Lightroom viser den samme harddisken to ganger

Problem

I panelet Mapper i modulen Bibliotek viser Lightroom feilaktig den eksterne harddisken to ganger.

Panelet Mapper viser en harddisk to ganger

Løsning

Forsiktig!

Sørg for å sikkerhetskopiere katalogen din før du gjennomfører følgende trinn. Velg Rediger > Kataloginnstillinger > Sikkerhetskopier katalog > Hver gang Lightroom avsluttes for å sikkerhetskopiere en katalog manuelt. Avslutt så Lightroom.

Se Sikkerhetskopiere en katalog for relatert informasjon.

 1. Start Lightroom på nytt når du har sikkerhetskopiert katalogen.

 2. Koble til harddisken (MyBook) som vises to ganger.

  Merk:

  I denne artikkelen blir etikettene MyBook, Temp, Fred og Mary brukt som representative navn for å forklare fremgangsmåten på en oversiktlig måte.

  • MyBook viser til harddisken som vises to ganger i Mapper-panelet i Lightroom.
  • Temp viser til en annen midlertidig disk som er nødvendig for å løse problemet.
  • Fred og Mary viser til dummy-mappene som opprettes på Temp-harddisken for å løse problemet.
 3. I Mapper-panelet (biblioteksmodulen) klikker du på begge forekomstene av MyBook for å utvide dem.

  Når du har utvidet begge harddiskene, noterer du deg alle de overordnede mappene som vises under hver harddisk.  

 4. Koble til en annen harddisk (Temp) uten å koble fra MyBook-harddisken.

 5. Bruk Filutforsker (Win) eller Finder (Mac) til å navigere til harddiskmappen for Temp på datamaskinen.

  På harddisken Temp oppretter du nye, tomme mapper som samsvarer med hver av de overordnede mappene du merket deg i Trinn 3.

  Eksempel:

  • Hvis det vises fem overordnede mapper under den første forekomsten av MyBook i Lightroom, oppretter du fem nye tomme mapper på harddisken Temp. Du kan gi dem navnene Fred1, Fred2, … Fred5.

  • Hvis det på tilsvarende vis er fem overordnede mapper under den andre forekomsten av MyBook i Lightroom, oppretter du fem nye tomme mapper på harddisken Temp. Du kan gi dem navnene Mary1, Mary2, … Mary5.
 6. Så går du tilbake til Mapper-panelet i Lightroom.

  Gjør følgende for hver av de overordnede mappene under den første forekomsten av MyBook:

  1. Høyreklikk (Win) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac) på en overordnet mappe og velg Oppdater mappeplassering fra kontekstmenyen.
  2. I dialogboksen som vises går du til plasseringen til harddisken Temp og velger en tilsvarende Fred-mappe som du opprettet i Trinn 5.

  Gjør følgende for hver av de overordnede mappene også under den andre forekomsten av MyBook:

  1. Høyreklikk (Win) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac) på en overordnet mappe og velg Oppdater mappeplassering fra kontekstmenyen.
  2. I dialogboksen som vises går du til plasseringen til harddisken Temp og velger en tilsvarende Mary-mappe som du opprettet i Trinn 5.
  Merk:

  På dette stadiet bør begge forekomstene av MyBook-harddisken forsvinne, og Fred- Mary-mappene bør dukke opp under Temp-harddisken i Mapper-panelet.

 7. Så oppdaterer du plasseringen til hver av Fred- og Mary-mappene som vises under Temp-harddisken, til de opprinnelige mappeplasseringene deres på MyBook-harddisken.

  Under Temp-harddisken i Mapper-panelet må du gjøre følgende for hver av Fred- og Mary-mappene:

  1. Høyreklikk (Win) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac) på mappen og velg Oppdater mappeplassering fra kontekstmenyen.
  2. I dialogboksen som vises går du til plasseringen til harddisken MyBook og velger den opprinnelige mappen (notert i Trinn 3) som svarer til riktig Fred-/Mary-mappe.
  Merk:

  Hvis du får en melding om at mappen allerede er i Lightroom, velger du Slå sammen.

Alle de opprinnelige overordnede mappene burde nå være gjenopprettet under én MyBook-harddisk.

Merk:

Se Gjenopprett en sikkerhetskopiert katalog for å gjenopprette den sikkerhetskopierte katalogen din når som helst.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?