Produktmerknader for InDesign CS6

Systemkrav

Du finner informasjon om de seneste systemkravene på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_no

Installasjonsinstruksjoner

Du kan se detaljerte installasjonsinstruksjoner på installasjonssiden http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_no

Prøveversjon

Prøveversjoner av Creative Suite 6 er av typen “prøv og kjøp”, slik at du kan prøve enkeltstående produkter eller utgaver og så gjøre den installerte prøveversjonen om til en fullversjon. Du kan gjøre om prøveversjonen til fullversjon når som helst ved å enten kjøpe en kopi av produktet eller registrere deg for et abonnement. Hvis du kjøper en kopi, angir du serienummeret i produktskjermen når du blir bedt om det. Hvis du kjøper et abonnement, må du være koblet til Internett og logge på med en Adobe ID for å begynne å bruke fullversjonen.

Lisensavtale

Du må godta lisensavtalen og garantibetingelsene for å kunne bruke dette produktet. Gå til www.adobe.com/go/eulas_no for mer informasjon. Dette produktet vil ikke fungere uten obligatorisk aktivering og registrering via Internett. Telefonaktivering er ikke tilgjengelig. Sewww.adobe.com/go/aktiveringfor mer informasjon.

Adobes lisens for enkeltbrukere tillater installasjon av en enkelt produktlisens på to maskiner (for eksempel én maskin på jobb og én maskin hjemme) forutsatt at programvaren brukes av den samme personen og ikke samtidig på begge maskinene.

Merk: Hvis du vil installere produktet på en tredje datamaskin, må du først deaktivere programvaren på én datamaskin. Det gjør du ved å velge Hjelp > Deaktiver.

Skriftinstallasjon

Installasjonsprogrammet for Creative Suite 6 installerer skrifter i en standardmappe for systemskrifter. Hvis installasjonsprogrammet finner eldre versjoner av disse skriftene i standardmappen for systemskrifter, avinstallerer den eldre versjoner og lagrer dem i en ny mappe. Finn ut mer på http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html
Skrifttyper installert med Adobe-produktet finnes også på installasjons-DVD-en. Hvis du lastet ned programvaren, kan du se i den separate innholdsfilen for produktet.

Finn ut hvordan du installerer flere skrifter http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_no

Kjente problemer

Gå til Adobe Support http://www.adobe.com/go/customer_support for ny informasjon og kjente problemer ang. alle Creative Suite 6-programmer.

 • Innebygde skrifttyper i EPUB fungerer ikke som forventet på iBook fordi Apple-implementeringen avviker fra EPUB-standarden. (#2993986)
 • EPUB validerer ikke hvis du oppretter en liste med egendefinerte li-koder i dialogboksen Eksporter koding. Dette er en utformingsbegrensning. Bruk InDesigns innebygde listestøtte i stedet for å opprette din egen. (#3128871)
 • iframes som inneholder en videospiller (for eksempel et Youtube-klipp), opprettholder ikke transformeringer når du eksporterer til EPUB3 med Layout. Transformerte videoer fungerer heller ikke i flere andre formater, for eksempel PDF og SWF. (#3074377)
 • Linje-høyde-verdien p.style overstyrer linjeavstanden angitt i et tegnmalstrekk. InDesign støtter bare linjeavstand angitt på avsnittsnivå. (#3000096)
 • Innhold dupliseres i EPUB-utdata hvis dokumentet inneholder en alternativ layout. Som en spesialløsning kan du bruke artikkelpanelet for å inkludere bare én layout. (#3013951)
 • Bare Mac OS: Hvis du klikker Back i advarselen Packaging Font Embed og deretter fortsetter innpakkingen, avslutter InDesign uventet når pakkingen er fullført.(#3163998)
 • Tekstslippadferd når koblede tekstbokser som er over oppslagene, er ikke riktig (#3088856)
 • Objekter endrer ikke størrelse riktig og blandes sammen ved markeringsslipp hvis markeringsområdet er for lite, eller hvis elementer har nådd den minste tillatte størrelsen (#3113636)
 • Artikkelkoblinger opprettes ikke av slippverktøyet eller kommandoen for montering og kobling hvis en tekstramme er en del av en gruppe plassert i en grafisk rammebeholder (#3125224)
 • Hvis både japanske og tyske versjoner er installert, vises ikke dialogboksen Nytt dokument slik den skal. Hvis du prøver å angi Marger og spalter, avslutter programmet. (#3111917)
 • Bare Midtøsten og Nord-Afrika: Markørbevegelsen henger seg opp i den engelske teksten og den flytter ikke til det neste ordet  (#3094633)
 • Noen ganger avslutter programmet uventet hvis du sletter tekst fra koblede tekstrammer og den slettede teksten er en del av de normale spaltene samt tekst som går over og deler spalter. (#3152971)
 • Koblet tekstramme med automatisk størrelse oppdateres ikke som den skal, når objekt er forankret på innsiden av den ene koblede rammen. (#3139955)
 • InDesign avsluttes uventet når du endrer størrelsen på en ramme der Hold linjene samlet brukes i det siste avsnittet (#3142141)
 • Noen ganger fungerer ikke knapper som er plassert på malsider, når du eksporterer til PDF (#3146506)
 • Aksenttegn vises ikke i Tekstfelt i Acrobat (#3148857)
 • Bare kinesisk: Verktøytipset for objektstørrelsen vises som søppeltegn (#3152638)
 • Khand Ta-tegn vises ikke slik de skal (#3093545)
 • For indic-skripter vises ikke post-base-formen for Ra-tegn, som de skal etter forbindelser. (#3097656)
 • Når du setter inn en ikke-forbinder etter en dobbel konsonant-halant-kombinasjon for indic-skripter, viser ikke forbindelsene post-base-formen (#3103766)
 • Bare Midtøsten: EPUB-eksport støttes ikke for arabiske eller hebraiske tekstdokumenter (#2952023)
 • Bare Midtøsten: Hvis du tegner en markering for å plassere innhold fra Innholdsgjengivelse, vil det å tegne markeringen fra øverst til høyre til nederst til venstre aktivere vende-transformeringen. Tegn markeringen fra øverst til venstre til nederst til høyre hvis du vil beholde teksten. (#3100627)
 • GB18030-støtte for Windows XP: Adobe anbefaler installasjonen til Microsoft GB18030-støttepakke for å støtte visningen av alle tegn i den kinesiske standarden GB18030 på Windows XP-systemer. Denne støttepakken oppdaterer et XP-system med blant annet skrifter og IME-er (input-method-editors) for riktig støtte til GB18030. Støttepakken er tilgjengelig for nedlastning fra Microsofts webområde. (#BG061690)
 • SetNewUIfont og ClearNewUIfont for GB18030-2005 standardstøtte

