Vise artikler

Oversikt over korrektur-, artikkel- og layoutvisningen

I InCopy kan du vise artikler i tre ulike visninger, nemlig korrektur-, artikkel og layoutvisningen. Denne terminologien tilsvarer den som brukes ved tradisjonell publisering.

Korrekturvisning

Viser teksten med linjeskiftene som er angitt i det tilhørende Adobe InDesign®-dokumentet. Hvis teksten ikke passer inn i det tilordnede layoutområdet, vises det en indikator for skjult tekst der InCopy-teksten overskrider området. Du kan angi formateringsvalg i InCopy, f.eks. avsnittsinnrykk og skriftstørrelse, men denne formateringen vises ikke i korrekturvisningen.

Korrekturvisning

Artikkelvisning

Viser teksten i en kontinuerlig flyt, og teksten flytes etter dokumentvinduet. I artikkelvisningen vises det ikke nøyaktige linjeavslutninger, slik at du kan konsentrere deg fullt og helt om innholdet. Hvis teksten ikke passer inn i det tilordnede layoutområdet, vises det imidlertid en indikator for skjult tekst der InCopy-teksten overskrider området. Når du bruker artikkelvisningen, vises bare avsnittsmalene i informasjonsområdet. Linjenumre er ikke synlige i artikkelvisningen.

Artikkelvisning åpnes som standard når du oppretter en ny InCopy-artikkel.

Merk:

Hvis du vil endre standardinnstillingen for nye dokumenter, lukker du alle dokumenter og velger visningen du vil bruke som standard, på Vis-menyen.

Artikkelvisning

Layoutvisning

Viser teksten slik den vil bli skrevet ut, med all formatering. Når du bruker InCopy til å synkronisere med layouten i InDesign, vises teksten sammen med alle andre sideobjekter i InDesign-dokumentet, dvs. med rammer, spalter, grafikk osv.

I layoutvisningen kan du zoome inn og ut for å undersøke ulike sider ved layouten.

Layoutvisning

Bytte mellom korrektur-, artikkel- eller layoutvisning

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg visningen på Vis-menyen.

  • Klikk på korrektur-, artikkel- eller layoutflippen øverst i redigeringsområdet.

Om korrekturvisningen

I korrekturvisningen kan du utføre effektiv tekstbehandling og lese og lage merknader på en enkel måte. Du kan også bruke korrekturvisningen til å utføre manuskriptberegning og andre produksjonsrelaterte oppgaver.

Når du åpner et InDesign-dokument i InCopy og arbeider i korrekturvisningen, fungerer dette på samme måte som prøvetrykkarbeid ved vanlig setting av sats. I visningsområdet kan teksten flyte på akkurat samme måte som i den endelige InDesign-layouten, og all tekst vises i én spalte uansett hvor mange spalter den er delt inn i. Side‑, ramme- og spalteskift vises ved hjelp av en linje der det står Sideskift, Rammeskift eller Spalteskift midt på linjen.

Merk:

Når flere skift vises ved hjelp av én enkelt linje, f.eks. når et sideskift sammenfaller med et rammeskift, vises skiftet som har høyest prioritet. Sideskift har høyest prioritet, og spalteskift har lavest prioritet.

I korrekturvisningen finner du funksjonen Manuskriptberegn. Den viser hvor InCopy-teksten overskrider layoutområdet som er tilordnet teksten i InDesign.

Teksten i korrekturvisningen vises som standard med punktstørrelsen 12. Du kan endre skrifttype, skriftstørrelse eller mellomrom for å øke lesbarheten eller forenkle redigeringen. Du kan også endre farge på bakgrunnen og skrifttypen.

Merk:

Visningsstørrelsen for skrifttypen gjelder for alle artikler, ikke for enkeltstående tegn, ord eller avsnitt.

Verktøylinjen Korrektur- og artikkelutseende kontrollerer flere innstillinger som du ofte kan få behov for å endre når du arbeider med et dokument. blant annet:

 • Vise skrifttype og skriftstørrelse

 • Vise mellomrom for visningen (enkelt mellomrom, 150 % mellomrom, dobbelt mellomrom eller trippelt mellomrom)

 • Vise/skjule spaltene med linjenumre og maler

 • Tilpasse kontrollene på Korrektur- og artikkelutseende

Tilpasse korrektur- og artikkelvisninger

Du kan tilpasse korrektur-og artikkelvisninger på flere måter.

Endre visningsinnstillinger for korrekturvisningen

 1. Velg et valg på verktøylinjen Korrektur- og artikkelutseende. (Velg Vindu > Korrektur- og artikkelutseende hvis verktøylinjen er skjult. Verktøylinjen vises som standard nederst i programvinduet.)
  Merk:

  Det er viktig å forstå forskjellen mellom å endre visningsstørrelsen for skrifttypen og formatere teksten. Du kan gjøre begge deler i korrekturvisningen, Hvis du endrer visningsstørrelsen for skrifttypen, har ikke dette noe å si for hvordan teksten ser ut i en publikasjon. Hvis du derimot formaterer teksten, endres tekstens utseende både i layoutvisningen og i det publiserte dokumentet.

Angi visningsinnstillinger for korrekturvisningen

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Korrektur- og artikkelvisning (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Korrektur- og artikkelvisning (Mac OS).
 2. Angi følgende i delen Valg for tekstvisning:

  Tekstfarge

  Angir tekstfarger i visningsområdet. Svart er standard tekstfarge.

  Bakgrunn

  Angir bakgrunnsfargen i visningsområdet. Hvit er standard bakgrunnsfarge.

  Tema

  Tilordner forhåndsdefinerte farger for tekst og bakgrunn.

  Overstyr forhåndsvisningsskrift

  Gir deg mulighet til å vise én ekstra skrifttype med riktig skriftsnitt i korrektur- og artikkelvisningen. Skrifttypene Symbol, Zapf Dingbats, Webdings og Wingdings® vises automatisk riktig i InCopy, og de overstyrer visningsskriften du har valgt.

  Aktiver utjevning

  Jevner ut ujevne kanter på tekst og punktgrafikkbilder ved at fargeovergangen fra kantbildepunkt til bakgrunnsbildepunkt gjøres mykere. Ettersom bare kantbildepunktene endres, forsvinner ingen detaljer. Du kan velge hvilket utjevningsnivå du vil bruke. Valget Standard bruker gråtoner til å jevne ut tekst. Valget LCD-optimalisert bruker farger, i stedet for gråtoner, noe som fungerer best på lyse bakgrunner med svart tekst. Valget Myk bruker gråtoner, men gir et lysere, mer utydelig utseende.

  Markørvalg

  Bestemmer utseendet på markøren. Du kan velge mellom fire ulike markører. Aktiver eller deaktiver valget Blink.

Merk:

Alle innstillinger som angis under Korrektur- og artikkelvisning, gjelder både for korrektur- og artikkelvisningen.

Vise eller skjule informasjonskolonnen

Informasjonskolonnen vises på venstre side av dokumentvinduet i korrektur- og artikkelvisningen. Denne kolonnen inneholder skrivebeskyttet informasjon om avsnittsmaler, linjenumre og loddrett tekstdybde. Du kan ikke skrive i dette området.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du bare vil endre visningen for gjeldende dokument, velger du Vis > Vis infokolonne eller Vis > Skjul infokolonne.

  • Hvis du vil endre standardvisningen for programmet, lukker du alle dokumenter og velger Vis > Vis infokolonne eller Vis > Skjul infokolonne.

Merk:

Det er mye enklere å formatere publikasjoner konsekvent når du bruker avsnittsmaler. Les dokumentasjonen for arbeidsflyten som teamet ditt følger, hvis du vil ha informasjon om interne retningslinjer for prosjektet.

Angi innstillinger for artikkelvisningen

Bruk delen Korrektur- og artikkelvisning i dialogboksen Innstillinger til å tilpasse artikkelvisningen.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Korrektur- og artikkelvisning (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Korrektur- og artikkelvisning (Mac OS).
 2. Angi valgene du vil bruke.
 3. Klikk på OK.

Vise eller skjule merker for avsnittsskift

Du kan vise eller skjule merker for avsnittsskift i korrektur- og artikkelvisningen. En pil angir begynnelsen på et nytt avsnitt.

 1. Velg Vis > Vis merker for avsnittsskift eller Vis > Skjul merker for avsnittsskift.

Bruke den loddrette dybdelinjalen

Når du skriver inn tekst, er det av og til nyttig å vite den fysiske dybden for en artikkel, slik den vises i layoutvisningen, samt hvor mange linjer teksten består av. Den loddrette dybdelinjalen er en linjal som vises langs den venstre siden av korrektur- og artikkelvisningen. Hvert merke på linjalen justeres etter den nederste kanten av en tekstlinje. Det vises en verdi for hvert femte merke, som viser samlet loddrett dybde for teksten opp til dette punktet. Dybden oppdateres dynamisk når layoutarbeidet for denne delen av dokumentet er fullført.

Dybdemålingen bruker innstillingen for loddrette enheter i Enheter og intervaller i dialogboksen Innstillinger.

Merk:

Dybden for skjult tekst beregnes og vises også, noe som er nyttig for manuskriptberegning.

 1. Klikk på korrektur- eller artikkelflippen øverst i redigeringsområdet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du bare vil vise eller skjule dybdelinjalen, velger du Vis > Vis/Skjul dybdelinjal.

  • Hvis du bare vil vise eller skjule informasjonskolonnen, velger du Vis > Vis/Skjul infokolonne.

Oversikt over layoutvisningen

I layoutvisningen vises tekst og andre objekter nøyaktig slik de er formatert og montert i et InDesign-dokument. Artikler er satt opp i rammer, akkurat slik de vises i InDesign.

Hvis du arbeider med en koblet artikkel, dvs. en behandlet artikkel fra et åpent InDesign-dokument eller en åpen oppdragsfil, kan du ikke endre layouten for artikkelen i InCopy. Du kan bare arbeide med teksten og tekstattributtene.

Hvis du arbeider med et frittstående InCopy-dokument, det vil si et InCopy-dokument som ikke er en del av et åpent InDesign-dokument eller en åpen oppdragsfil, kan du arbeide med teksten og tekstattributtene samt endre sidestørrelsen ved hjelp av kommandoen Dokumentoppsett.

I layoutvisningen har du tilgang til flere verktøy og kommandoer på Vis-menyen enn i de andre visningene. Du kan bruke håndverktøyet, zoomeverktøyet og zoomekommandoene til å forstørre eller forminske et oppslag. Du kan også bruke ulike layouthjelpemidler, f.eks. linjaler, dokumentrutenett og registerlinjer.

Merk:

Disse visningsvalgene påvirker ikke formateringen. Hvis du for eksempel zoomer inn for å forstørre visningen av en side, påvirker det ikke hvordan artikkelen vises i InDesign eller på utskrift.

Om rammer

Når du viser et dokument som er under utarbeidelse, i layoutvisningen, vises det én eller flere bokser på siden. Disse boksene skrives ikke ut. De kan inneholde tekst eller grafikk, eller de kan være tomme. Boksene tilsvarer rammer, dvs. områder i layouten som er reservert for bestemte objekter. Hver enkelt ramme er definert enten for tekst eller grafikk. Ubehandlede artikler i et InDesign-dokument eller i en oppdragsfil er nedtonet, slik at de er enkle å identifisere.

Tekstrammer

Bestemmer hvilke artikler som skal vises hvor, og hvor mye av siden de skal oppta. For koblede artikler defineres rammer av InDesign-brukeren. Hvis det er reservert flere rammer for en artikkel, avgjør rammekonfigurasjonen hvordan artikkelteksten skal flytes i layouten.

Grafikkrammer

Kan fungere som kantlinjer og bakgrunn og kan beskjære eller maskere grafikk. Du kan arbeide med grafikk inne i rammer i InCopy, og du kan vise grafikkrammene fra InDesign-layouten når du arbeider med koblede dokumenter. Du kan også arbeide med rammer for grafikk som er bygd inn i tekst, men du kan ikke arbeide med andre grafikkrammer. (Se Opprette innebygd grafikk.)

Tomme rammer

Er plassholdere. Tomme tekstrammer har et annet utseende enn tomme grafikkrammer, slik at du kan skille dem fra hverandre. En tom boks angir en tom tekstramme. En boks som er dekket av en X, angir at grafikkrammen er tom. Du kan legge til tekst i en tom tekstramme hvis rammen er tilknyttet artikkelen som er eksportert fra InDesign til InCopy. Du kan også importere eller lime inn grafikk i en tom grafikkramme i InCopy.

Tom tekstramme (til venstre) og tom grafikkramme (til høyre)

Vise eller skjule rammekanter

Når du skjuler rammekanter, skjules også X-en som vises i tomme grafikkrammer.

Tekst- og grafikkrammer med synlige (til venstre) og skjulte (til høyre) rammekanter

 1. Velg Vis > Tillegg > Vis/Skjul rammekanter i layoutvisning.

Vise dokumenter

Bruk zoomverktøyet eller visningsvalgene til å zoome inn eller ut i dokumentene.

Zoome inn eller ut

Du kan forstørre eller forminske visningen av en side i layoutvisningen. Zoomeprosenten vises på programlinjen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil forstørre et bestemt område, velger du zoomverktøyet  og klikker på området du vil forstørre. Hvert klikk gjør at visningen forstørres til neste forhåndsinnstilte prosentverdi, og visningen midtjusteres rundt punktet du klikker på. Ved maks forstørrelse er midten av zoomverktøyet tomt. Hvis du vil zoome ut, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å aktivere Zoom ut-verktøyet  og klikker på området du vil forminske. Hvert klikk gjør at visningen forminskes til forrige forhåndsinnstilte prosentverdi.

  • Hvis du vil forstørre visningen til neste forhåndsinnstilte prosentverdi, aktiverer du vinduet du vil vise, og velger Vis > Zoom inn. Velg Vis > Zoom ut hvis du vil forminske visningen til forrige forhåndsinnstilte prosentverdi.

  • Hvis du vil angi et bestemt forstørrelsesnivå, skriver du inn eller velger et forstørrelsesnivå i Zoom-boksen på programlinjen.

  • Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og zoom inn ved å bruke hjulet eller sensoren på musen.

Bruke kraftig zoom

Med Kraftig zoom kan du raskt bla deg gjennom dokumentsider. Ved hjelp av gripehånden kan du bruke zoom inn eller ut og bla gjennom hele dokumentet. Denne funksjonen er spesielt nyttig for lange dokumenter.

Du må være i layoutvisning for å kunne bruke kraftig zoom.

 1. Velg håndverktøyet  .

  Du kan også aktivere gripehånden ved å holde nede mellomromstasten eller holde nede Alt/Tilvalg når du er i tekstmodus.

 2. Klikk og hold nede museknappen når gripehånden er aktiv.

  Dokumentet zoomes ut, slik at du kan se mer av oppslaget. Visningsområdet angis av en rød boks.

 3. Dra i den røde boksen mens du fortsatt holder museknappen nede, for å bla gjennom dokumentsider. Trykk på piltastene eller bruk hjulet på musen for å endre størrelsen på den røde boksen.
 4. Slipp museknappen hvis du vil zoome inn på det nye området i dokumentet.

  Dokumentvinduet går tilbake til den opprinnelige zoomeprosenten eller den opprinnelige størrelsen på den røde boksen.

Forstørre ved å dra

 1. Velg zoomverktøyet  .
 2. Dra for å markere området du vil forstørre.
Merk:

Hvis du vil aktivere verktøyet Zoom inn mens du bruker et annet verktøy, trykker du på Ctrl+mellomrom (Windows) eller Kommando+mellomrom (Mac OS). Hvis du vil aktivere verktøyet Zoom ut mens du bruker et annet verktøy, trykker du på Ctrl+Alt+mellomrom (Windows) eller Kommando+Tilvalg+mellomrom (Mac OS).

Zoome inn på et tekstområde

Vise dokumentet i 100 %

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dobbeltklikk på zoomverktøyet .

  • Velg Vis > Faktisk størrelse.

  • Skriv inn eller velg et forstørrelsesnivå på 100 % i Zoom-boksen på programlinjen.

Tilpasse siden, oppslaget eller montasjebordet til det aktive vinduet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vis > Tilpass side til vindu.

  • Velg Vis > Tilpass oppslag til vindu.

  • Velg Vis > Hele montasjebordet.

Arbeide med ConnectNow

Adobe® ConnectNow gir deg et sikkert og personlig elektronisk møterom der du kan møte og samarbeide med andre via Internett i sanntid. Med ConnectNow kan du dele og kommentere på dataskjermen, sende chattemeldinger og kommunisere ved hjelp av integrert lyd. Du kan også kringkaste direkte-video, dele filer, ta møtenotater og kontrollere en deltakers datamaskin.

ConnectNow er tilgjengelig direkte fra programmets grensesnitt.

 1. Velg Fil > Del min skjerm.

 2. I påloggingsdialogboksen for Adobe CS Live skriver du inn e-postadressen og passordet, og klikker på Logg på (Sign In). Hvis du ikke har noen Adobe ID, klikker du på Opprett Adobe ID-knappen (Create Adobe ID).

 3. Hvis du vil dele skjermen med andre, klikker du på knappen Del mitt skjermbilde (Share My Computer Screen) nederst i ConnectNow-programvinduet.

Du finner fullstendige instrukser for bruk av ConnectNow i Hjelp for Adobe ConnectNow.

Hvis du vil se en video med opplæringsprogram for ConnectNow, kan du se Using ConnectNow to share your screen (7:12). (Denne demonstrasjonen er i Dreamweaver.)

Adobe-logoen

Logg på kontoen din