InDesign eller InCopy fryser eller lukkes når det startes på Mac OS

Problem

Når du starter Adobe InDesign eller Adobe InCopy på Mac OS, krasjer, fryser eller lukkes programmet med en av følgende feilmeldinger:

 • "The application Adobe InDesign has unexpectedly quit." (Programmet Adobe InDesign ble avsluttet.)
 • "The application Adobe InCopy has unexpectedly quit." (Programmet Adobe InCopy ble avsluttet.)

Løsning

Forsøk en eller flere av disse løsningene:

Løsning 1: Slett alle Adobefnt10.lst-filene.

Søk etter og slett alle kopier av filen AdobeFnt10.lst som du finner på harddisken:

 1. I Finder velger du Fil > Finn (Command + F).
 2. Skriv Adobefnt10.lst, velg systemstasjonen og klikk deretter på søkeikonet.
 3. Klikk i søketreffene. Velg Rediger > Velg alle, og dra deretter de valgte filene til papirkurven.
 4. Velg Finder > Tøm papirkurv.
 5. Start InDesign på nytt.

Løsning 2: Feilsøk skrifttypene ved å deaktivere noen få om gangen.

 1. Deaktiver alle skriftbehandlingsprogrammer, for eksempel Adobe Type Manager eller Extensis Suitcase.
 2. Start Font Book fra Programmer-mappen.
 3. Velg Datamaskin i kolonnen Samling.
 4. Velg Rediger > Deaktiver datamaskin. Klikk Deaktiver når du blir bedt om å bekrefte.
 5. Kjør programinstallasjonen. Gjør deretter ett av følgende:
 • Hvis problemet kommer tilbake, gjentar du trinn 4-5 for å deaktivere samlingene Bruker og Klassisk.
 • Hvis problemet ikke kommer tilbake, er den problematiske skrifttypen i samlingen du deaktiverte. Aktiver én skrifttype om gangen i samlingen i Font Book, og prøv å reproduser problemet til du finner problemskrifttypen.  Merk: Hvis du finner problematiske skrifttyper, ber Adobe om at du fyller ut en feilrapport på www.adobe.com/misc/bugreport.html. Pass på å inkludere navnet på skrifttypen, når den ble opprettet og skrifttype (for eksempel OpenType-skrifter fra Adobe, TrueType, dfont eller Type 1).

Løsning 3: Fjern tredjepartsmoduler fra Plug-in-modulmappen.

Finn tredjepartsmodulene og fjern deretter plug-in-filene for hver av plug-in-modulene.

Du identifiserer plug-in-moduler fra tredjeparter i CS4 og eldre versjoner ved å velge Hjelp > Konfigurer plug-in-moduler (Windows) eller InDesign > Konfigurer plug-in-moduler (Mac OS).

Du identifiserer tredjeparts plug-in-moduler og utvidelser i CS5 og nyere versjoner ved å velge Help > Manage Extensions (Mac OS).

Slik fjerner du plug-in-moduler fra tredjeparter: Flytt plug-in-filen for hver plug-in-modul fra mappen Adobe InDesign [versjon]/Plug-in til en sikkerhetskopimappe, og start InDesign/InCopy på nytt.

Hvis du finner problemer med plug-in-moduler fra tredjeparter, vennligst fyll ut en feilrapport på Adobes nettsted på www.adobe.com/misc/bugreport.html. Pass på å inkludere navn, versjon og produsent for plug-in-modulen.

Løsning 4: Deaktiver plug-in-modulen Font Agent.

Hvis du har installert Extensis Suitcase på systemet, deaktiverer du plug-in-modulen FontAgent, som følger med programmet. Du kan også se nettsiden til Extensis (www.extensis.com) angående oppdateringer for Suitcase.

Løsning 5: Start programmet i sikker modus og deaktiver Font Preview.

 1. Start datamaskinen på nytt, og hold deretter nede Skift-tasten umiddelbart etter at du hører oppstartstonen.
 2. Slipp Skift-tasten når Apple-logoen vises. "Safe Boot" (Sikker oppstart) vises på oppstartsskjermen for Mac OS X.
 3. Start programmet.
 4. Velg InDesign > Innstillinger > Type (for InDesign), eller InCopy > Innstillinger > Type (for InCopy).
 5. Fjern merket for Font Preview Size (Skriftstørrelse i forhåndsvisning) under Type Options (Typevalg).

Tilleggsinformasjon

Hvis en Adobefnt10.lst-fil blir skadet, kan den gjøre at InDesign eller InCopy krasjer, fryser eller lukker når du prøver å starte programmet. Adobefnt.lst-filer (for eksempel Adobefnt10.list) er skriftbufferfiler som Adobe-programmene bruker til raskt å hente og lagre informasjon om skrifttypene som er tilgjengelig. Hvis du sletter eller gir nytt navn til en Adobefnt.lst-fil, oppretter programmet filen på nytt neste gang programmet starter.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din