På Microsoft® Windows® XP angi registeret til å aktivere 4-byte GB18030-2005-tegn i grensesnittet ved å kjøre registerskriptfilen “SetNewUIfont.reg”. Dette påvirker bare grensesnittet i InDesign og ikke operativsystemet. Registerskriptet er en valgfri fremgangsmåte og trenger ikke å bli kjørt med mindre det er behov for å vise 4-byte-tegn i grensesnittet.

Merk:  Denne spesialløsningen fungerer ikke for dialoger som håndteres av operativsystemet (dvs. Åpne, Lagre... osv.).

 Slik angir du grensesnittskriften til å aktivere 4-byte GB18030-2005-tegn:

 1. Kontroller at Adobe InDesign-programmet ikke kjører.
 2. Kopier filen "SetNewUIfont.reg" til skrivebordet. Du finner denne filen enten på innholds-DVD-en eller i InDesignFamily_8_Content_LS1 som en del av en elektronisk programvarenedlastingspakke. Du finner den i 简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6-mappe.
 3. Dobbeltklikk "SetNewUIfont.reg" for å angi grensesnittskriften for InDesign.
 4. Start InDesign på nytt. Grensesnittet skal være aktivert til å vise 4-byte GB18030-2000-tegn i alle dialoger som håndteres av InDesign.

Slik tilbakestiller du grensesnittskriften til originalinnstillingene:

 1. Kontroller at Adobe InDesign-programmet ikke kjører.
 2. Kopier filen "ClearNewUIFont.reg" til skrivebordet.  Du finner denne filen enten på innholds-DVD-en til CS6 eller i InDesignFamily_8_Content_LS1 som en del av en elektronisk programvarenedlastingspakke. Du finner den i 简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6-mappe.
 3. Dobbeltklikk "ClearNewUIFont.reg" for å fjerne den nye grensesnittskriften for InDesign.
 4. Start InDesign på nytt. Grensesnittet skal være tilbakestilt til standard grensesnittskrift for InDesign.

MERK: Registerskriptet er opprettet for å vise GB18030 standard 4-byte tegn i InDesign-grensesnittet og skal kjøres i opprinnelig forenklet kinesisk Win XP.

Webressurser

Du finner generelle Adobe-fellesskap på https://community.adobe.com.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er relatert til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

Hvis du vil ha produkthjelp samt gruppebasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no

Kundestøtte

Gå til Adobe kundestøtte på http://www.adobe.com/go/customer_support_nosomgir støtte med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer.

Utenfor Nord-Amerika går du tilhttp://www.adobe.com/go/intlsupport_no/, klikker på rullegardinmenyen under spørsmålet '"Et annet land eller en annen region?", velger et annet land eller en annen region og klikker OK.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet