Roter

Roter

For å endre retningen til en markering, et lag eller hele bildet (bildelerretet). For å gjøre at et bilde som er i loddrett retning blir vannrett, for eksempel.

Det opprinnelige bildet (til venstre) har to lag. I bildet i midten er topplaget rotert, mens bakgrunnslaget fortsatt er statisk. Bildet til høyre viser lerretet, og derfor alle lagene, som rotert 180°.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din