Innføring i artikler

Artikler gjør det enkelt å opprette forhold mellom sideobjekter. Du kan bruke slike forhold til å definere innhold som skal eksporteres til EPUB, HTML eller tilgjengelige PDF-dokumenter, eller til å definere rekkefølgen på innholdet. Du kan opprette artikler fra en kombinasjon av eksisterende sideobjekter i en layout, for eksempel bilder, grafikk eller tekst. Når du har opprettet en artikkel, kan du legge til sideobjekter, fjerne sideobjekter eller endre rekkefølgen på sideobjektene. Du kan opprette artikler manuelt ved å dra ett eller flere sideobjekter til en artikkel i artikkelpanelet.

Du kan også legge til store mengder innhold i en artikkel. Det er støtte for å legge til valgt innhold i valgt artikkel eller å legge til et helt dokument i en artikkel.

Adobe anbefaler

Adobe anbefaler
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-indesign-cs5/articles-panel-in-indesign-cs55/" shape="rect" >Artikkelpanelet i InDesign CS5.5</a>
Mike Rankin

Merk:

XML-strukturpanelet er en annen måte å angi rekkefølgen på innholdet som skal eksporteres til arbeidsflytene for ePub, HTML og tilgjengelige PDF-dokumenter. Artikkelpanelet er utformet for å være enklere, mer brukervennlig og mer tilgjengelig for folk uten XML-erfaring. Det er fremdeles mulig å bruke XML-strukturpanelet, men nå er det et alternativ til artikkelpanelet i eksportprosessen. Se Strukturere dokumenter for XML.

Opprette en artikkel og legge til innhold

 1. Velg Vindu > Artikler for å åpne artikkelpanelet.

 2. Velg sideobjektene du vil legge til i artikkelen.

  Merk:

  Hvis du vil opprette en tom artikkel, velger du ingen sideobjekter i layouten.

 3. Gjør ett av følgende:

  • I popup-menyen i artikkelpanelet velger du Ny artikkel.

  • Klikk på Opprett ny artikkel nederst på artikkelpanelet.

  • Dra en artikkel eller et sideobjekt til artikkelpanelet.

 4. I dialogboksen Ny artikkel skriver du inn et navn på artikkelen.

 5. Hvis du vil legge til artikkelen i EPUB-/HTML-eksportresultatet, velger du Inkluder ved eksport.

Legge til alle sideobjekter i et dokument i en artikkel

Slik legger du til alle sideobjektene i en artikkel:

 1. Velg Vindu > Artikler for å åpne artikkelpanelet.

 2. Velg en artikkel du vil legge til i objektene i. Hvis du ikke velger noen artikkel, opprettes det en ny artikkel.

 3. Trykk på Kommando (Mac OS) eller Ctrl (Windows), og deretter klikker du i artikkelpanelet.

 4. Hvis dialogboksen Ny artikkel skriver du inn et navn på artikkelen.

 5. Hvis du vil legge til artikkelen i EPUB-/HTML-eksport, velger du Inkluder ved eksport.

Merk:

Hvis du har valgt en artikkel, velger du Legg til dokumentinnhold i valgte artikler fra artikkelpanelmenyen.

Håndtere artikler

Du kan håndtere artikler ved å bruke artikkelpanelet. Dra sideobjekter til artikkelpanelet for å legge dem til i en artikkel. Du kan endre rekkefølgen på sideobjekter eller flytte dem fra en artikkel til en annen ved å dra sideobjektene i artikkelpanelet.

Popup-menyen i artikkelpanelet inneholder alternativer for å håndtere innhold.

Inkludere artikler for eksport

Du kan opprette artikler og velge hvilke artikler du vil inkludere når du eksporterer til EPUB eller HTML. Alle artikler velges for eksport som standard.

Hvis du vil inkludere en artikkel mens eksporteringen er i gang, velger du artikkelen i artikkelpanelet og gjør ett av følgende:

 • Velg avmerkingsboksen ved siden av artikkelen.

 • I artikkelpanelet velger du Artikkelvalg fra popup-menyen, og velger deretter Inkluder ved eksport.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet