Hurtigtaster

Liste over hurtigtaster som du kan bruke for å jobbe raskere i Adobe Photoshop Lightroom Classic.

Taster for å jobbe med paneler

Resultat

Windows

macOS

Vis/skjul sidepaneler

Tab

Tab

Vis/skjul alle paneler

Shift + Tab

Shift + Tab

Vis/skjul verktøyrad

T

T

Vis/skjul Modul-velger

F5

F5

Vis/skjul filmstripe

F6

F6

Vis/skjul venstre paneler

F7

F7

Vis/skjul høyre paneler

F8

F8

Veksle solomodus

Alt og klikk på et panel

Tilvalg og klikk på et panel

Åpne et nytt panel uten å lukke solopanelet

Shift+klikk på et panel

Shift+klikk på et panel

Åpne/lukk alle paneler

Ctrl+klikk på et panel

Kommando+klikk på et panel

Åpne/lukk paneler til venstre, øverst til nederst

Ctrl+Shift+0-5

Kommando+Ctrl+0-5

Åpne/lukk paneler til høyre, biblioteks og Redigere-moduler, øverst til nederst

Ctrl+0-9

Kommando+0-9

Åpne/lukk paneler til høyre, moduler for bildepresentasjon, utskrift og nett, øverst til nederst

Ctrl+1-7

Kommando+1-7

Gjør om Ctrl + Shift + Z Kommando + Shift + Z
Gjør om (bare Windows) Ctrl + Y i/a
Angre Ctrl+Z Kommando + Z

Taster for å navigere moduler

Resultat

Windows

macOS

Gå til biblioteksmodulen

Ctrl+Alt+1

Kommando+Tilvalg+1

Gå til Redigere-modulen

Ctrl+Alt2

Kommando+Tilvalg2

Gå til Kart-modulen

Ctrl+Alt3

Kommando+Tilvalg3

Gå til Bok-modulen

Ctrl+Alt4

Kommando+Tilvalg4

Gå til Bildepresentasjon-modulen

Ctrl+Alt5

Kommando+Tilvalg5

Gå til Utskrift-modulen

Ctrl+Alt6

Kommando+Tilvalg6

Gå til nettmodulen

Ctrl+Alt7

Kommando+Tilvalg7

Gå tilbake / gå fremover

Ctrl+Alt+Venstre piltast / Ctrl+Alt+Høyre piltast

Kommando+Tilvalg+Venstre-piltast / Kommando+Tilvalg+Høyre-piltast

Gå tilbake til forrige modul

Ctrl+Alt+Pil opp

Kommando+Tilvalg+Pil opp

Taster for arbeid i Bok-modulen

Resultat

Windows

macOS

Dobbeltsidevisning Ctrl+R Kommando + R
Flersidevisning Ctrl+E Kommando + E
Neste visningsmodus Ctrl + = Kommando + =
Forrige visningsmodus Ctrl + - Kommando + -
Enkeltsidevisning Ctrl+T Kommando + T
Zoomet enkeltsidevisning Ctrl+U Kommando + U
Lag lagret bok Ctrl+S Kommando + S
Oppdater metadatatekst Ctrl + M Kommando + M
Kopier Bok-layout Ctrl + Shift + C Kommando + Shift + C
Lim inn layout Ctrl + Shift + V Kommando + Shift + V
Fjern side Ctrl + Shift + Tilbake Kommando + Shift + Tilbake
Velg bildeceller Ctrl + Shift + Alt + A Kommando + Shift + Tilvalg + A
Velg tekstceller Ctrl+Alt+A Kommando + Tilvalg + A
Vis/skjul filtertekst Ctrl+Shift+H Kommando + Shift + H
Vis/skjul tekstsikkert område Ctrl+Shift+U Kommando+Shift+U

Taster for å endre visninger og skjermmoduser

Resultat

Windows

macOS

Gå inn i bibliotekets lupevisning

E

E

Gå inn i bibliotekets rutenettvisning

G

G

Gå inn i bibliotekets sammenligningsvisning

C

C

Gå inn i bibliotekets undersøkelsesvisning

N

N

Åpne det markerte bildet i Redigere-modulen

D

D

Gå forover / bakover gjennom moduser for Lys av

L / Shift+L

L / Shift+L

Veksle Dimmemodus for lys

Ctrl+Shift+L

Kommando+Shift+L

Gå gjennom skjermmodi

F

F

Forrige skjermmodus

kun macOS

Shift+F

Bytt mellom Normal og fullskjerm, skjul paneler

Ctrl+Shift+F

Kommando + Shift + F

Gå til Normal skjermmodus

Ctrl+Alt+F

Kommando+Tilvalg+F

Gå gjennom informasjonsoverlegg

I

I

Vis/skjul informasjonsoverlegg

Ctrl+I

Kommando+I

Åpne referansevisning Shift + R Shift + R
Aktiver lupeoverlegg i biblioteket Ctrl + Alt + O Kommando + Tilvalg + O
Aktiver og velg lupeoverlegg i biblioteket Ctrl + Shift + Alt + O Kommando + Shift + Tilvalg + O
Vis stiler for rutenettvisning Ctrl + Shift + X Kommando + Shift + X
Zoom til 100 Ctrl + Alt + 0 Kommando + Tilvalg + 0
Åpne Personvisning i Bibliotek-modulen O O

Taster for å bruke et sekundært vindu

Merk:

Snarveiene for å bruke det sekundære vinduet er de samme som de ekvivalente snarveiene i biblioteksmodulen, med Shift-tasten lagt til.

Resultat

Windows

macOS

Åpne sekundært vindu

F11

Kommando+F11

Gå inn i rutenettvisning

Shift+G

Shift+G

Gå inn i normal lupevisning

Shift+E

Shift+E

Gå inn i låst lupevisning

Ctrl+Shift+Enter

Kommando+Shift+Retur

Gå inn i Sammenlign-visning

Shift+C

Shift+C

Gå inn i Undersøkelse-visning

Shift+N

Shift+N

Gå inn i Bildepresentasjon-visning

Ctrl+Alt+Shift+Enter

Kommando+Tilvalg+Shift+Retur

Gå inn i fullskjermmodus (krever en sekundær skjerm)

Shift + F11

Kommando+Shift+F11

Vis/skjul filterfelt

Shift + \

Shift + \

Zoom inn / zoom ut

Ctrl + Shift + = / Ctrl + Shift -

Kommando + Shift + = / Kommando + Shift + -

Taster for å håndtere bilder og kataloger

Resultat

Windows

macOS

Importer bilder fra disk

Ctrl+Shift+I

Kommando+Shift+I

Åpne katalog

Ctrl+O

Kommando + Shift + O

Åpne innstillinger

Ctrl+, (komma)

Kommando + , (komma)

Åpne Kataloginnstillinger

Ctrl+Alt+, (komma)

Kommando+Tilvalg+, (komma)

Opprett ny undermappe (segmentert direktekoblet bilde)

Ctrl+Shift+T

Kommando + Shift + T

Skjul/vis direktekoblingsfelt

Ctrl+T

Kommando + T

Opprett en ny mappe i biblioteksmodulen

Ctrl+Shift+N

Kommando + Shift + N

Opprett virtuell kopi (kun biblioteks- og Redigere-modul)

Ctrl+ ‘ (apostrof)

Kommando+ ‘ (apostrof)

Vis i Utforsker/Finder (kun biblioteks- og Redigere-modul)

Ctrl+R

Kommando + R

Gå til neste/forrige bilde i filmstripen

Høyre piltast/Venstre piltast

Høyre piltast/Venstre piltast

Velg flere mapper eller samlinger (i modulene Bibliotek, Bildepresentasjon, Utskrift og Nett)

Shift+klikk eller Ctrl+klikk

Shift+klikk eller Kommando+klikk

Gi nytt navn til bilde (i biblioteksmodulen)

F2

F2

Slett markerte bilder)

Tilbake eller Del

Slett

Fjern markerte bilder fra katalog

Alt + Tilbake

Tilvalg + Delete

Slett markerte bilder, og flytt til dem til papirkurven

Ctrl+Alt+Shift+Tilbake

Kommando+Tilvalg+Shift+Delete

Slett avviste bilder)

Ctrl+Tilbake

Kommando + Delete

Redigere i Photoshop

Ctrl+E

Kommando + E

Åpne i et annet redigeringsprogram

Ctrl+Alt+E

Kommando+Tilvalg+E

Eksporter markerte bilder

Ctrl+Shift+E

Kommando + Shift + E

Eksporter med tidligere innstillinger

Ctrl+Alt+Shift+E

Kommando+Tilvalg+Shift+E

Åpne tilleggsbehandling

Ctrl+Alt+Shift+, (komma)

Kommando+Tilvalg+Shift+, (komma)

Skriv ut det markerte bildet

Ctrl+P

Kommando+P

Åpne dialogruten for Sideoppsett

Ctrl+Shift+P

Kommando + Shift + P

Gå til neste bilde Ctrl + høyre Kommando + høyre
Gå til forrige bilde Ctrl + venstre Kommando + venstre
Direktekoblet fotografering F12 F12
Hodeløs forbedring Ctrl + Alt + Shift + I
Control + Alt + Shift + I
Åpne dialogboksen Forbedre Ctrl + Alt + I
Ctrl + Alt + I
HDR-sammenslåing Ctrl + H
Ctrl + H
Hodeløs HDR-sammenslåing Ctrl+Shift+H
Ctrl + Shift + H
Panoreringssammenslåing Ctrl + M
Ctrl + M
Hodeløs panoreringssammenslåing Ctrl+Shift+M
Ctrl + Shift + M
Åpne som smartobjekt i Photoshop Ctrl  + Alt + X Kommando + Tilvalg + X
Send bilder på e-post i/a Kommando + Shift + M

Taster for å sammenligne bilder i biblioteksmodulen

Resultat

Windows

macOS

Bytt til lupevisning

E eller Enter

E eller Retur

Bytt til rutenettvisning

G eller Esc

G eller Esc

Bytt til Sammenlign-visning

C

C

Bytt til Undersøkelse-visning

N

N

Bytt fra rutenett- til lupevisning

Mellomrom eller E

Mellomrom eller E

Bytt markerte og kandidatbilder i Sammenlign-visning

Pil ned

Pil ned

Gjør de neste markerte og kandidatbildene i Sammenlign-visning

Pil opp

Pil opp

Veksle Zoom-visning

Z

Z

Zoom inn / zoom ut i lupevisning

Ctrl + = / Ctrl + -

Kommando+ = / Kommando + -

Bla opp/ned det zoomede bildet i lupevisning (fungerer også i Redigere-modulen og nettmodulen)

Side opp / Side ned på tastatur i full størrelse

Side opp / Side ned på tastatur i full størrelse

Gå til begynnelsen/slutten av rutenettvisning

Hjem / Slutt

Hjem / Slutt

Spill av improvisert lysbildefremvisning

Ctrl+Enter

Kommando+Retur

Roter bildet mot høyre (med klokka)

Ctrl + Alt + G

Kommando + Tilvalg + G

Roter bildet mot venstre (mot klokka)

