Plassering av innstillingsfil og andre filer | Lightroom Classic

Viktig informasjon for alle plattformer

 • Filene og filplasseringene som oppgis her, er standard. Noen av disse plasseringene kan tilpasses i dialogboksene for innstillinger eller kataloginnstillinger i Lightroom Classic.
 • Når du feilsøker bør du, når det er mulig, gi filer nytt navn i stedet for å slette dem.
 • Sikkerhetskopier kataloger til en annen harddisk eller et annet volum enn disken hvor katalogen er plassert, hvis det lar seg gjøre. Hvis du vil vite mer om sikkerhetskopiering i Lightroom Classic, kan du lese Sikkerhetskopiere en katalog.

Filplasseringer på macOS

Merk: Brukerens bibliotekfil er skjult som standard. Trykk på Tilvalg og velg Gå > Bibliotek i Finder for å få midlertidig tilgang til brukerens bibliotekfil.

Programfilen for Lightroom Classic /Programmer/Adobe Lightroom Classic/Adobe Lightroom Classic.app

Preferanser

 • Lightroom Classic: /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Preferences/com.adobe.LightroomClassicCC7.plist

På macOS må du starte maskinen på nytt etter at du har slettet filen over. Deretter starter du Lightroom Classic på nytt mens du holder nede Shift + Tilvalg. I dialogboksen velger du Tilbakestill innstillinger.

Katalog /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat

Forhåndsvisningsbuffer /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog Previews.lrdata

Buffer for smart forhåndsvisning /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog Smart Previews.lrdata

Låsefil for katalog /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat.lock

Merk: Låsefilen forhindrer at katalogen blir overskrevet mens den er i bruk.

Journalfil for katalog /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Lightroom Catalog.lrcat-journal

Åpne kataloger bruker journalfilen til å se etter ufullstendige databaseposter. Ikke slett journalfilen med mindre du også sletter den tilknyttede katalogen.

Sikkerhetskopi av katalog /Brukere/[brukernavn]/Bilder/Lightroom/Backups/[dato og tidspunkt for sikkerhetskopien]/Lightroom Catalog.lrcat

Forhåndsinnstillinger og maler

 • (.lrtemplate) Forhåndsinnstillinger eller maler i formatet LRTEMPLATE lagres her: /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Application Support/Adobe/Lightroom/[mappe for forhåndsinnstillinger eller maler]/[filnavn for forhåndsinnstilling eller mal.lrtemplate]
 • (XMP) Fra og med Lightroom Classic blir de eksisterende forhåndsinnstillingene i formatet LRTEMPLATE automatisk konvertert til et nytt XMP-forhåndsinnstillingsformat. Etter konverteringen lagres de nye XMP-forhåndsinnstillingene her: /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings
 • (Forhåndsinnstillinger lagret med katalogen): Hvis du har aktivert alternativet Lagre forhåndsinnstillinger med denne katalogen i innstillingene for Lightroom Classic, lagres filene for forhåndsinnstillinger og maler her: MacHD/[katalogplassering]/[navn på katalogmappe]/Lightroom Settings/Settings

 

Filplasseringer i Windows

Merk: Noen av mappene du ser etter, kan være skjult. For å se dem velger du Start > Kontrollpanel > Utseende og personalisering > Alternativer for Filutforsker. Under Avanserte innstillinger i Vis-fanen skal Vis skjulte filer, mapper og stasjoner være valgt. Klikk deretter på OK.

Programfilen for Lightroom Classic C:\Programfiler\Adobe\Adobe Lightroom Classic\Adobe Lightroom Classic.exe

Innstillinger

 • Lightroom Classic:C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\Lightroom Classic CC 7 Preferences.agprefs

For å tilbakestille innstillingene i Windows må du starte Lightroom på nytt og umiddelbart trykke på tastene Shift + Alt. I dialogboksen som åpnes for å tilbakestille innstillinger, indikerer du at du vil tilbakestille innstillingene.

Katalog C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat

Forhåndsvisningsbuffer C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog Previews.lrdata

Buffer for smart forhåndsvisning C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog Smart Previews.lrdata

Låsefil for katalog C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat.lock

Merk: Låsefilen forhindrer at katalogen blir overskrevet mens den er i bruk.

Journalfil for katalog C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Lightroom Catalog.lrcat-journal

Merk: Åpne kataloger bruker journalfilen til å se etter ufullstendige databaseposter. Ikke slett journalfilen med mindre du også sletter den tilknyttede katalogfilen.

Sikkerhetskopi av katalog C:\Brukere\[brukernavn]\Bilder\Lightroom\Backups\[dato og tidspunkt for sikkerhetskopien]\Lightroom Catalog.lrcat

Forhåndsinnstillinger og maler

 • (.lrtemplate) Forhåndsinnstillinger eller maler i formatet LRTEMPLATE lagres her: C:\Brukere\[brukernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\[mappe for forhåndsinnstillinger eller maler]\[filnavn for forhåndsinnstilling eller mal.lrtemplate]
 • (XMP) Fra og med Lightroom Classic blir de eksisterende forhåndsinnstillingene i formatet LRTEMPLATE automatisk konvertert til et nytt XMP-forhåndsinnstillingsformat. Etter konverteringen lagres de nye XMP-forhåndsinnstillingene her: ~/Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings
 • (Forhåndsinnstillinger lagret med katalogen): Hvis du har aktivert alternativet Lagre forhåndsinnstillinger med denne katalogen i innstillingene for Lightroom Classic, lagres filene for forhåndsinnstillinger og maler her: C:\Brukere\[brukernavn]\[katalogplassering]\[navn på katalogmappe]\Lightroom Settings\Settings
Adobe-logoen

Logg på kontoen din