Om merker

I InDesign settes et merke inn i tekst for objekter som for eksempel stikkordregisteroppføringer, XML-koder og hyperkoblingstekst og -anker. Disse merkene har ingen bredde og påvirker ikke tekstjusteringen. Du kan markere disse merkene og klippe dem ut, kopiere dem eller slette dem. I InDesign brukes plasseringen av merket til å lage et nøyaktig bokmerke eller en nøyaktig sidereferanse i innholdsfortegnelsen, stikkordregisteret og eksporterte PDF-filer.

Merkene kan vises samtidig, eller bare merker for hyperkoblinger eller kodet tekst. Du kan også vise merker i artikkelredigering, hvor de er større og lettere å identifisere.

Merk:

Når du markerer et ord, markeres også alle ordmerkene. Husk på dette når du klipper ut, kopierer eller sletter tekst.

Merketyper
Merketyper

A. Kodet tekst B. Stikkordmerke C. Hyperkobling 

Vise merker

  • Hvis du vil vise merker, velger du Tekst > Vis skjulte tegn.
  • Hvis du bare vil vise hyperkoblingsmerker, velger du Vis > Tillegg > Vis hyperkoblinger.
  • Hvis du bare vil vise merker for kodet tekst, velger du Vis > Struktur > Vis kodemerker.

Markere merker

  1. Velg Tekst > Vis skjulte tegn.
  2. Plasser innsettingspunktet ved siden av merket.
  3. Hold nede Skift, og trykk på Pil venstre eller Pil høyre for å markere merket.

Du kan også bruke andre metoder til å finne merker. Du kan for eksempel finne et stikkordmerke ved å velge Gå til valgt merke på menyen i Stikkordregister-panelet.