

Hoppe til plasseringsmerker

Du kan sette inn et merke i teksten, slik at du lett kan finne igjen dette stedet ved hjelp av en kommando eller snarvei. Plasseringsmerket er nyttig når du har behov for vise en annen del av dokumentet, f.eks. for å kontrollere en faktaopplysning i et annet tekstområde. Du kan bare ha ett plasseringsmerke i et dokument per økt. Hvis du setter inn et nytt merke, vil merket som allerede er plassert i dokumentet, bli slettet. Merket slettes også når dokumentet lukkes.

 1. Velg Rediger > Plasseringsmerke, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til et merke, plasserer du innsettingspunktet i teksten og velger Sett inn merke.

  • Hvis du vil erstatte et eksisterende merke, velger du Erstatt merke.

  • Hvis du vil slette et merke, velger du Fjern merke.

  • Hvis du vil gå tilbake til et merke, velger du Gå til merke.

Omorganisere InCopy-artikler

Når du åpner en oppdragsfil eller et InDesign-dokument, kan du endre artikkelrekkefølgen i korrektur- eller artikkelvisningen. Artiklenes plassering i layouten påvirkes ikke av at de omorganiseres.

 1. Kontroller at du står i korrektur- eller artikkelvisningen.
 2. Dra artikkelens tittel til en ny plassering.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet