Tredjeparts tilpassede datalinkproblemer i InDesign 2018

I InDesign 2018 oppdateres ikke statusen til koblinger som administreres av et programtillegg ved hjelp av egendefinerte datalinker riktig i koblingspanelet, og eiendeler med høy oppløsning eksporteres i lav oppløsning.

  • For å løse det første problemet, legg til linjen nedenfor til ressurshåndteringssjefen, for eksempel CusDtLnk.fr-filen i CustomDataLink-eksempler på plugin-modul.
        IID_ILINKRESOURCEHELPERHANDLER, kFileLinkResourceHelperHandlerImpl,
  • For å løse eksportoppløsningen med lav oppløsning, bruk følgende kodebit i ResourceHandler-implementeringen, f.eks. CustomDataLinkResourceHandler.h for CustomDataLink-eksempler på plugin-modul.
virtual bool CanProvideFile(const UIDRef& ref, const URI& uri) 
{
 returner sant;
}
virtual ErrorCode GetFile(const UIDRef& ref, const URI& uri, IDFile& idFile)
{
                if (Utils<ICusDtLnkFacade>()->URIToIDFile(uri, idFile))
                                return kSuccess;
                return kFailure;
}

 

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din