Produktmerknader for InDesign CC 9.3.0

Systemkrav

Du finner informasjon om de nyeste systemkravene på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_no.

Hvis du vil ha en liste over de nyeste systemkravene for andre Creative Cloud-produkter, kan du se http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nyheter

Åpne et dokument med nyere versjon

Du kan nå motta og umiddelbart åpne dokumenter som er sendt av alle som bruker en annen versjon av InDesign CC, uten å måtte gjøre noe mer, som for eksempel å eksportere til IDML manuelt. Kompatibiliteten er innebygd, slik at dokumentene alltid åpnes akkurat som forventet.

Hvis du åpner et dokument som er opprettet i en nyere versjon av InDesign CC, og klikker OK i den følgende meldingen, bruker InDesign CC en Creative Cloud-tjeneste til å konvertere dokumentet til InDesign CC-versjonen du kjører. InDesign CC lagrer deretter det konverterte dokumentet på datamaskinen.

Løste problemer

På http://www.adobe.com/go/customer_support_no finner du siste nytt og informasjon om kjente problemer for alle Creative Cloud-applikasjonene.

  • Skriften gjengis ikke riktig hvis tekst med stil fra Illustrator kopieres til et InDesign-dokument. (#3713803)
  • Minneforbruket øker hvis en bruker utfører en dra-og-slipp-handling når alternativet Vis transformeringsverdier er aktivert. (#3843137)
  • InDesign avsluttes uventet når en bruker utfører en dra-og-slipp-handling. (#3843138)
  • Verdiene for skjemafeltet vises ikke når en bruker eksporterer et dokument til IDMS eller IDML. (#3843990)
  • Skjult ramme-betingelsen går ikke bort ved hjelp av Tilpass ramme til innhold. (#3784306)
  • SuppressedUI fungerer ikke hvis en bruker deaktiverer enkelte miniprogrammer. (#3743983)
  • Hvis en bruker kopierer en fil som inneholder tødler, endres filnavnet for målet. (#3792507)
  • Hvis en bruker velger en grå profil fra listen "Konverter til mål" og deretter velger alternativet for ingen fargekonvertering, blir utdataene i gråtoner. (#3606185)
  • InDesign husker ikke plasseringen for og størrelsen på enkelte paneler når applikasjonen lukkes og deretter åpnes på nytt. (#3683393)
  • Det oppstår ytelsesproblemer i InDesign hvis en bruker åpner flere filer. (#3729057)

Webressurser

Du finner generelle Adobe-fellesskap på https://community.adobe.com.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er knyttet til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Hvis du vil ha produkthjelp samt fellesskapsbasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din