Problem

Når du åpner et dokument, importerer tekst eller grafikk eller konverterer filer fra PageMaker 6.5 - 7.x eller QuarkXPress 3.3x - 4.1, får du opp følgende feilmelding:

"Dokumentet [filnavn] bruker en eller flere skrifttyper som for øyeblikket ikke er tilgjengelig i systemet. Teksten vil bruke en erstatningsskrift til den opprinnelige skrifttypen blir tilgjengelig."

Detaljer

 • Programmet viser en liste over manglende skrifttyper sammen med varselmeldingen.
 • Skrifttypene som mangler, vises i delen Mangler øverst i Skrift-menyen.
 • Tekst som bruker de manglende skrifttypene, kan vises markert med rosa.

Løsning

Forsøk en eller flere av disse løsningene:

Løsning 1: Installer eller aktiver skrifttypene som mangler.

Installer skrifttypene som mangler (se "Installere skrifttyper" i hjelpen for InDesign eller InCopy for mer informasjon). Hvis skrifttypene allerede er installert og du bruker et hjelpeprogram for skrifttyper, må du kontrollere at skrifttypene er aktivert. Hvis du bruker et hjelpeprogram for skrifttyper, finner du flere opplysninger i dokumentasjonen som ble levert med det aktuelle programmet.

Løsning 2: Installer skrifttypestilen eller bruk bare skrifttypestiler som er installert.

InDesign og InCopy støtter bare skrifttypestiler som er installert. Noen skrifttyper, for eksempel Critter, har ingen stiler for fet skrift eller kursiv. I så fall må du velge den vanlige versjonen av skrifttypen i InDesign eller InCopy. Kontroller at skrifttypestilen (for eksempel Tekton Bold, Optima Oblique) er installert, eller endre skrifttypestilen til en som er tilgjengelig i InDesign eller InCopy.

Løsning 3: Installer skrifttypene som mangler, på nytt.

Undersøk om skrifttypen vises i et annet program for å kontrollere at skrifttypen er installert på riktig måte. Hvis skrifttypen heller ikke vises i et annet program, må du installere skrifttypen på nytt. Når du har installert en skrifttype, kan det hende at du må starte datamaskinen på nytt før skrifttypen blir tilgjengelig.

Merk: Mac OS X installerer og administrerer skrifttyper på en annen måte enn tidligere versjoner av Mac OS. Hvis du vil vite mer, kan du se Feilsøke skrifttypeproblemer (Mac OS X) eller se Apples kundestøtteartikkel "Mac OS X: Font Locations and Their Purposes" på Apples nettsted på adressen http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106417.

Løsning 4: Erstatt skrifttypene som mangler.

Bruk kommandoen Finn skrift til å erstatte hver forekomst av skrifttypen som mangler, med en skrifttype som er installert.

Kommandoen Finn skrift erstatter ikke skrifttyper som er bygget inn i importert grafikk. Installer den manglende skrifttypen hvis den forekommer i en plassert EPS- eller PDF-fil. Som et alternativ kan du opprette EPS- eller PDF-filen på nytt og legge inn skrifttypen.

Merk: Hvis du erstatter en skrifttype, kan dokumentet få et annet utseende hvis skrifttypen som er installert, tar større eller mindre plass enn den manglende skrifttypen.

Slik erstatter du en manglende skrifttype:

 1. Åpne dokumentet.
 2. Velg Type > Finn skrift.
 3. I dialogboksen Finn skrift velger du den manglende skrifttypen i listen Skrifter i dokument.
 4. Velg en ny skrifttypestil og skriftfamilie i Erstatt med-menyene.
 5. Klikk på Finn første og deretter på Endre eller Finn/endre for å merke og endre enkeltforekomster av skrifttypen som mangler, eller klikk på Endre alle for å erstatte alle forekomster av skrifttypen som mangler.

Løsning 5: Kontroller at alle Type 1-skrifttyper (PostScript) har en konturfil og en punktgrafikk-fil.

Hvis skrifttypen som mangler er en Type 1-skrifttype (PostScript), må du kontrollere at det finnes både en konturfil og en punktgrafikk-fil i de følgende mappene på systemnivå:

Merk: Hvis du bruker et hjelpeprogram for skrifttyper, for eksempel ATM Deluxe, kan skrifttypene være lagret andre steder på harddisken. ATM er ikke blitt testet på Vista, og er ikke offisielt støttet i operativsystemet Vista.

På Windows XP:

 • Konturfiler (.pfm): X:/Windows/Fonts, der "X" er systemstasjonen
 • Punktgrafikk-filer (.pfb, .afm): X:/Windows/Fonts, der "X" er systemstasjonen

På Windows 2000:

 • Konturfiler (.pfm): X:/Winnt/Fonts, der "X" er systemstasjonen
 • Punktgrafikk-filer (.pfb, .afm): X:/PSFONTS, der "X" er systemstasjonen

Mac OS X:

Merk: Adobe Type 1 (PostScript) punktgrafikk-filer bruker navnet på skrifttypen. Konturfiler bruker en forkortet versjon av navnet på skrifttypen (for eksempel "Isabe" for skrifttypen Isabella). Du kan kontrollere om en fil er en Type 1 konturfil, punktgrafikk-fil, koffert-fil, en TrueType-fil eller en fil av typen OpenType-skrifter fra Adobe, ved å merke filen. Velg deretter Fil > Vis info-kommandoen i Finder og se i Type-feltet.

 • Library/Fonts
 • System Folder/Fonts
 • User/Library/Fonts
 • User/Library/Application Support/Adobe/Fonts
 • Applications/Adobe InCopy [Versjon] /Fonts
 • Applications/Adobe InDesign [Versjon] /Fonts

Løsning 6: Gjenopprett Adobe skriftlistefiler.

På Windows:

 1. Avslutt alle Adobe-programmer.
 2. Velg Start > Søk > Søk etter filer og mapper.
 3. Søk etter skriftlistefilene:

  • I Windows XP og Windows Vista skriver du inn"Adobefnt*.lst" (også anførselstegnene) i boksen Hele eller deler av filnavnet eller mappen, og klikk deretter på Søk.
  • I Windows 2000 skriver du inn"Adobefnt*.lst" (også anførselstegnene) i boksen Navn, og klikk deretter på Søk nå.
 4. Merk alle filene i listen, og velg Fil > Slett. (Hvis du sletter en skriftlistefil som tilhører et annet Adobe-program, blir filen gjenopprettet neste gang dette Adobe-programmet startes.)
 5. Start InCopy eller InDesign på nytt. Skriftlistefilene blir gjenopprettet ved neste oppstart.

Mac OS X:

 1. Avslutt alle Adobe-programmer.
 2. Velg Fil > Finn og gjør ett av følgende:
  • -På Mac OS X v10.4.x klikker du på Datamaskin-knappen og skriver inn Adobefnt i tekstfeltet ved siden av Filnavnet er, og trykker returtasten.
  • -På Mac OS X v10.2.x-v10.3.x velger du Lokale disker i Søk i-menyen og skriver inn Adobefnt i tekstfeltet ved siden av Filnavnet er, og klikker på Søk.
 3. Merk filen og velg Fil > Flytt til papirkurv.
 4. Gjenta trinn 2-3 for filene Adobefnt05.lst og Adobefnt06.lst.
 5. Start InCopy eller InDesign på nytt. Skriftlistefilene blir gjenopprettet ved neste oppstart.

Merk: Hvis du bruker Mac OS 10.5x og ikke finner filen adobefnt.lst når du søker, må du passe på å legge til systemfiler i søkekriteriene i dialogboksen Fil > Finn.

 1. Velg Annet i rullegardinmenyen Type, og vent til dialogboksen Velg et søkeattributt vises
 2. Skriv inn system.
 3. Velg Systemfiler fra listen, og klikk deretter OK.
 4. Sett et merke i boksen "I meny" hvis du vil at systemfiler skal vises i søkekriteriene fra nå av.

Løsning 7: Reduser antallet aktive skrifttyper eller feilsøk skadde skrifttyper.

Det er ikke sikkert at InCopy eller InDesign finner skrifttyper hvis for mange skrifttyper er installert, eller hvis en eller flere skrifttyper er skadet. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan redusere antallet skrifttyper eller kontrollere om skrifttyper er skadet, kan du se ett av de følgende dokumentene:

Tilleggsinformasjon

InCopy og InDesign kontrollerer om skrifttyper mangler når filer åpnes eller når tekst eller grafikk importeres. Hvis programmet ikke finner en av skrifttypene, returneres et varsel om dette, og skrifttypen vises som en oppføring i delen Mangler øverst i Skrift-menyen. Som standard vil InCopy og InDesign merke all tekst som bruker en erstatningsskrifttype, med rosa. Hvis du vil slå av denne markeringen, velger du Fil > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS X), og deretter velge bort Erstattede skrifter.

InDesign finner Adobe-skrifttyper som enten er i skrifttypemappen på systemnivå, eller i Adobes programspesifikke skrifttypemapper. InDesign installerer skrifttyper i plasseringene som er oppført nedenfor.

Skrifttyper som installeres av InDesign og InCopy CS2

InDesign CS2 og InCopy CS2 installerer de følgende OpenType-skrifttypene fra Adobe i [Macintosh HD] /Library/Application Support/Adobe/Fonts/ (Mac OS) eller i Program Files/Common Files/Adobe/Fonts/ (Windows):

 • Adobe Caslon Pro
 • Adobe Garamond Pro
 • Adobe Jenson Pro
 • Adobe Ming Std
 • Adobe Myungjo Std
 • Adobe Song Std
 • Caflisch Script Pro
 • Kozuka Gothic Pro
 • Kozuka Gothic Std
 • Kozuka Mincho Pro
 • Kozuka Mincho Std
 • Letter Gothic Std
 • Lithos Pro
 • Myriad Pro Condensed
 • Poplar Std
 • Ryo Text Std
 • Trajan Pro
 • Ryo Display Std

Skrifttyper som installeres av InDesign og InCopy CS3

InDesign CS3 og InCopy CS3 installerer de følgende OpenType-skrifttypene fra Adobe i [oppstartsstasjon] /Library/Fonts/ (Mac OS) eller i [oppstartsstasjon]\Windows\Fonts\ (Windows):

 • Adobe Caslon
 • Adobe Garamond
 • Arno
 • Bell Gothic
 • Bickham Script
 • Birch
 • Blackoak
 • BrushScript
 • Chaparral
 • Charlemagne
 • Cooper Black
 • Eccentric
 • Garamond Premier Pro
 • Giddyup
 • Hobo
 • Kozuka Gothic
 • Kozuka Mincho
 • Letter Gothic
 • Lithos
 • Mesquite
 • Minion
 • Myriad
 • Nueva
 • OCR-A
 • Orator
 • Poplar
 • Prestige Elite
 • Rosewood
 • Stencil
 • Tekton
 • Trajan

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet