Produktmerknader for InDesign CS6 8.0.1

Gjelder bare Mac OS-brukere: Hvis du installerte InDesign CS6 8.0.1-oppdateringen før 30. oktober 2012, anbefaler vi at du laster ned og installerer oppdateringen på nytt for å rette problemet med at Extension Manager ikke kan importere tilleggsmoduler.

Systemkrav

Du finner informasjon om de nyeste systemkravene på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_no.

Installasjonsinstruksjoner

Du kan se detaljerte installasjonsinstruksjoner på installasjonssiden http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_no

Løste problemer

Gå til Adobes kundestøtte på http://www.adobe.com/go/customer_support_no hvis du vil ha siste nytt og informasjon om kjente problemer for alle Creative Suite 6-applikasjoner.

InDesign

 • Koblinger i den eksporterte IDML-filen inneholder fortsatt referanser til den gamle koblingsbanen etter tilkobling til DAM med ulikt visningsnavn [3195038]
 • InDesign slår seg av under behandling av et bokdokument med kryssreferanse til et annet bokdokument [3189648]
 • Ugyldig PDF/X-4 generert pga. referanser til .notdef-tegnvarianter [3193833]
 • Umlaut vises ikke i skjemafeltene [3193827]
 • Knappene for mastersider for PDF-er virker ikke i enkelte tilfeller. [3193832]
 • InDesign slår seg av under dokumentgjenoppretting [3210940]
 • Debug Log.txt-fil blir ikke opprettet i InDesign CS6 [3210945]
 • Tidligere versjoner av InDesign slår seg av når man åpner en IDML-fil som ble opprettet med ID CS6 og som inneholdt en psd-fil som har nye Panton Plus-spottfargekanaler. [3210939]
 • Når man sletter tegn før ord med bindestrek, slår programmet seg av. [3125513]
 • Støtte for øvre marg-egenskap i EPUB- og HTML-utdata [3197167]
 • Ikke oversett vognretur til nbsp i EPUB-eksport [3197157]
 • Ekstra etikett -epub-ruby-* i EPUb-eksport for CSS-utdata [3197179]
 • Advarsel ved validering av epub som er eksportert fra en ID-doc som har mellomrom i navnet [3198096]
 • Kan ikke velge plakatbilde med IMediaAttribute::enPosterTime [3210941]
 • CrashReporter kan ikke samle inn informasjon på Mac OS X 10.8 [3291250]
 • Minnelekkasjer i AdobeCrashDaemon [3303518]
 • Det er ikke mulig å søke etter nye avspillingsposisjoner i en EPUB, fordi lyd- og videofiler er komprimert. [3131562]
 • Metatagen "adobe-page-layout-version" mangler i metadataene i EPUB3-formatet. [3220987 ]
 • Adobe Edge Preview-pakken (.OAM) er ikke tilgjengelig i listen over filer som kan importeres [3288926]
 • Retningslinjer for sentrering følges ikke i enkelte eksporterte layouter [3289996]
 • Hvis du bruker Alternative Layouter, dupliseres innhold når du eksporterer til EPUB eller HTML [3293896]
 • Ved automatisk bildekonvertering ved eksportering til HTML 5 velges JPEG i stedet for PNG, noe som fører til tap av gjennomsiktighet [3293906]
 • Når du eksporterer til JPEG, blir resultatet blandet eller lav oppløsning hvis du har lite minne [3168711]
 • Når du oppdaterer bildekoblinger i InDesign-snippeter, fører det til ødelagte eller manglende koblinger [3178169]
 • InDesign avsluttes uventet hvis du henter egenskaper for grupperte elementer ved hjelp av et skript [3212753]
 • Under EPUB-eksport blir ikke alltid margegenskapene angitt hvis de overstyres av en mal [3217520]
 • InDesign avsluttes uventet hvis produktlisensen er ugyldig [3286021]

InCopy

Kan ikke velge tekst på første forsøk i dokument som er åpnet i InCopy [3156586]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 slår seg av når man erstatter tegnvarianter med JavaScript [3210946]
 • InDesign Server CS6 slår seg av når man prøver å åpne en vedlagt bug-fil [3174087]

Webressurser

Du finner generelle Adobe-fellesskap på https://community.adobe.com.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er knyttet til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Hvis du vil ha produkthjelp samt fellesskapsbasert veiledning, inspirasjon og støtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Gå til Adobes kundestøtte på http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å få hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og annet.
Utenfor Nord-Amerika går du til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/, klikker på rullegardinmenyen under spørsmålet "Et annet land eller en annen region?", velger et annet land eller en annen region og klikker OK.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din