Valg for tekstrammetilpassing | CC, CS6

Fleksibel kolonnebredde

Du kan bruket valget Fleksibel bredde for å justere antallet spalter og bredden på spaltene når størrelsen på tekstrammen endres. Når du endrer størrelsen på tekstrammen og spaltebredden strekkes ut maksimalt, blir spalter automatisk lagt til eller slettet.

A. Opprinnelig tekstramme B. Tekstrammebredden øker C. Kolonne lagt til i tekstrammen 

Velg Fleksibel bredde fra rullegardinlisten i dialogboksen Valg for tekstramme (Objekt > Valg for tekstramme)

Fleksibel kolonnebredde
Fleksibel kolonnebredde

Valg for vedvarende tekstrammetilpasning

Med valgene for automatisk størrelse på tekstrammer kan du lage tekstrammer som automatisk endrer størrelse når du legger til, sletter eller redigerer tekst. Du får tilgang til valgene for automatisk størrelse når du gjør dette:

 1. Velg en tekstramme, og velg Objekt Valg for tekstramme

 2. Klikk på Automatisk størrelse.

  Valg for Automatisk størrelse

 3. Velg et alternativ for automatisk størrelse som skal brukes når tekst legges til eller slettes:

  • Av
  • Bare høyde
  • Bare bredde
  • Høyde og Bredde
  • Høyde og bredde (behold proporsjoner)
 4. Fra ankerforhåndsvisningen klikker du en referanseplassering det skal endres størrelse fra. Ankerforhåndsvisningen viser også hvordan tekstrammen tilpasses.

 5. Angi begrensningene for minimumshøyde og -vekt og linjeskift.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din