Synkronisere innstillinger ved hjelp av Adobe Creative Cloud

Merk:

Funksjonen "Synkroniser innstillinger" er fjernet i InDesign 2015.2. Den eksisterende tjenesten i InDesign og CC 2014 blir utilgjengelig i nær fremtid. Se informasjonen nedenfor for å overføre forhåndsinnstillingene/innstillingene fra en tidligere versjon av InDesign til den nyeste versjonen, eller fra én datamaskin til en annen.

Overføre innstillinger fra én hovedversjon til en annen

Når du installerer InDesign, overfører Creative Cloud forhåndsinnstillingene og preferansene dine fra den tidligere versjoner som standard. Hvis du ikke vil overføre forhåndsinnstillingene og preferansene, kan du velge bort Avanserte alternativer > Importer innstillinger og preferanser for tidligere versjoner i bekreftelsesdialogboksen som vises når du klikker på Oppdater i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

Hvis du velger ikke å overføre innstillingene når du installerer InDesign, eller hvis du oppgraderer til InDesign fra en eldre versjon av InDesign, kan du velge Rediger > Overfør tidligere lokale innstillinger… for å aktivere overføring av forhåndsinnstillinger og preferanser når som helst.

Hovedinnstillingsfilen overføres ikke når du kjører menykommandoen Overfør forhåndsinnstillinger.

Merk:

Informasjonen nedenfor er bare relevant for InDesign CC-versjoner som er tidligere enn 2015.1.

Innføring

Når du arbeider på flere datamaskiner, kan det være utfordrende å håndtere og synkronisere tegnsett, menytilpasninger, hurtigtaster, egendefinerte arbeidsområder og PDF-forhåndsinnstillinger mellom datamaskinene.

Den nye funksjonen Synkroniser innstillinger gir enkeltbrukere muligheten til å synkronisere innstillingene ved hjelp av Creative Cloud. Hvis du bruker to datamaskiner, for eksempel én hjemme og den andre på jobb, gjør funksjonen Synkroniser innstillinger det enkelt for deg å holde disse innstillingene synkronisert på disse to datamaskinene. Hvis du har skiftet ut en gammel datamaskin med en ny og har installert InDesign på nytt, kan du også konfigurere applikasjonen raskt med alle innstillingene på plass, ganske enkelt ved å trykke på en knapp.

Merk: Du kan bare ha InDesign aktivert på to datamaskiner samtidig.

Synkroniseringen skjer via Adobe Creative Cloud-kontoen. Alle innstillingene lastes opp til Creative Cloud og lastes deretter ned og brukes på den andre datamaskinen.

Alle synkroniseringsoperasjoner initialiseres av brukere. De kan ikke planlegges eller utføres automatisk (for eksempel ved oppstart eller under avslutning).

Forutsetninger for at denne funksjonen skal fungere:

 • Datamaskinene må være koblet til Internett.
 • Du har logget deg på Adobe Creative Cloud-kontoen på begge datamaskinene.

Synkronisere innstillinger ved første start

Når du starter applikasjonen etter installeringen og oppretter et dokument eller åpner et eksisterende dokument første gang, vises en ledetekst der du blir spurt om du vil starte synkroniseringen.

Synkronisere innstillinger vises første gang du bruker applikasjonen
Spørsmål om du vil starte synkroniseringen

 • Klikk på Synkroniser innstillinger nå for å starte synkroniseringen.
 • Klikk på Deaktiver synkronisering av innstillinger for å deaktivere funksjonen.
 • Klikk på Avansert for å åpne dialogboksen Innstillinger, der du kan velge og tilpasse hvilke objekter som skal synkroniseres.

Bruke funksjonen for synkronisering av innstillinger

Gjør ett av følgende:

 • [Anbefales] Klikk på ikonet Synkroniser innstillinger () nederst i venstre hjørne av det aktive InDesign-dokumentvinduet, og klikk deretter på Synkroniser innstillinger nå.
 • Klikk på Rediger (Mac: InDesign) > {Adobe-ID logget på} > Synkroniser innstillinger nå.

