Støtte for Hunspell-ordbøker i InDesign, som bekrefter staving og orddeling av ord, utvider antall språk som følger med produktet. Ordbøker for mer enn 90 språk er tilgjengelig for integrasjon på Open Office-nettstedet. Bortsett fra Office, er det andre nettsider som leverer Hunspell-ordbøker. Du kan laste ned språkordbøker etter eget ønske og legge dem til produktet.

Du kan laste ned Hunspell-ordbøker fra et av følgende nettsteder:

Merk:

Adobe anbefaler at du ikke erstatter eksisterende orddelingsordbøker/ordlister. Hvis du erstatter eksisterende orddelingsordbøker, kan linjebrudd i de eksisterende dokumentene endres i henhold til de nye orddelingsordbøkene når du redigerer dokumentet på nytt. Å erstatte eksisterende ordlister med nye og stavekontroll av eksisterende dokumenter kan gi forskjellige resultater og forslag.

Hvis du må erstatte eksisterende ordbøker, bør du ta en kopi av de eksisterende filer slik at du kan vende om de originale ordbøkene, om nødvendig.

Legg til en Hunspell-ordbok

 1. Last ned nødvendig ordliste eller orddelingsordbok. Den nedlastede filen har en oxt-utvidelse (ved nedlasting fra OpenOffice-side). Hvis du laster den ned fra en annen side en OpenOffice, kan utvidelsen være forskjellig.

 2. Endre filnavnutvidelsen til zip. Gi for eksempel xyz.ext det nye navnet anyname.zip.

 3. Trekk ut innholdet i zip-arkivet til en mappe og lokaliser en tilleggs (.aff)-fil, en ordliste-fil (.dic) eller orddelingsordbok (.dic). Gi disse filene nytt navn ved å bruke ISO-koder for språk som angitt i tabellen nedenfor.

  ISO-koder for språk er av formen:<ISO 639-1 language codes in lower case>_<CountryCode in upper case>. Engelsk (USA) er for eksempel en_US.

  Filtype
  Gi nytt navn til
  Eksempel
  aff-fil
  <language ISO Code>.aff
   en_US.aff
  Ordliste
  <language ISO Code>.dic
   en_US.dic
  Orddelingsordbok hyph_<language ISO Code>.dic  hyph_en_US.dic

  For en liste over ISO 639-1-språkkoder, se http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes

  For en liste over landkoder, se http://www.iso.org/iso/country_names_and_code_elements

 4. Opprett en mappe med navnet <language ISO Code> i Ordbøker-mappen, og kopier filene med nytt navn i den. Avhengig av operativsystemet, kan du finne katalogen "Ordbøker" på plasseringene ført opp nedenfor.

  InDesign-versjon Plattform Plassering av Ordbøker-mappen
  CC 2015.4 og nyere Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32-biters) Windows (32-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-biters) Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-biters)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64-biters)  Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 5. Legg til et strengelement med verdien <language ISO Code> i Info.plist til stavetjenesten og UserDictionaryService-element eller HyphenationService-element. Avhengig av operativsystemet og InDesign-versjonen, kan du finne filen Info.plist på plasseringene ført opp nedenfor.

  InDesign-versjon Plattform   Plassering av Info.plist
  CC 2015.4 og nyere Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32-biters) Windows (32-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-biters) Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-biters) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-biters) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 6. Start InDesign på nytt.

Fjern en Hunspell-ordbok

 1. Hvis du vil fjerne en Hunspell-ordbok fra InDesign, går du til mappen med navnet <language ISO Code> i Ordbøker-mappen. Slett .aff-filen, ordlisten og orddelingsordboken. Navnene på disse filene er oppført nedenfor.

  Filtype
   Navneformat Eksempel
  aff-fil
  <language ISO Code>.aff
  en_US.aff
  Ordliste
  <language ISO Code>.dic
  en_US.dic
  Orddelingsordbok  hyph_<language ISO Code>.dic hyph_en_US.dic

  Avhengig av operativsystemet, kan du finne katalogen "Ordbøker" på plasseringene ført opp nedenfor.

   

  InDesign-versjon Plattform Plassering av Ordbøker-mappen
  CC (32-biters) Windows (32-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-biters) Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32-biters)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64-biters)  Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
   Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 2. Fra Info.plist-filen fjerner du strengelementet fra stavetjenesten og UserDictionaryService-elementet og HyphenationService-elementet. Avhengig av operativsystem, kan man finne Info.plist på plasseringene som er nevnt nedenfor.

  InDesign-versjon Plattform   Plassering av Info.plist
  CC (32-biters) Windows (32-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64-biters) Windows (64-biters) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     CS6
  Windows (32-biters) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64-biters) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 3. Start InDesign på nytt.