Produktmerknader for InDesign Server CS6 8.0.1

Velkommen til Adobe® InDesign® CS6 Server. Dette dokumentet inneholder ny produktinformasjon, oppdateringer og feilsøkingstips som ikke dekkes av dokumentasjonen for InDesign Server.

Systemkrav 

Du finner en oppdatert liste over systemkrav på http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_no

Løste problemer

Gå til Adobes kundestøtte på http://www.adobe.com/go/customer_support_no hvis du vil ha siste nytt og informasjon om kjente problemer for alle Creative Suite 6-applikasjoner.

InDesign

 • Koblinger i den eksporterte IDML-filen inneholder fortsatt referanser til den gamle koblingsbanen etter tilkobling til DAM med ulikt visningsnavn [3195038]
 • InDesign slår seg av under behandling av et bokdokument med kryssreferanse til et annet bokdokument [3189648]
 • Ugyldig PDF/X-4 generert pga. referanser til .notdef-tegnvarianter [3193833]
 • Umlaut vises ikke i skjemafeltene [3193827]
 • Knappene for mastersider for PDF-er virker ikke i enkelte tilfeller. [3193832]
 • InDesign slår seg av under dokumentgjenoppretting [3210940]
 • Debug Log.txt-fil blir ikke opprettet i InDesign CS6 [3210945]
 • Tidligere versjoner av InDesign slår seg av når man åpner en IDML-fil som ble opprettet med ID CS6 og som inneholdt en psd-fil som har nye Panton Plus-spottfargekanaler. [3210939]
 • Når man sletter tegn før ord med bindestrek, slår programmet seg av. [3125513]
 • Støtte for øvre marg-egenskap i EPUB- og HTML-utdata [3197167]
 • Ikke oversett vognretur til nbsp i EPUB-eksport [3197157]
 • Ekstra etikett -epub-ruby-* i EPUb-eksport for CSS-utdata [3197179]
 • Advarsel ved validering av epub som er eksportert fra en ID-doc som har mellomrom i navnet [3198096]
 • Kan ikke velge plakatbilde med IMediaAttribute::enPosterTime [3210941]
 • CrashReporter kan ikke samle inn informasjon på Mac OS X 10.8 [3291250]
 • Minnelekkasjer i AdobeCrashDaemon [3303518]
 • Det er ikke mulig å søke etter nye avspillingsposisjoner i en EPUB, fordi lyd- og videofiler er komprimert. [3131562]
 • Metatagen "adobe-page-layout-version" mangler i metadataene i EPUB3-formatet. [3220987 ]
 • Adobe Edge Preview-pakken (.OAM) er ikke tilgjengelig i listen over filer som kan importeres [3288926]
 • Retningslinjer for sentrering følges ikke i enkelte eksporterte layouter [3289996]
 • Hvis du bruker Alternative Layouter, dupliseres innhold når du eksporterer til EPUB eller HTML [3293896]
 • Ved automatisk bildekonvertering ved eksportering til HTML 5 velges JPEG i stedet for PNG, noe som fører til tap av gjennomsiktighet [3293906]
 • Når du eksporterer til JPEG, blir resultatet blandet eller lav oppløsning hvis du har lite minne [3168711]
 • Når du oppdaterer bildekoblinger i InDesign-snippeter, fører det til ødelagte eller manglende koblinger [3178169]
 • InDesign avsluttes uventet hvis du henter egenskaper for grupperte elementer ved hjelp av et skript [3212753]
 • Under EPUB-eksport blir ikke alltid margegenskapene angitt hvis de overstyres av en mal [3217520]
 • InDesign avsluttes uventet hvis produktlisensen er ugyldig [3286021]

InCopy

Kan ikke velge tekst på første forsøk i dokument som er åpnet i InCopy [3156586]

InDesign Server

 • InDesign Server CS6 slår seg av når man erstatter tegnvarianter med JavaScript [3210946]
 • InDesign Server CS6 slår seg av når man prøver å åpne en vedlagt bug-fil [3174087]

Kundestøtte

Kundestøtte

Adobes kundestøtte hjelper deg med produktinformasjon, salg, registrering og andre ikke-tekniske problemer. Hvis du vil vite hvordan du kontakter Adobes kundeservice, går du til Adobe.com for ditt land eller din region og klikker på Kontakt.

Kundestøtteprogrammer og tekniske ressurser 

Hvis du trenger teknisk hjelp med produktet, inkludert informasjon om inkluderte og gebyrbaserte kundestøtteprogrammer og feilsøkingsressurser, finner du mer informasjon på http://www.adobe.com/go/support_no.  Utenfor Nord-Amerika går du til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/, klikker på rullegardinmenyen under spørsmålet "Et annet land eller en annen region?", velger landet eller regionen du bor i, og klikker på OK.  En alternativ metode er å klikke på Endre ved siden av navnet på landet øverst på skjermen for å velge et annet land eller en annen region.

Inkluderte feilsøkingsressurser omfatter Adobes kunnskapsbase for kundestøtte, Adobes bruker-til-bruker-forumer, Adobe Support Advisor og mer.  Vi gjør stadig flere verktøy og mer informasjon tilgjengelig på Internett for å gi deg fleksible muligheter for å løse problemer så fort som mulig.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din