Ctrl + Alt + C

Kommando + Tilvalg + C

Øk/reduser størrelsen til rutenettminiatyren

= / -

= / -

Bla opp/ned gjennom rutenettbildeminiatyrer

Side opp / Side ned på tastatur i full størrelse

Side opp / Side ned på tastatur i full størrelse

Veksle ekstra celler

Ctrl+Shift+H

Kommando + Shift + H

Vis/skjul merker

Ctrl+Alt+Shift+H

Kommando+Tilvalg+Shift+H

Gå gjennom rutenettvisninger

J

J

Åpne alternativer for biblioteksvisning

Ctrl+J

Kommando + J

Velg flere diskrete bilder

Ctrl+klikk

Kommando+klikk

Velg flere kontinuerlige bilder

Shift+klikk

Shift+klikk

Velg alle bilder

Ctrl+A

Kommando+A

Opphev valg av alle bilder

Ctrl+D

Kommando + D eller Kommando + Shift + A

Velg kun aktivt bilde

Ctrl+Shift+D

Kommando+Shift+D

Opphev valget av aktivt bilde

/

/

Legg til forrige/neste bilde til markeringen

Shift + Venstre/Høyre piltast

Shift + Venstre/Høyre piltast

Velg bilder som har blitt flagget

Ctrl+Alt+A

Kommando + Tilvalg + A

Opphev valget av ikke-flaggede bilder

Ctrl+Alt+Shift+D

Kommando+Tilvalg+Shift+D

Gruppere i stakk

Ctrl+G

Kommando + G

Stable ut

Ctrl+Shift+G

Kommando + Shift + G

Veksle stakk

S

S

Flytt til øverst på stakk

Shift + S

Shift + S

Flytt opp i stakk

Shift + ;

Shift + ;

Flytt ned i stakk

Shift + .

Shift + .

Taster for vurdering og filtrering av bilder

Resultat

Windows

macOS

Angi stjernegradering

1 - 5

1 - 5

Angi stjernegradering og gå til neste bilde

Shift + 1–5

Shift + 1–5

Fjern stjernegradering

0

0

Fjern stjernegradering og gå til neste bilde

Shift+0

Shift+0

Øk/reduser gradering med én stjerne

] / [

] / [

Tildel en rød etikett

6

6

Tildel en gul etikett

7

7

Tildel en grønn etikett

8

8

Tildel en blå etikett

9

9

Tildel en fargeetikett og gå til neste bilde

Shift + 6–9

Shift + 6–9

Flagg bilde som et valg

P

P

Flagg bilde som et valg og gå til neste bilde

Shift+P

Shift+P

Flagg bilder som avvist

X

X

Flagg bilde som avvist og gå til neste bilde

Shift+X

Shift+X

Opphev flagging av bilde

U

U

Opphev flagging av bilde og gå til neste bilde

Shift+U

Shift+U

Øk/reduser flaggstatus

Ctrl + Pil opp / Ctrl + Pil ned

Kommando + Pil opp / Kommando + Pil ned

Gå gjennom innstillinger for flagg

‘ (anførselstegn)

‘ (anførselstegn)

Finjuster bilder

Ctrl+Alt+R

Kommando + Tilvalg + R

Vis/skjul biblioteksfilterfelt

\

\

Åpne flere filtre i filterfeltet

Shift+klikk på filteretiketter

Shift+klikk på filteretiketter

Veksle filtre av/på

Ctrl+L

Kommando+L

Finn bilde i biblioteksmodulen

Ctrl+F

Kommando + F

Taster for å jobbe med samlinger

Resultat

Windows

macOS

Opprett en ny samling i biblioteksmodulen

Ctrl+N

Kommando+N

Legg til i hurtigsamling

B

B

Legg til i hurtigsamling og gå til neste bilde

Shift+B

Shift+B

Vis hurtigsamling

Ctrl+B

Kommando+B

Lagre hurtigsamling

Ctrl+Alt+B

Kommando+Tilvalg+B

Fjern hurtigsamling

Ctrl+Shift+B

Kommando+Shift+B

Angi som målsamling

Ctrl+Alt+Shift+B

Kommando+Tilvalg+Shift+B

Taster for å jobbe med metadata og nøkkelord i biblioteksmodulen

Resultat

Windows

macOS

Legg til nøkkelord

Ctrl+K

Kommando+K

Rediger nøkkelord

Ctrl+Shift+K

Kommando+Shift+K

Angi en snarvei for nøkkelord

Ctrl+Alt+Shift+K

Kommando+Tilvalg+Shift+K

Legg til/fjern snarvei for nøkkelord fra det markerte bildet

Shift + K

Shift + K

Aktiver maling

Ctrl+Alt+K

Kommando+Tilvalg+K

Legg til et søkeord fra et sett med nøkkelord til det markerte bildet

Alt+1-9

Tilvalg+1-9

Gå gjennom forover / bakover gjennom sett med nøkkelord

Alt+0 / Alt+Shift+0

Tilvalg+0 / Tilvalg+Shift+0

Kopier/lim inn metadata

Ctrl+Alt+Shift+C / Ctrl+ Alt+Shift+V

Kommando+Tilvalg+Shift+C / Kommando+Tilvalg+Shift+V

Lagre metadata til fil

Ctrl+S

Kommando + S

Åpne dialogruten Stavekontroll

kun macOS

Kommando + :

Kontroller staving

kun macOS

Kommando + ;

Åpne Tegnpalett

kun macOS

Kommando + Tilvalg + T

Visuelle søk Ctrl + Alt + Shift + F Kommando + Tilvalg + Shift + F
Rediger ansiktsnavn Shift + O Shift + O

Taster for å jobbe i Redigere-modulen

Resultat

Windows

macOS

Merk boksen for Generativ fjerning med kunstig intelligens Ctrl + Alt + G Kommando + Tilvalg + G
Slå Objektbevisst av/på Ctrl + Alt + O Kommando + Tilvalg + O
Bla gjennom variasjoner av Generativ fjerning Alt + Side-piltaster Tilvalg + Side-piltaster

Konverter til gråtone

V

V

Autotone

Ctrl+U

Kommando + U

Automatisk hvitbalanse

Ctrl+Shift+U

Kommando+Shift+U

Redigere i Photoshop

Ctrl+E

Kommando + E

Kopier/lim inn redigeringsinnstillinger

Ctrl+Shift+C / Ctrl+Shift+V

Kommando+Shift+C / Kommando+Shift+V

Lim inn innstillinger fra det forrige bildet

Ctrl+Alt+V

Kommando+Tilvalg+V

Kopier Etter-innstillinger til Før

Ctrl+Alt+Shift+Venstre piltast

Kommando+Tilvalg+Shift+Venstre piltast

Kopier Før-innstillinger til Etter

Ctrl+Alt+Shift+Høyre piltast

Kommando+Tilvalg+Shift+Høyre piltast

Bytt Før- og Etter-innstillinger

Ctrl+Alt+Shift+Pil opp

Kommando+Tilvalg+ Shift+Pil opp

Øk/reduser den valgte glidebryteren i små trinn

Pil opp / Pil ned eller + / -

Pil opp / Pil ned eller + / -

Øk/reduser den valgte glidebryteren i større trinn

Shift+Pil opp / Shift+Pil ned eller Shift + + / Shift + -

Shift+Pil opp / Shift+Pil ned eller Shift + + / Shift + -

Gå gjennom innstillinger for panelet Grunnleggende (fremover/bakover)

. (punktum) / , (komma)

. (punktum) / , (komma)

Tilbakestill en glidebryter

Dobbeltklikk på navnet til glidebryteren

Dobbeltklikk på navnet til glidebryteren

Tilbakestill en gruppe med glidebrytere

Alt og klikk på gruppenavnet

Tilvalg og klikk på gruppenavnet

Tilbakestill alle innstillinger

Ctrl+Shift+R

Kommando+Shift+R

Innstillinger for synkronisering

Ctrl+Shift+S

Kommando + Shift+ S

Synkronisering av innstillinger som hopper over dialogruten for Synkronisering av innstillinger

Ctrl+Alt+S

Kommando + Tilvalg + S

Veksle Automatisk synkronisering

Ctrl+klikk på Synkroniser-knappen

Kommando+klikk på Synkroniser-knappen

Aktiver Automatisk synkronisering

Ctrl+Alt+Shift+A

Kommando+Tilvalg+Shift+A

Samsvar med totale eksponeringer

Ctrl+Alt+Shift+M

Kommando+Tilvalg+Shift+M

Velg Hvitbalanseverktøy (fra hvilken som helst modul)

W

W

Velg Beskjæringsverktøyet (fra hvilken som helst modul)

R

R

Begrens sideforhold når Beskjæringsverktøyet er markert

A

A

Beskjær til samme sideforhold som den forrige beskjæringen

Shift+A

Shift+A

Beskjær fra midten av bildet

Hold nede Alt og dra

Hold nede Tilvalg og dra

Bla gjennom rutenettoverlegget til Beskjær

O

O

Gå gjennom retningen til Beskjær-rutenettoverlegget

Shift + O

Shift + O

Bytt beskjæring mellom stående og liggende retning

X

X

Tilbakestill beskjæring

Ctrl+Alt+R

Kommando + Tilvalg + R

Velg Veiledet Stående-verktøyet (fungerer også i biblioteksmodulen når et bilde er markert) Shift + T Shift + T

Velg Flekkfjerningsverktøyet

Q

Q

Veksle Pensel mellom Klone- og Reparer-moduser når Flekkfjerningsverktøyet er valgt Shift + T Shift + T

Velg Justeringspenselverktøyet (fra hvilken som helst modul)

K

K

Velg verktøyet for Graderingsfilter

M

M

Veksle Maske mellom Rediger- og Penselmoduser når Graderingsfilter eller Sirkulært filter er valgt Shift + T Shift + T

Øk/reduser penselstørrelse

] / [

] / [

Øk/reduser penseluttoning

Shift+] / Shift+[

Shift+] / Shift+[

Bytt mellom lokal justeringspensel A eller B

/

/

Bytt midlertidig fra pensel A eller B til Viskelær

Hold nede Alt og dra

Hold nede Tilvalg og dra

Mal en vannrett eller loddrett linje

Hold nede Shift og dra

Hold nede Shift og dra

Øk/reduser Antall

Dra justeringspunkt til høyre/venstre

Dra justeringspunkt til høyre/venstre

Vis/skjul lokalt justeringspunkt

H

H

Vis/skjul lokal justering for maskeoverlegg

O

O

Gå gjennom lokal justering for maskeoverleggsfarger

Shift + O

Shift + O

Velg Målrettet justering for å bruke en Tonekurvejustering

Ctrl+Alt+Shift+T

Kommando+Tilvalg+Shift+T

Velg Målrettet justering for å bruke en Kulørjustering

Ctrl+Alt+Shift+H

Kommando+Tilvalg+Shift+H

Velg Målrettet justering for å bruke en metningsjustering

Ctrl+Alt+Shift+S

Kommando+Tilvalg+Shift+S

Velg Målrettet justering for å bruke en Lysstyrkejustering

Ctrl+Alt+Shift+L

Kommando+Tilvalg+Shift+L

Velg Målrettet justering for å bruke en Gråtoneblandingsjustering

Ctrl+Alt+Shift+G

Kommando+Tilvalg+Shift+G

Opphev valg av Målrettet justering

Ctrl+Alt+Shift+N

Kommando+Tilvalg+Shift+N

Vis klipping

J

J

Roter bildet mot høyre (med klokka)

Ctrl + Alt + G

Kommando + Tilvalg + G

Roter bildet mot venstre (mot klokka)

Ctrl + Alt + C

Kommando + Tilvalg + C

Veksle mellom lupevisning og 1:1 zoomforhåndsvisning

Mellomrom eller Z

Mellomrom eller Z

Zoom inn / zoom ut

Ctrl + = / Ctrl + -

Kommando+ = / Kommando + -

Spill av improvisert lysbildefremvisning

Ctrl+Enter

Kommando+Retur

Vis Før og Etter til venstre/høyre

J

J

Vis Før og Etter øverst/nederst

Alt+Y

Tilvalg+Y

Vis Før og Etter i en delt bildeskjerm

Shift+Y

Shift+Y

Vis kun Før

\

\

Opprette en ny mellomkopi

Ctrl+N

Kommando+N

Opprett en ny forhåndsinnstilling

Ctrl+Shift+N

Kommando + Shift + N

Opprett en ny forhåndsinnstillingsmappe

Ctrl+Alt+N

Kommando+Tilvalg+N

Åpne alternativer for redigeringsvisning

Ctrl+J

Kommando + J

Opprett et sirkulært filter Shift + M Shift + M
Opprett et lystetthetsfilter Shift+Q Shift+Q
Beskjær til original  Ctrl + Alt + Shift + R Kommando + Tilvalg + Shift + R
Opprett et fargeområde Shift+J Shift+J
Gå gjennom overleggsmodusen i Beskjær/Maskering Alt + O Tilvalg + O
Lås zoomposisjon i Redigere eller Bibliotek Shift + Ctrl + = Shift + Kommando + =
Åpne/lukk maskering  Shift + W Shift + W
Skjul/vis varsel om ikke-trykkbare målfarger i Skjermkorrektur Shift + S Shift + S
Vis/skjul skjermkorrektur S S
Vis aldri overlegg/punkter i Redigere H H
Vis alltid overlegg/punkter i Redigere Ctrl+Shift+H Kommando + Shift + H
Gå gjennom transformeringsalternativene Ctrl + Tab Control + Tab
Kopier en maske Ctrl + C Kommando + C

Taster for å jobbe i Lysbildefremvisningsmodulen

Resultat

Windows

macOS

Spill av lysbildefremvisning

Angi

Retur

Spill av improvisert lysbildefremvisning

Ctrl+Enter

Kommando+Retur

Sett lysbildefremvisning på pause

Mellomrom

Mellomrom

Forhåndsvis lysbildefremvisning

Alt+Enter

Tilvalg+Retur

Avslutt lysbildefremvisning

Esc

Esc

Gå til neste lysbilde

Pil høyre

Pil høyre

Gå til forrige lysbilde

Pil venstre

Pil venstre

Roter bildet mot høyre (med klokka)

Ctrl + Alt + G

Kommando + Tilvalg + G

Roter bildet mot venstre (mot klokka)

Ctrl + Alt + C

Kommando + Tilvalg + C

Vis/skjul veiledninger

Ctrl+Shift+H

Kommando + Shift + H

Eksporter PDF-lysbildefremvisning

Ctrl+J

Kommando + J

Eksporter JPEG-lysbildefremvisning

Ctrl+Shift+J

Kommando + Shift + J

Eksporter video-lysbildefremvisning

Ctrl+Alt+J

Kommando+Tilvalg+J

Opprett en ny mal for lysbildefremvisning

Ctrl+N

Kommando+N

Opprett en ny malmappe for lysbildefremvisning

Ctrl+Shift+N

Kommando + Shift + N

Lagre innstillinger for lysbildefremvisning

Ctrl+S

Kommando + S

Spill av alt Ctrl + Alt + høyre Kommando + Tilvalg + Retur
Forrige meny Ctrl + venstre Kommando + venstre
Neste meny Ctrl + høyre Kommando + høyre