Synkronisere innstillinger ved påfølgende starter

Når du starter InDesign med eksisterende synkroniseringsinformasjon tilgjengelig og oppretter et dokument eller åpner et eksisterende dokument første gang, vises en melding der du blir spurt om du vil synkronisere innstillingene fra skyen. Klikk på Synkroniser innstillinger nå for å starte synkroniseringen.

Synkronisere innstillinger på din andre maskin
Spørsmål om du vil synkronisere innstillingen fra nettskyen

Innstillingene lastes ned til de lokale datamaskinene og oppdateres i applikasjonen. Hvis du endrer tegnvariantsett, hurtigtaster, egendefinerte arbeidsområder eller PDF-forhåndsinnstillinger, må du starte synkroniseringen før du lukker programmet. Du kan se synkroniseringsstatusen nederst i venstre hjørne av dokumentstatuslinjen. Klikk på ikonet Synkroniser innstillinger () på statuslinjen, og klikk deretter på Synkroniser innstillinger nå.

Synkronisere status fra dokument-statuslinjen
Status for synkronisering

Administrere synkronisering

Hva blir synkronisert

 • Arbeidsområder
 • Menysett
 • PDF-forhåndsinnstillinger
 • Hurtigtaster
 • Tegnvariantsett

Velg hva du vil synkronisere

Gå til kategorien Innstillinger > Synkroniser innstillinger:

 • Klikk på Rediger (Mac: InDesign) > {Adobe-ID logget på} > Administrer synkronisering av innstillinger.
  eller
 • Klikk på Rediger (Mac: InDesign) > Innstillinger > Synkroniser innstillinger.
Valg for synkronisering av innstillinger i Innstillinger-panelet
Velg innstillingene du vil synkronisere

Merk av i avmerkingsboksene for innstillingene du vil synkronisere. Du kan også velge hva du vil gjøre i tilfelle konflikt.

Merk:

Hvis du vil lykkes med å synkronisere innstillingene, må du bare endre innstillingene i applikasjonen. Funksjonen for synkronisering av innstillinger synkroniserer ikke noen filer som plasseres manuelt i en mappeplassering.

Angi et valg i tilfelle det oppstår konflikt

Det kan oppstå situasjoner der systemet kan oppdage synkroniseringskonflikter. Synkroniseringskonflikter oppstår når systemet ikke kan fastslå om du vil ha en innstilling fra Creative Cloud eller beholde en innstilling fra den lokale datamaskinen, ettersom begge er endret etter siste synkroniseringsoperasjon.

Tenk deg at du endrer PDF-forhåndsinnstillinger på jobbdatamaskinen og synkroniserer innstillinger i skyen. Deretter reiser du hjem og endrer de samme forhåndsinnstillingene på hjemmedatamaskinen uten å synkronisere med skyen først. Ettersom både innstillingene i skyen og innstillingene på hjemmedatamaskinen er oppdatert, oppstår det en konflikt når du prøver å synkronisere. Hvis du prøver å synkronisere i denne tilstanden, vises en ledetekst for konflikt.

Tekst om synkroniseringskonflikt
Tekst om synkroniseringskonflikt

 • Lokal synkronisering: Synkroniser lokale innstillinger på denne datamaskinen i skyen. Overskriv skyversjonen med den lokale versjonen av innstillingene.
 • Synkroniser Cloud: Synkroniser fra skyen med denne lokale datamaskinen. Ignorer endringer som er gjort i de lokale innstillingene, og erstatt dem med innstillingene i skyen.

Hva støttes ikke

 • Hurtigtaster som er opprettet for Windows, synkroniseres bare med en Windows-datamaskin. Hurtigtaster på en Mac synkroniseres bare med en Mac-datamaskin.
 • Objekter som lagres på en egendefinert plassering, synkroniseres ikke.
 • Alle endringer (for eksempel omorganisering av panel) som er gjort etter opprettingen av arbeidsområdet, synkroniseres ikke. For synkronisering av arbeidsområde må du først konfigurere arbeidsmiljøet ditt, og deretter opprette et arbeidsområde og starte synkroniseringsprosessen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet