Plassering av innstillingsfil og andre filer | Lightroom Classic

Viktig informasjon for alle plattformer

 • Filene og filplasseringene som oppgis her, er standard. Noen av disse plasseringene kan tilpasses i dialogboksene for innstillinger eller kataloginnstillinger i Lightroom Classic.
 • Når du feilsøker bør du, når det er mulig, gi filer nytt navn i stedet for å slette dem.
 • Sikkerhetskopier kataloger til en annen harddisk eller et annet volum enn disken hvor katalogen er plassert, hvis det lar seg gjøre. Hvis du vil vite mer om sikkerhetskopiering i Lightroom Classic, kan du lese Sikkerhetskopiere en katalog.

Filplasseringer på macOS

Merk: Brukerens bibliotekfil er skjult som standard. Trykk på Tilvalg og velg Gå > Bibliotek i Finder for å få midlertidig tilgang til brukerens bibliotekfil.

Programfilen for Lightroom Classic /Programmer/Adobe Lightroom Classic/Adobe Lightroom Classic.app

Preferanser

 • Lightroom Classic: /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Preferences/com.adobe.LightroomClassicCC7.plist

På macOS må du starte maskinen på nytt etter at du har slettet filen over. Deretter starter du Lightroom Classic på nytt mens du holder nede Shift + Tilvalg. I dialogboksen velger du Tilbakestill innstillinger.

Katalog /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat

Forhåndsvisningsbuffer /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog Previews.lrdata

Buffer for smart forhåndsvisning /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog Smart Previews.lrdata

Låsefil for katalog /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat.lock

Merk: Låsefilen forhindrer at katalogen blir overskrevet mens den er i bruk.

Journalfil for katalog /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat-journal

Åpne kataloger bruker journalfilen til å se etter ufullstendige databaseposter. Ikke slett journalfilen med mindre du også sletter den tilknyttede katalogen.

Sikkerhetskopi av katalog /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Backups/[dato og tidspunkt for sikkerhetskopien]/Lightroom Catalog.lrcat

Forhåndsinnstillinger og maler

 • (.lrtemplate) Forhåndsinnstillinger eller maler i formatet LRTEMPLATE lagres her: /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Lightroom/[mappe for forhåndsinnstillinger eller maler]/[filnavn for forhåndsinnstilling eller mal.lrtemplate]
 • (XMP) Fra og med Lightroom Classic blir de eksisterende forhåndsinnstillingene i formatet LRTEMPLATE automatisk konvertert til et nytt XMP-forhåndsinnstillingsformat. Etter konverteringen lagres de nye XMP-forhåndsinnstillingene her: /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings
 • (Forhåndsinnstillinger lagret med katalogen): Hvis du har aktivert alternativet Lagre forhåndsinnstillinger med denne katalogen i innstillingene for Lightroom Classic, lagres filene for forhåndsinnstillinger og maler her: MacHD/[katalogplassering]/[navn på katalogmappe]/Lightroom Settings/Settings

 

Filplasseringer i Windows

Merk: Noen av mappene du ser etter, kan være skjult. For å se dem velger du Start > Kontrollpanel > Utseende og personalisering > Alternativer for Filutforsker. Under Avanserte innstillinger i Vis-fanen skal Vis skjulte filer, mapper og stasjoner være valgt. Klikk deretter på OK.

Programfilen for Lightroom Classic C:\Programfiler\Adobe\Adobe Lightroom Classic\Adobe Lightroom Classic.exe

Innstillinger

 • Lightroom Classic:C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\Lightroom Classic CC 7 Preferences.agprefs

For å tilbakestille innstillingene i Windows må du starte Lightroom på nytt og umiddelbart trykke på tastene Shift + Alt. I dialogboksen som åpnes for å tilbakestille innstillinger, indikerer du at du vil tilbakestille innstillingene.

Katalog C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat

Forhåndsvisningsbuffer C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog Previews.lrdata

Buffer for smart forhåndsvisning C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog Smart Previews.lrdata

Låsefil for katalog C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat.lock

Merk: Låsefilen forhindrer at katalogen blir overskrevet mens den er i bruk.

Journalfil for katalog C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat-journal

Merk: Åpne kataloger bruker journalfilen til å se etter ufullstendige databaseposter. Ikke slett journalfilen med mindre du også sletter den tilknyttede katalogfilen.

Sikkerhetskopi av katalog C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Backups\[dato og tidspunkt for sikkerhetskopien]\Lightroom Catalog.lrcat

Forhåndsinnstillinger og maler

 • (.lrtemplate) Forhåndsinnstillinger eller maler i formatet LRTEMPLATE lagres her: C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\[mappe for forhåndsinnstillinger eller maler]\[filnavn for forhåndsinnstilling eller mal.lrtemplate]
 • (XMP) Fra og med Lightroom Classic blir de eksisterende forhåndsinnstillingene i formatet LRTEMPLATE automatisk konvertert til et nytt XMP-forhåndsinnstillingsformat. Etter konverteringen lagres de nye XMP-forhåndsinnstillingene her: 
  C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Settings
 • (Forhåndsinnstillinger lagret med katalogen): Hvis du har aktivert alternativet Lagre forhåndsinnstillinger med denne katalogen i innstillingene for Lightroom Classic, lagres filene for forhåndsinnstillinger og maler her: C:\Brukere\[brukernavn]\[katalogplassering]\[navn på katalogmappe]\Lightroom Settings\Settings

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet