Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet

Oversikt over panelet Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet

Du kan forhåndsvise et InDesign-dokument ved hjelp av panelet Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet. 

Forhåndsvise EPUB-interaktivitet

Du kan forhåndsvise interaktivitet i et EPUB-dokument ved å klikke på Vindu > Interaktiv > Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet eller ved å trykke på Alt+Shift+Enter.

Forhåndsvisning-panelet

Du kan bruke følgende funksjoner i panelet Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet:

  • Spill av forhåndsvisning: Klikk for å starte en forhåndsvisning av dokumentet. Hold Alt inne mens du klikker for å spille av forhåndsvisningen på nytt.
  • Fjern forhåndsvisning: Klikk for å fjerne forhåndsvisningen. Du kan klikke på Spill av forhåndsvisning for å fortsette å spille av forhåndsvisningen.
  • Naviger mellom forrige side og neste side: Klikk på venstre- og høyrepilen for å gå til forrige eller neste side.
  • Angi modus for å forhåndsvise oppslag: Klikk for å sette modusen til modus for å forhåndsvise oppslag.
  • Angi modus for å forhåndsvise dokument: Klikk for å sette modusen til modus for å forhåndsvise dokument.
  • Vis som ikoner / Utvid paneler: Klikk for å utvide/lukke forhåndsvisningspanelet.

 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din