Finn ut hva som er nytt i den nyeste versjonen av InDesign.
Adobe_InDesign_CC_mnemonic_RGB_128px

Oktober 2018-versjonen av InDesign (versjon 14.0) fokuserer på å forbedre brukeropplevelsen med bedre kontroll over ofte brukte funksjoner og arbeidsflyter. Les videre hvis du vil ha en rask introduksjon til disse funksjonene og koblinger til ressurser som inneholder mer informasjon.


Innholdstilpasset passform

Drevet av Adobe Sensei

Med innholdstilpasset passform kan InDesign nå tilpasse den beste delen av et bilde når du plasserer det i en ramme. Den beste delen av bildet fastsettes baserte på rammens dimensjoner og størrelsesforhold samt ved å vurdere ulike deler av bildet.

Innholdstilpasset passform
Innholdstilpasset passform

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse objekter til rammer.

Layoutjustering

Layoutjustering i InDesign er nå rask og enkel. Hvis du må endre sidestørrelsen til et dokument etter at tekst og bilder er lagt til, trenger du ikke lenger å justere tekst, bilder eller andre elementer manuelt.  

Den nye Juster layout-funksjonen justerer nå automatisk alle elementene i layouten når sidestørrelsen, sidemargen eller utfallende for dokumentet endres.

Layoutjustering
Layoutjustering

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Layoutjustering.

Importer PDF-kommentarer

Du kan nå importere PDF-filer med kommentarer til InDesign og enkelt spore tilbakemelding og kommentarer som er notert i PDF-filen. Du kan godta kommentarer og merke dem som løste eller uløste. Når du velger en kommentar, fremheves også den delen av dokumentet som kommentaren gjelder for.

import_pdf_comments
Importere PDF-kommentarer

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Importer PDF-kommentarer.

Egenskaper-panel

I det nye Egenskaper-panelet i InDesign finner du innstillinger og kontroller for oppgaven eller arbeidsflyten du jobber med. Dette nye panelet er designet med fokus på brukervennlighet og sørger for at du har tilgang til de riktige kontrollene når du trenger dem.

Egenskaper-panelet er tilgjengelig som standard i Grunnleggende-arbeidsområdet. Du kan også aktivere det fra Vindu > Egenskaper.

Egenskaper-panel
Egenskaper-panel

Se mer informasjon i Egenskaper-panel.

Visuell skriftsøking

Du kan nå bla gjennom tusenvis av skrifter fra hundrevis av skriftstøperier direkte fra InDesign, aktivere dem umiddelbart og bruk dem i dokumentene dine. Skrifter-panelet inneholder ulike nye alternativer for å gi deg en rikere opplevelse når du arbeider med skrifter. Du kan bruke et filter for å vise bare nylig tillagte skrifter. Du kan også velge en eksempeltekst fra listen over forhåndsdefinert tekst for skriftforhåndsvisning, eller du kan velge din egen tekst. Du har nå også muligheten til å endre skriftstørrelsen når du forhåndsviser skriften.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter.

Støtte for OpenType-SVG-skrifter

Med støtte for OpenType-SVG-skrifter i InDesign kan du nå gi flere farger og graderinger i samme tegnvariant.

OpenType-SVG-skrifter
OpenType-SVG-skrifter: flere farger og graderinger

Ved hjelp av OpenType SVG-Emoji-skrifter kan du inkludere ulike fargerike og grafiske tegn, for eksempel smilefjes, flagg, gateskilt, dyr, mennesker, mat og landemerker, i dokumentene. Du kan også lage sammensatte tegnvarianter. Ved å bruke EmojiOne-skriften kan du for eksempel lage flaggene til land eller skape et mangfold av hudtoner i tegnvariantene.

Kombiner tegnvarianter for å danne flaggene til land
Kombiner tegnvarianter for å danne flaggene til land
Kombiner enkeltpersontegn med hudfarger
Kombiner enkeltpersontegn med ulike hudtoner

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke skrifter.

Legge til fotnoter i tabeller

Du kan nå sette inn fotnoter i tabeller i InDesign. Fotnoteteksten vises nederst i tekstrammen.

Referansenummeret til en fotnote i en tabell, er en fortsettelse av referansenummeret i fotnoter i artikkelen.

Tabellfotnoter beholdes når du importerer Word-dokumenter, og eksporteres til formater som støtter fotnoter, for eksempel PDF, EPUB og HTML.

Du finner mer informasjon under Fotnoter.

Avstand mellom avsnittsstiler

Du kan nå velge om avstanden før eller etter skal påvirke tekst som har samme stil. Alternativet Avstand mellom avsnitt med samme stil i dialogboksen Stiler, lar deg angi en verdi for mellomrom mellom avsnitt med samme stil. Verdien brukes bare hvis to avsnitt som følger etter hverandre, har samme avsnittstil. Hvis avsnittstilene i påfølgende avsnitt er forskjellige, brukes verdien for alternativene Mellomrom foran og Mellomrom etter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Formatere avsnitt.

Andre forbedringer

 • Du kan nå beholde filnavnet når du eksporterer et dokumentet. Når du velgeralternativet Bruk InDesign-dokumentnavn som navn på utdatafil, vil den eksporterte PDF-filen ha samme navn som dokumentet fra neste eksport. Ellers har filen det navnet du har angitt tidligere.

 • Du kan nå konvertere sluttnoter til fotnoter og fotnoter til sluttnoter i InDesign.

 • Når du oppretter en pakke, kan du nå velge om du vil opprette utskriftsinstruksjoner for pakken.

  • Velg Opprett instruksjoner for utskrift i Sammendrag-fanen i dialogboksen Pakke
  • Klikk på Pakke
 • Nå huskes forrige eksportformat for alle dokumenter. Hvis dokumentet er delt med en annen bruker eller maskin, beholdes formatet som dokumentet sist ble eksportert til.

 • Stikkordregister-panelet har nå et større område for å vise stikkordregisteroppføringer, slik at du kan finne dem.

  Du finner også en ny søkeboks for å søke etter en stikkordregisteroppføring. Skriv inn teksten du vil søke etter, og brukpilene for nesteog forrige til å søke i stikkordregisteroppføringene.

 • Med egendefinerte skrifter kan du nå tilpasse skrifter til utseendet på skjemaer i en eksportert PDF-fil.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet