Skrive ut artikler

Skrive ut korrektur- eller artikkelvisningen

Når du skriver ut korrektur- eller artikkelvisningen, skrives det ut uformatert tekst i en kontinuerlig spalte (eller flere kontinuerlige spalter) uten layout eller formatering. En utskrift fra korrektur- eller artikkelvisningen ligner på et korrekturtrykk i en tradisjonell trykkeprosess. Med korrekturformatet er det enkelt å konsentrere seg om tekstinnholdet i en artikkel og vise endringene du og andre bidragsytere har utført.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Korrekturvisning og artikkel i listen Vis i dialogboksen Skriv ut.
 3. Angi følgende valg i dialogboksen Skriv ut:
  • Oppgi hvor mange kopier du vil skrive ut.

  • Velg papirstørrelse i listen.

  • Velg papirorientering.

  • Angi hva du vil skrive ut, ved å velge Alle, Gjeldende eller Alle utvidet for valget Artikkel.

  Merk:

  Valget Alle utvidet er bare tilgjengelig når du arbeider med koblede InCopy-filer.

 4. Velg Bruk gjeldende innstillinger for korrekturvisning eller Overstyr gjeldende innstillinger for korrekturvisning under Valg. Hvis du velger Overstyr gjeldende innstillinger for korrekturvisning, angir du hvilken informasjon du vil skrive ut.
 5. Velg Skriv ut sideinformasjon hvis du vil at dokumentnavn, sideantall og utskriftstid skal vises på utskriften.
 6. Velg Skriv ut artikkelinformasjon hvis du vil skrive ut et sammendrag av artikkelinformasjonen. Dermed blir informasjonen i dialogboksen Informasjon om innholdsfil skrevet ut.
 7. Velg Skriv ut.
Merk:

Hvis dokumentet ikke skrives ut riktig, bør du kontrollere at riktig skriverdriver er installert.

Når du skriver ut layoutvisningen, skrives dokumentet ut slik det vises på skjermen, rammer og alle andre sideobjekter vises på utskriften.

Merk:

InCopy er ikke laget for å produsere et endelig sluttprodukt, derfor innholder det ikke kontroller for overlapping, merker, fargeseparasjoner og visse grafikkrelaterte utskriftsfunksjoner. InCopy kan bare håndtere sammensatt utskrift.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Layout i listen Vis i dialogboksen Skriv ut.
 3. Angi følgende valg:
  • Oppgi hvor mange kopier du vil skrive ut.

  • Velg papirstørrelse i listen.

  • Velg papirorientering.

  • Velg om du vil skrive ut alle artiklene, eller angi sideområdet du vil skrive ut i gjeldende artikkel.

 4. Velg om dokumentet skal skaleres eller ikke.
 5. Velg Skriv ut bilder hvis du vil skrive ut bildene dokumentet inneholder.
 6. Velg Skriv ut oppslag hvis du vil skrive ut motstående sider på samme ark.
 7. Velg Skriv ut sideinformasjon hvis du vil at dokumentnavn, sideantall og utskriftstid skal vises på utskriften.
 8. Velg Skriv ut.
Merk:

Hvis dokumentet ikke skrives ut riktig, bør du kontrollere at riktig skriverdriver er installert.

Opprette en standard PostScript-fil

Som et alternativ til å skrive ut et dokument på en skriver kan du arkivere en beskrivelse av dokumentet på Adobe PostScript®-språket som en fil for utskrift på eksterne skrivere. En standard PostScript-fil (PS-fil) inneholder en beskrivelse av alt dokumentinnhold, inkludert informasjon om koblede filer og instruksjoner som er tilpasset valgt utdataenhet.

En PostScript-fil er vanligvis større enn det opprinnelige InCopy-dokumentet. Når du har opprettet en PostScript-fil, kan du kopiere den til en disk eller en annen bærbar arkiveringsenhet, eller du kan sende den til en annen datamaskin for utskrift.

Merk:

Husk å arkivere PostScript-filen på harddisken til den lokale datamaskinen før du overfører den til en nettverksstasjon eller til en bærbar enhet. Redusert tilgangstid mellom harddisken og andre stasjoner kan føre til at filen skades eller at data går tapt, noe som kan skade dokumentet.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Oppsett.
 3. Gjør ett av følgende avhengig av hvilket operativsystem du bruker:
  • (Windows) Velg Skriv til fil. Velg Skriv ut.

  • (Mac OS) Velg Arkiver PDF som PostScript på PDF-menyen. Angi et navn på og en plassering for filen når du får spørsmål om det, og velg Arkiver.

 4. Endre om nødvendig de eksisterende innstillingene i dialogboksen Skriv ut for InCopy. Gjeldende sideområde brukes automatisk når PostScript-filen opprettes.
 5. Velg Skriv ut.
 6. (Windows) Angi et navn på og en plassering for filen, og velg Lagre.

Endre standardinnstillinger for utskrift

Du kan arkivere utskriftsinnstillinger med programmet, slik at de samme innstillingene brukes for alle nye InCopy-dokumenter. I Mac OS brukes disse utskriftsinnstillingene også som standardinnstillinger for skriveren. Du kan overstyre individuelle utskriftsinnstillinger.

 1. Velg Fil > Skriv ut, og endre standardinnstillingene for utskrift etter behov.
 2. Velg Arkiver innstillinger.

  Hvis de arkiverte innstillingene senere overstyres, forkastes overstyringene når utskriftsjobben er fullført.

Skalere dokumenter

Når du skriver ut fra layoutvisningen, kan du bestemme hvordan dokumentsidene skal tilpasses valgt papirstørrelse ved hjelp av skalering. Maksimum sidestørrelse som kan skrives ut fra et Windows-system, er 129 ganger 129 tommer. Hvis du vil tilpasse et dokument som er for stort, til et mindre ark, kan du skalere dokumentbredden og -høyden symmetrisk eller asymmetrisk. Du kan også skalere sidene automatisk, slik at de tilpasses bildeområdet for gjeldende papirstørrelse. Skalering påvirker ikke størrelsen til sidene i dokumentet.

Skalere et dokument manuelt

 1. Velg Fil > Skriv ut i layoutvisningen.
 2. Velg Behold proporsjoner hvis du vil beholde gjeldende forhold mellom bredde og høyde for dokumentet. Hvis du vil skalere dokumentet asymmetrisk, kontrollerer du at dette valget er deaktivert.
 3. Skriv inn prosentverdier fra 1 til 1000 i boksene Bredde og Høyde. Hvis du valgte Behold proporsjoner, trenger du bare å skrive inn én verdi. Den andre verdien oppdateres automatisk.
 4. Velg Skriv ut.

Skalere et dokument automatisk

 1. Velg Fil > Skriv ut i layoutvisningen.
 2. Velg Tilpass. Prosentverdien for skalering vises ved siden av valget Tilpass. Denne verdien bestemmes av bildeområdet som er definert av den valgte PPD-filen.
 3. Velg Skriv ut.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din