Produktmerknader for InDesign CC Server

Velkommen til Adobe® InDesign® CC Server. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for InDesign Server.

Systemkrav

For en oppdatert liste over systemkrav, gå til http://www.adobe.com/in/products/indesignserver/tech-specs.html.

Nyheter

64-bits støtte på Mac og i Windows

InDesign CC Server er nå et 64-bits program for å utnytte RAM over 3 GB både på Mac og i Windows. Med støtte for 64-bits arkitektur blir generell behandling raskere og mer RAM kan gjøres tilgjengelig for programmet.

Støtte for ikke-blokkerende økt

Når en klient i InDesign CS6 Server ber serveren om å starte en ny økt, blir økten blokkert hvis serveren for tiden ikke har en ledig arbeidskobling i koblingspoolen. Klienten fortsetter å være blokkert til en økt innledes, og dette kan være et problem for noen klienter avhengig av arbeidsflyten deres. Når koblingen sendes tilbake til poolen av en modul i programmet, plukkes en ny kobling og økten innledes.

Klienten kan nå i InDesign CC Server dynamisk kommunisere til serveren om klienten vil bli blokkert eller ikke. Klienten kan også angi maksimal tidsgrense for hvor lenge den er villig til å være blokkert.

For øktstøttekonfigurasjon kan du nå gi de følgende to (valgfrie) argumentene for kommandolinje ved serverstart:

 • “-noblockss” eller “/noblockss”: Hvis argumentet gis, er BeginSession-forespørselen ikke-blokkerende. Hvis argumentet ikke gis, fortsetter serveren å arbeide etter den eldre CS6-implementeringen. Hvis en økt ikke kan innledes, mottok klienten en hensiktsmessig feilmelding for ikke-blokkerende øktstøtte.
 • “-maxwaitss” eller “/maxwaitss” (i sekunder): Det angir tiden som en klient er villig til å vente til en økt begynner. Standard ventetid er 3 sekunder. Hvis en økt innledes før maksimal ventetid på serverenden, sendes anropet tilbake til klienten. Derfor representerer denne tiden maksimal tid som klienten må vente.

Ingen grense på bane under HTML-eksport

I CS6 eller tidligere er navnet på en ressursfil begrenset til 31 tegn, og tegnene over denne grensen kuttes fra navnet. Nå er denne grensen fjernet i InDesign CC Server.

IPv6-samsvar for alle komponenter

I CS6 var det ikke IPv6-samsvar for enkelte komponenter eller moduler til serveren Disse komponentene samsvarer nå med IPv6. Nå er InDesign CC Server helt i samsvar med IPv6.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er 13 år og eldre, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.

Skriftinstallasjon

Installasjonsprogrammet for InDesign CC Server installerer skrifter i en standardmappe for systemskrifter. Mange av disse skriftene er nyere versjoner av skrifter installert av InDesign CS6 Server. Hvis installasjonsprogrammet finner eldre versjoner av disse skriftene i standardmappen for systemskrifter, avinstallerer den eldre versjoner og lagrer dem i en ny mappe.

Standardmappen for systemskrifter er:

Mac: /Bibliotek/Skrifter

Windows: :\Windows\Fonts

Eldre skrifter lagres i den nye mappen:

Mac: /Bibliotek/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: :\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\SavedFonts\current

Den nye mappen inneholder også en fil kalt Viktig.html som er en liste over lagrede skrifter og versjonsnumrene for de nye og gamle skriftfilene.

Du kan installere de gamle skriftene på nytt ved å slette de nye skriftfilene fra standardmappen for systemskrifter og flytte de gamle filene tilbake til den mappen.

Hvis du vil vite hvordan du installerer flere skrifter, kan du gå til installasjonssiden http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_no.

Flere installasjons-/avinstallasjonsscenarier

InDesign CC Server må aktiveres før det kan brukes. Hvis datamaskinen er koblet til Internett, gjøres aktivering automatisk når du installerer. Du må oppgi Adobe ID-en og serienummeret når du blir bedt om det av installasjonsprogrammet. Hvis ikke programvaren er aktivert, ser du en feil, “Adobe InDesign Server er ikke riktig lisensiert. Programmet avsluttes.

Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan angi serienummeret og aktivere programvaren med APTEE. Du kan laste ned APTEE fra siden Creative Suite Enterprise Deployment.

Merk:

Programvaren deaktiveres ikke under en avinstallering når du ikke er koblet til Internett. Datamaskinen må være koblet til Internett under avinstallering for å bli deaktivert, ellers vil du miste en aktivering.

Aktivere prøveversjon med APTEE

Hvis du vil aktivere prøveversjonen, laster du ned og installerer Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Du kan bruke prøveversjonen i 90 dager.

 1. I et terminal- eller konsollvindu angir du:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
 2. Hvis prøveversjonen ble aktivert, vises følgende melding:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Angi serienummer med APTEE (Internett)

Datamaskinen må være koblet til Internett når du følger denne fremgangsmåten.

 1. I et terminal- eller konsollvindu angir du:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-post>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM --serial=<serienummer> --adobeid=<e-post>

 2. Hvis serienummeret er godtatt, vises følgende melding:

Return Code = 0

  Angi serienummer med APTEE (frakoblet)

  Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, kan du angi serienummeret og aktivere programvaren ved å bruke følgende fremgangsmåte. Du må ha tilgang til en enhet som er koblet til Internett. Generer en forespørselkode og send den deretter inn for å motta en svarkode. Angi svarkoden for å angi serienummeret og aktivere programvaren

  1. I et terminal- eller konsollvindu angir du: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<serienummer>. Skriv ned forespørselkoden som er generert.
  2. På en enhet som er koblet til Internett, går du til www.adobe.com/go/getactivated og klikker Generate a Response Code.
   1. Logg på med Adobe ID-en
   2. Angi forespørselkoden som ble generert i trinn 1
   3. Angi serienummer
   4. Klikk Generate Response Code. Skriv ned svarkoden.
  3. Gå tilbake til hoveddatamaskinen og i terminal/konsollvinduet angi:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serialNumber> --responsecode=<responseCode> --leid=InDesignServer-CS7-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<serienummer> --responsecode=<serienummer> --leid=InDesignServer-CS7-Mac-GM
  4. Hvis serienummeret blir godtatt og aktiveringen er vellykket, vises følgende melding:

  Return Code = 0

  Kjente problemer

  Se Adobes kundestøtte http://www.adobe.com/go/customer_support_no for å få siste nytt og informasjon om kjente problemer for alle Creative Cloud-applikasjonene.

  • Mac 10.6 har noen lekkasjer når det starter InDesign Server: (#3535491)
  • Avslutt forekomst-funksjonaliteten fungerer ikke på IPv6 IP-adresser. (#3139916)
  • Oppdatering av eksterne koblinger oppdaterer ikke automatisk plasserte objekter. (#3142118)
  • InDesign Server krasjer når du laster inn sideelementer i innholdsinnsamling. (#3492892)
  • En IOR-mappe brukes ikke hvis banen inneholder et lokalisert tegn. (#3494531)
  • InDesign Server krasjer når du oppdaterer koblinger etter at du har skalert den overordnede horisontalt (en ramme som har et bilde i seg). (#3490304)
  • Når du bruker “-help”-kommandoen, skrives hjelpemenyen ut to ganger på konsollen. (#3576587)

  Kundestøtte

  Kundestøtte

  Adobes kundestøtte hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske problemer. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Adobes kundeservice, går du til Adobe.com for ditt land eller din region og klikker på Kontakt.

  Kundestøtteprogrammer og tekniske ressurser 

  Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om inkluderte og gebyrbaserte kundestøtteprogrammer og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support_no. For å kontakte kundestøtte, gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport/.

  Inkluderte feilsøkingsressurser omfatter Adobes kunnskapsbase for kundestøtte, Adobes bruker-til-bruker-forumer, Adobe Support Advisor og mer.  Vi gjør stadig flere verktøy og mer informasjon tilgjengelig på Internett for å gi deg fleksible muligheter for å løse problemer så fort som mulig.

   Adobe

  Få hjelp raskere og enklere

  Ny bruker?