Problem

Når du starter Adobe InDesign eller Adobe InCopy på Mac OS, krasjer, fryser eller lukkes programmet med en av følgende feilmeldinger:

 • "The application Adobe InDesign has unexpectedly quit." (Programmet Adobe InDesign ble avsluttet.)
 • "The application Adobe InCopy has unexpectedly quit." (Programmet Adobe InCopy ble avsluttet.)

Løsning

Forsøk en eller flere av disse løsningene:

Løsning 1: Slett alle Adobefnt10.lst-filene.

Søk etter og slett alle kopier av filen AdobeFnt10.lst som du finner på harddisken:

 1. I Finder velger du Fil > Finn (Command + F).
 2. Skriv Adobefnt10.lst, velg systemstasjonen og klikk deretter på søkeikonet.
 3. Klikk i søketreffene. Velg Rediger > Velg alle, og dra deretter de valgte filene til papirkurven.
 4. Velg Finder > Tøm papirkurv.
 5. Start InDesign på nytt.

Løsning 2: Feilsøk skrifttypene ved å deaktivere noen få om gangen.

 1. Deaktiver alle skriftbehandlingsprogrammer, for eksempel Adobe Type Manager eller Extensis Suitcase.
 2. Start Font Book fra Programmer-mappen.
 3. Velg Datamaskin i kolonnen Samling.
 4. Velg Rediger > Deaktiver datamaskin. Klikk Deaktiver når du blir bedt om å bekrefte.
 5. Kjør programinstallasjonen. Gjør deretter ett av følgende:

Løsning 3: Fjern tredjepartsmoduler fra Plug-in-modulmappen.

Finn tredjepartsmodulene og fjern deretter plug-in-filene for hver av plug-in-modulene.

Du identifiserer plug-in-moduler fra tredjeparter i CS4 og eldre versjoner ved å velge Hjelp > Konfigurer plug-in-moduler (Windows) eller InDesign > Konfigurer plug-in-moduler (Mac OS).

Du identifiserer tredjeparts plug-in-moduler og utvidelser i CS5 og nyere versjoner ved å velge Help > Manage Extensions (Mac OS).

Slik fjerner du plug-in-moduler fra tredjeparter: Flytt plug-in-filen for hver plug-in-modul fra mappen Adobe InDesign [versjon]/Plug-in til en sikkerhetskopimappe, og start InDesign/InCopy på nytt.

Hvis du finner problemer med plug-in-moduler fra tredjeparter, vennligst fyll ut en feilrapport på Adobes nettsted på www.adobe.com/misc/bugreport.html. Pass på å inkludere navn, versjon og produsent for plug-in-modulen.

Løsning 4: Deaktiver plug-in-modulen Font Agent.

Hvis du har installert Extensis Suitcase på systemet, deaktiverer du plug-in-modulen FontAgent, som følger med programmet. Du kan også se nettsiden til Extensis (www.extensis.com) angående oppdateringer for Suitcase.

Løsning 5: Start programmet i sikker modus og deaktiver Font Preview.

 1. Start datamaskinen på nytt, og hold deretter nede Skift-tasten umiddelbart etter at du hører oppstartstonen.
 2. Slipp Skift-tasten når Apple-logoen vises. "Safe Boot" (Sikker oppstart) vises på oppstartsskjermen for Mac OS X.
 3. Start programmet.
 4. Velg InDesign > Innstillinger > Type (for InDesign), eller InCopy > Innstillinger > Type (for InCopy).
 5. Fjern merket for Font Preview Size (Skriftstørrelse i forhåndsvisning) under Type Options (Typevalg).

Tilleggsinformasjon

Hvis en Adobefnt10.lst-fil blir skadet, kan den gjøre at InDesign eller InCopy krasjer, fryser eller lukker når du prøver å starte programmet. Adobefnt.lst-filer (for eksempel Adobefnt10.list) er skriftbufferfiler som Adobe-programmene bruker til raskt å hente og lagre informasjon om skrifttypene som er tilgjengelig. Hvis du sletter eller gir nytt navn til en Adobefnt.lst-fil, oppretter programmet filen på nytt neste gang programmet starter.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet