Problem

Ved utskrift fra Adobe InDesign får du feilen :

"Dette dokumentet kan inneholde binære EPS-filer, som kan føre til at jobben mislykkes. Hvis skriveren skriver ut, påvirket ikke de binære dataene utskriften. Vil du skrive ut dette dokumentet?"

Advarsel

Årsak

Enkelte PostScript-utskriftskonfigurasjoner inkluderer moduler som noen ganger vil tolke visse tegnkombinasjoner i binære data som kommandoer. Når tolket som en kommando, kan dette føre til at jobben mislykkes, eller begynner å skrive ut binære data direkte slik at skriveren genererer mange sider med enkeltlinjer med utdata av en binær tekststreng. Som en forholdsregel gir InDesign advarselen ovenfor når det er en mulighet for dette. Dette inkluderer følgende tilfeller:

  • Jobben inneholder en plassert EPS som har en %%DocumentData-kommentar som sier binær
  • Jobben inneholder en plassert EPS som har en %%DocumentData-kommentar som mangler sin verdi
  • Jobben inneholder en plassert EPS som har en %%DocumentData-kommentar
  • Jobben inneholder en plassert EPS til en skriverkonfigurasjon hvis dataformat ikke kan være sikkert. Dette pleier å være vanlig ved utskrift fra Mac OS X-systemer, ettersom nedstrøms datastrek ikke evalueres.

Løsning

Gjør ett av følgende:

Løsning 1: Klikk på OK for å teste utskrift av dokumentet

Hvis du klikker på OK og sender utskriftsjobben til skriveren/enheten, og den skriver ut, så støtter din utskriftskonfigurasjon binære data og du trygt ignorere advarselen. Hvis du derimot klikker på OK og sender jobben til enheten og får mange sider av hva det som ser ut som binære data skrevet ut på en linje på hver side, støtter ikke utskriftsstrømmen din binær utskrift, og da bør du bruke en av løsningene nedenfor.

Løsning 2: Lagre grafikken på nytt i et annet filformat enn EPS

PSD, TIFF, PDF eller andre formater, er ikke i fare for dette problemet. 

Løsning 2: Bruk en UPS uten binære data.

Dette er noen ganger mulig ved å lagre EPS på nytt fra kildeprogrammet med en annen innstilling. Noen ganger innkapsles data ytterligere i den filen slik at dataformatet ikke kan endres.

Løsning 3: Bruk en EPS fra Photoshop.

InDesign behandler de fleste Photoshop EPS-filer på en måte som kan reformatere data til å stemme overens med ASCII/binært switch set i InDesign-utskriftsdialogen. Bare åpne EPS i Photoshop og velg Lagre som og velg et annet navn, eller samme navn og klikk på ja for å erstatte. 

Løsning 4: Endre innstillinger på skriven for å støtte binære utskriftsprotokoller.

Dette gjøres vanlig gjennom kontrollpanalet på forsiden av skriveren. Se i skriverens brukerdokumentasjon for informasjon om hvordan du gjør dette.

Tilleggsinformasjon

Hvis en EPS-fil, som inneholder binære data er plassert i et InDesign-dokument og du deretter skriver ut publikasjonen med dataformat for utdata satt til ASCII, går EPS-data gjennom PostScript-ruten i koden og binære data vil bli produsert. Dette er en mulig årsak til at utskriftsjobben mislykkes.

For øyeblikket fastslår InDesign om en EPS inneholder binære data ved å sjekke eksistensen av %%DocumentData-kommentaren. Hvis til stede, søker InDesign etter tre gyldige parametre for denne DSC-kommentaren: Clean7Bit, Clean8Bit eller Binær. 

Hvis parameteret er satt til Binær, eller hvis %%DocumentData-kommentaren mangler fra EPS, vil InDesign gi en advarselsmelding og gjør at man kan avbryte utskriftsjobben.InDesign vil kun se etter denne tilstanden ved utskrift og dataformat for utdata er satt til ASCII.

InDesign vil ikke sjekke ved eksport til EPS, siden feilmeldingen er designet for utskrift.

InDesign vil ikke sjekke Photoshop EPS-filer.

 

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet