Sikkerhetskopiering av en katalog

Planlegg strategien din for sikkerhetskopiering

Lightroom Classic lar deg planlegge regelmessige sikkerhetskopieringer av kataloger når du avslutter programvaren. Sikkerhetskopieringer utført i Lightroom Classic inkluderer kun katalogfilen. Du må selv sikkerhetskopiere dine redigerte bilder og det som eksporteres ut av Lightroom Classic.

Å utføre regelmessige sikkerhetskopieringer av kataloger er kun en del av det som bør være en omfattende strategi for sikkerhetskopiering. Når du utformer en strategi for sikkerhetskopiering:

 • Husk på at jo oftere du sikkerhetskopierer katalogen og bildene dine, jo mindre data mister du når en programstopp eller skade oppstår.
 • Lagre sikkerhetskopiene til bildene og katalogen din på en separat harddisk fra arbeidsfilene dine, om du har mulighet til det.
 • Du kan vurdere å bruke en dedikert programvare for sikkerhetskopieringer for å automatisere prosessen og synkronisere endringer mellom dine arbeids- og sikkerhetskopifiler.
 • Hvis du er bekymret over om dine sikkerhetskopifiler kan slettes ved uhell, oppretter du overflødige sikkerhetskopier på ekstra disker eller på medier som kun er lesbart, som DVD-er.
 • Lagre sikkerhetskopidisken din på en separat plassering fra arbeidsdisken din, helst ikke på stedet eller i en brannsikker safe for bedre sikkerhet.
 • Du kan vurdere å lage kopier av bildene dine når du importerer dem. Husk at dette kun gir deg en kopi av de originale bildene dine, ikke de redigerte bildene dine. Se Sikkerhetskopier bilder i løpet av import.
Lightroom Classic lagrer sikkerhetskopierte kataloger på følgende plasseringer som standard:
 • Windows: \Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\[katalognavn]\Sikkerhetskopieringer\
 • Mac OS: /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/[katalognavn]/Sikkerhetskopieringer\
Lightroom Classic oppretter en mappe med datoen og klokkeslettet for sikkerhetskopieringen i Sikkerhetskopi-mappen: ÅÅÅÅ-MM-DD-TMMN. (Klokkeslettet er representert av en 24-timers klokke uten et kolon mellom timer og minutter.) Den sikkerhetskopierte katalogen er lagret på innsiden av den datostemplede mappen, med det samme navnet som den fungerende katalogen.    Lightroom Classic skriver en ny katalog hver gang det oppretter en sikkerhetskopi. For å spare plass på harddisken din kan du slette eller komprimere eldre sikkerhetskopifiler. I tillegg bør du sørge for at du har skrivetillatelser for plasseringen der du bestemmer deg for å lagre sikkerhetskopieringen din.
Merk:

Det anbefales ikke å kjøre Mac OS X Time Machine™-operasjoner for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting når Lightroom Classic er i bruk.

Merk:

På Mac vil ikke Lightroom Classic/Lightroom 6.1 pakke kataloger større enn 4 GB. Dette er fordi Mac OS sitt standardprogram for utpakking ikke kan håndtere arkiver større enn 4 GB, og melder at slike pakkede kataloger er «skadet».

Planlegg sikkerhetskopieringer av katalog

 1. Velg Rediger > Kataloginnstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Kataloginnstillinger (Mac OS).

 2. I Sikkerhetskopi-området i Generelt-panelet velger du et alternativ fra hurtigmenyen til Lag sikkerhetskopi av katalogen:

  Neste gang Lightroom avsluttes

  Lag en sikkerhetskopi av katalogen neste gang du avslutter Lightroom Classic, og da vil alternativet for Lag sikkerhetskopi av katalogen endres til Aldri.

  Hver eneste gang du avslutter Lightroom

  Tar en sikkerhetskopi av katalogen hver gang du avslutter Lightroom Classic, slik at endringer fra hver arbeidsøkt alltid er sikkerhetskopiert.

  Én gang om dagen, når du avslutter Lightroom

  Tar en sikkerhetskopi den første gangen du avslutter Lightroom Classic hver dag. Hvis du avslutter Lightroom Classic mer enn én gang om dagen, blir ikke ekstra endringer sikkerhetskopiert før neste dag.

  Én gang i uken, når du avslutter Lightroom

  Tar en sikkerhetskopi av katalogen én gang i uken. Hvis du avslutter Lightroom Classic oftere, blir ikke ekstra endringer sikkerhetskopiert før neste uke.

  Én gang i måneden, når du avslutter Lightroom

  Tar en sikkerhetskopi av katalogen én gang i måneden. Hvis du avslutter Lightroom Classic oftere, blir ikke ekstra endringer sikkerhetskopiert før neste måned.

  Aldri

  Det blir ikke utført sikkerhetskopieringer av Lightroom Classic. (Anbefales ikke.)

Tar en sikkerhetskopi av katalogen automatisk

 1. Avslutt Lightroom Classic når en sikkerhetskopi av en katalog er planlagt i Katalog-innstillingene dine.

 2. I dialogruten for Lag sikkerhetskopi av katalogen klikker du på Lag sikkerhetskopi av katalogen ved standard plassering og avslutter Lightroom Classic.

  Du kan også velge hvilket som helst av følgende før du klikker på Lag sikkerhetskopi:

  Sikkerhetskopi-mappe

  Viser deg standardplasseringen der Lightroom Classic lagrer sikkerhetskopieringer. Klikk på Velg å lage sikkerhetskopieringer på en annen plassering.

  Test integriteten før du lager en sikkerhetskopi

  Kontrollerer etter korrupsjon av katalog før Lightroom Classic fullfører sikkerhetskopieringen. Ved å teste integriteten økes tiden det tar å lage sikkerhetskopier av katalogen, men det reduserer risikoen for tap av data.

  Merk:

  Du kan også teste integriteten til katalogen når du åpner en katalog. I panelet Generelt i dialogruten Innstillinger velger du Bruk denne katalogen når du starter opp > Spør meg når jeg starter opp Lightroom. Deretter starter du opp Lightroom Classic. I dialogruten for Velg katalog velger du Test integriteten til denne katalogen og klikker deretter på Åpne.

  Optimaliser katalogen etter sikkerhetskopiering

  Rydder opp og omorganiserer databasefilen din for å gjøre at den kjører raskere og mer effektivt.

  Hopp over til i morgen

  Hvis du har valgt å lage en sikkerhetskopi av katalogen din én gang om dagen, klikker du for å utsette operasjonen i én dag.

  Hopp over til neste uke

  Hvis du har valgt å lage en sikkerhetskopi av katalogen din én gang i uken, klikker du for å utsette operasjonen i én dag.

  Hopp over til neste måned

  Hvis du har valgt å lage en sikkerhetskopi av katalogen din én gang i måneden, klikker du for å utsette operasjonen i én måned.

  Hopp over denne gangen

  Klikk for å utsette sikkerhetskopieringen til neste gang du avslutter Lightroom Classic.

  Dialogrute for Lag sikkerhetskopi av katalogen i Lightroom Classic CC
  Dialogrute for Lag sikkerhetskopi av katalogen i Lightroom Classic CC

Lag en manuell sikkerhetskopi av en katalog

 1. Velg Rediger > Katalog-innstillinger (Windows) eller Lightroom Classic > Katalog-innstillinger (Mac OS).

 2. Velg Lag sikkerhetskopi av katalog > Neste gang du avslutter Lightroom.

  Lag en sikkerhetskopi av katalogen neste gang du avslutter Lightroom

 3. Lukk vinduet og avslutt deretter Lightroom Classic.

Gjenopprett en sikkerhetskopiert katalog

 1. Finn og pakk opp sikkerhetskopifilen. 

 2. Velg Fil > Åpne katalog.

 3. Naviger til plasseringen av din sikkerhetskopierte katalogfil.
 4. Velg de sikkerhetskopierte IRCAT og IRCAT-DATA-filene, og klikk på Åpne.

 5. (Valgfritt) Kopier den sikkerhetskopierte katalogen til plasseringen til den originale katalogen for å erstatte den.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?