Taster for å jobbe i Utskrift-modulen

Resultat

Windows

macOS

Skriv ut-

Ctrl+P

Kommando+P

Skriv ut en kopi

Ctrl+Alt+P

Kommando + Tilvalg + P

Åpne dialogruten for Sideoppsett

Ctrl+Shift+P

Kommando + Shift + P

Åpne dialogruten for Utskriftsinnstillinger

Ctrl+Alt+Shift+P

Kommando + Tilvalg + Shift + P

Gå til første side

Ctrl+Shift+Venstre piltast

Kommando+Shift+Venstre piltast

Gå til siste side

Ctrl+Shift+Høyre piltast

Kommando+Shift+Høyre piltast

Gå til forrige side

Ctrl+Pil venstre

Kommando + Pil venstre

Gå til neste side

Ctrl+Pil høyre

Kommando + Pil høyre

Vis/skjul veiledninger

Ctrl+Shift+H

Kommando + Shift + H

Vis/skjul linjaler

Ctrl+R

Kommando + R

Vis/skjul blødning på side

Ctrl+Shift+J

Kommando + Shift + J

Vis/skjul marger og avstander

Ctrl+Shift+M

Kommando + Shift + M

Vis/skjul bildeceller

Ctrl+Shift+K

Kommando+Shift+K

Vis/skjul dimensjoner

Ctrl+Shift+U

Kommando+Shift+U

Spill av improvisert lysbildefremvisning

Ctrl+Enter

Kommando+Retur

Roter bildet mot høyre (med klokka)

Ctrl + Alt + G

Kommando + Tilvalg + G

Roter bildet mot venstre (mot klokka)

Ctrl + Alt + C

Kommando + Tilvalg + C

Opprett en ny utskriftsmal

Ctrl+N

Kommando+N

Opprett en ny utskriftsmalmappe

Ctrl+Shift+N

Kommando + Shift + N

Lagre utskriftsinnstillinger

Ctrl+S

Kommando + S

Vis hjelpelinjer Ctrl+Shift+G Kommando + Shift + G

Taster for arbeid i Kart-modulen

Resultat

Windows

macOS

Neste spor i sporlogg Ctrl + Alt + T Kommando + Tilvalg + T
Forrige spor i sporlogg Ctrl+Alt+Shift+T Kommando+Tilvalg+Shift+T
Søk Ctrl+F Kommando + F
Slett alle posisjonsdata Ctrl+Tilbake Kommando + Delete
Endre til mørk kartstil Ctrl+6 Kommando + 6
Endre til hybrid kartstil Ctrl+1 Kommando + 1
Endre til lyskartstil Ctrl+5 Kommando + 5
Lås punkter på kart Ctrl + K Kommando + K
Endre til veikartstil Ctrl+2 Kommando + 2
Endre til satellittkartstil Ctrl+3 Kommando + 3
Endre til terrengkartstil Ctrl+4 Kommando + 4
Vis/skjul kartinformasjon I I
Vis/skjul forhåndsinnstilt overlegg for posisjon O O

Taster for å jobbe i nettmodulen

Resultat

Windows

macOS

Last inn nettgalleri på nytt

Ctrl+R

Kommando + R

Forhåndsvis i nettleser

Ctrl+Alt+P

Kommando + Tilvalg + P

Spill av improvisert lysbildefremvisning

Ctrl+Enter

Kommando+Retur

Eksporter nettgalleri

Ctrl+J

Kommando + J

Opprett en ny nettgallerimal

Ctrl+N

Kommando+N

Opprett en ny nettgallerimalmappe

Ctrl+Shift+N

Kommando + Shift + N

Lagre innstillinger for nettgalleri

Ctrl+S

Kommando + S

Åpne panelet for avanserte innstillinger

Ctrl + Shift + Alt + /

Kommando + Shift + Tilvalg + /

Taster for å bruke Hjelp

Resultat

Windows

macOS

Vis nåværende snarveier for moduler

Ctrl + /

Kommando + /

Skjul nåværende snarveier for moduler

Klikk

Klikk

Gå til den nåværende modulen Hjelp

Ctrl+Alt+/

Kommando + Tilvalg + Shift + /

Åpne Community Help

F1

F1

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet