Transformerings-

Transformerings-

For å skalere, forminske, forstørre, skråstille, forvrenge, rotere eller endre perspektivet i et lag, en markering eller en form.

Det fullstendige, originale bilde (venstre). Ett lag valgt (midten) og deretter transformert ved hjelp av Fri transformering for passe med perspektivet til bildet bak det (høyre).

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?