Løs Creative Cloud Libraries-problemet med InDesign

Finn ut hvordan du feilsøker og fikser Creative Cloud Libraries-filene når de går tilbake til originale InDesign-biblioteker.

Før du fortsetter

 • Sikkerhetskopier eventuelle berørte filer før du utfører denne løsningen. 
 • Disse løsningstrinnene innebærer å lagre et dokument på disken. 
 • Enhver feil kan føre til tap av data. Ikke lagre InDesign-filen hvis endringene på skjermen ikke gjenspeiler det du vil se!

Løsning

Følg trinnene nedenfor for å fikse problemet med Creative Cloud Libraries med InDesign: 

 1. macOS

  1. Ved hjelp av macOS Finder, klikker du på -menyen, deretter Gå til mappen....
  2. Skriv inn ~/Bibliotek/Programstøtte/Adobe/Creative Cloud Libraries/LIBS  og trykk på Enter.

  Windows

  1. Gå til C:\Brukere\<<user_name>>\AppData\Roaming\Adobe\Creative Cloud Libraries\LIBS.

  Slett librarylookupfile. Dette trinnet hindrer InDesign i å koble til Creative Cloud Libraries.

 2. Åpne InDesign-dokumentet og sjekk om du kan se det originale arbeidsområdet.

  For hvert koblede element vises et skyikon med en rød prikk. Denne røde prikken indikerer at InDesign ikke klarer å løse koblingen.

  skyikoner i InDesign-dokumenter
  Skyikoner vises for kobliger i InDesign-dokumentet.

 3. Alternativ + Klikk (mac os) / Alt + Klikk(Windows) skyikonet for å åpne paneletKoblinger. I panelet Koblinger, høyreklikk på koblingen og velg Fjern kobling.

  Skyikonet på arbeidsområdet forsvinner. 

  Fjern koblingen til dokumentet
  Fjern koblinger til Creative Cloud Libraries for InDesign-dokumentkoblinger.

 4. Lagre dokumentet hvis det ser ut som forventet. 

  Endret tekst i dokumentet
  Oppdatert tekst uten koblingene til Creative Cloud Libraries.

 5. Gjenta trinn 2 til 4 for hver berørte fil.
  Når du er ferdig, må du starte datamaskinen på nytt for å aktivere gjenværende Creative Cloud Libraries-koblinger til å fungere igjen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din