Tredjeparts tilpassede datalinkproblemer i InDesign 2018

I InDesign 2018 oppdateres ikke statusen til koblinger som administreres av et programtillegg ved hjelp av egendefinerte datalinker riktig i koblingspanelet, og eiendeler med høy oppløsning eksporteres i lav oppløsning.

  • For å løse det første problemet, legg til linjen nedenfor til ressurshåndteringssjefen, for eksempel CusDtLnk.fr-filen i CustomDataLink-eksempler på plugin-modul.
        IID_ILINKRESOURCEHELPERHANDLER, kFileLinkResourceHelperHandlerImpl,
  • For å løse eksportoppløsningen med lav oppløsning, bruk følgende kodebit i ResourceHandler-implementeringen, f.eks. CustomDataLinkResourceHandler.h for CustomDataLink-eksempler på plugin-modul.
virtual bool CanProvideFile(const UIDRef& ref, const URI& uri) 
{
 returner sant;
}
virtual ErrorCode GetFile(const UIDRef& ref, const URI& uri, IDFile& idFile)
{
                if (Utils<ICusDtLnkFacade>()->URIToIDFile(uri, idFile))
                                return kSuccess;
                return kFailure;
}

 

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet