Når du lagrer og åpner filer på tvers av et nettverk eller fra flyttbar media, kan mye forskjellig påvirke programytelsen. Noen problemer oppstår derfor oftere når du arbeider på tvers av et nettverk eller fra flyttbar media, enn når du arbeider fra en lokal harddisk. (Nettverksrelaterte problemer inkluderer skadde filer, avvist tilgang eller redusert ytelse.) I disse situasjonene kan Photoshop returnere én av følgende feilmeldinger:

  • "Kunne ikke fullføre denne operasjonen fordi denne filen er i et ukjent format."
  • "Kunne ikke utføre oppgaven fordi filen er låst."
  • "Kunne ikke lagre pga. en diskfeil."

Merk: Problemer ved bruk av Photoshop-filer på tvers av et nettverk eller fra flyttbar diskmedia kan være periodevise eller forsinkede.

Adobe Teknisk Støtte støtter kun bruk av Photoshop og Adobe Bridge på en lokal harddisk. Det er vanskelig å gjenskape eller identifisere problemer med nettverkskonfigurasjon og ytre utstyr nøyaktig nok. 

Viktig: Eksterne harddisker burde fungere med Photoshop uten problemer, men avhengig av hvordan de er tilkoblet kan de være langsommere enn å jobbe med filer på din interne driver. Testing mot disse driverne ved å midlertidig deaktivere dem og jobbe kun på en intern driver er hensiktsmessig. Adobe sier imidlertid ikke at det burde være regelmessige problemer med å lagre filer og jobbe med eksterne harddisker.

Problemer i forbindelse med arbeid fra nettverk eller flyttbare medier

Photoshop er et ressursintensivt program som krever mer RAM og harddiskplass enn de fleste programmer. Selv om Photoshop arbeider på tvers av nettverk og flyttbare medier, skader disse konfigurasjonene programmets ytelse og pålitelighet. Et eksempel er at Photoshop leser og skriver bildedata mens du jobber med et bilde. Derfor behandler Photoshop bildeinformasjon raskere jo høyere tilgangshastigheten til arbeidsdisken eller stasjonen som inneholder bildene, er. Interne harddisker har raskere tilgangshastigheter enn nettverksservere (en harddisk med tilgang over et nettverk) og flyttbar media.

Du finner mer informasjon om optimering av Photoshop under Optimer ytelsen i Photoshop CC

Merk: Photoshop støtter ikke nettverk eller flyttbare stasjoner som midlertidige stasjoner.

Ytterligere forskjeller ved bruk av nettverk

Det finnes mange forskjellige typer nettverkskonfigurasjoner (for eksempel, klientserver eller mellom datamaskiner) eller typer (for eksempel, ethernet eller IP) produsert av mange forskjellige selskaper. Hver konfigurasjon krever spesialisert programvare og maskinvare, med varierende oppsett, innstillinger og oppdateringer. Dette tilleggslaget av programvare og maskinvare øker sjansene for at det oppstår feil (for eksempel fra linjestøy, RF-forstyrrelse eller pakkekollisjoner).

Flere faktorer påvirker dataoverføring over et nettverk, inkludert filservere, rutere, broer, nettverkskort, programvare, kabler, tilkoblere, strømkabler og strømtilførsler. Nettverkstilkoblinger kan plutselig bli utilgjengelige, noe som øker riskoen for tap av data og programfeil. Under overføring og mottak, verifiserer nettverksprogramvaren at data er sent og mottatt. Dybden av verifikasjon avhenger av nettverksprogramvarepakken, og er kanskje ikke tilgjengelig for operativsystemet. Når du prøver å lagre filer på tvers av et nettverk kan du få denne feilen. For eksempel: «Kunne ikke utføre oppgaven pga. at filen er låst» eller «Kunne ikke lagre pga. diskfeil.» Nettverket eller operativsystemet varsler deg kan hende ikke hvis en Photoshop bildefil inneholder skadet eller ufullstendig informasjon.

Ytterligere forskjeller ved bruk av flyttbar media

Det er mange typer flyttbare medier (for eksempel flyttbare eksterne harddisker, flash-drivere) som produseres av mange selskaper. Alle sammen krever at kabler eller tilkoblinger og enhetsdrivere blir gjenkjent av operativsystemet ditt. Flyttbare medier skades også lettere enn interne disker, noe som øker risikoen for skadet bildedata.

Adobe Teknisk støtte anbefaler på det sterkeste å arbeide i Photoshop direkte på den lokale harddisken. Lagre filene på harddisken først for å forhindre tap av data. Overfør dem deretter til nettverket eller en flyttbar stasjon i Finder eller Windows Utforsker. For å gjenopprette filer, kopierer du dem i Finder eller i Windows Utforsker fra nettverket eller en flyttbar stasjon til harddisken din. Du kan deretter åpne filene i Photoshop. Denne arbeidsflyten unngår også problemer som oppstår når nettverkssystemoppsett eller enhetsdrivere for flyttbare medier er inkompatible med operativsystemet eller med Photoshop.

Forslag til feilsøking

Forskjellige faktorer kan forårsake problemer med programytelse, inkludert minnekonflikter blant enhetsdrivere, skadde eller konflikterende filer, problemer med operativsystemprogramvare eller maskinvare. Hvis du arbeider direkte fra nettverk eller flyttbare medier og opplever problemer, kan du bruke forslagene nedenfor for å feilsøke.

Ansvarsfraskrivelse: Følgende forslag er gitt som hjelp. Adobe Systems gir ikke støtte for nettverk og flyttbare medier.

  • Kontroller at du bruker den siste versjonen av Photoshop. Oppdater Photoshop med Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.
  • Overfør filen fra nettverket eller den flyttbare disken til en lokal harddisk, og åpne den deretter i Photoshop.

    Merk: Når en fil har artefakter, kan de være en permanent del av bildedataene. Dupliser bildet ditt i en ny fil ved bruk av den lokale harddisken. Se Feilsøking av filgjenoppretting for mer hjelp med potensielt skadde bilder.
  • Bruk en annen datamaskin som er tilkoblet samme nettverk eller type flyttbar media.
  • Kontroller med nettverksadministratoren din om kjente problemer med nettverket eller endringer i nettverkskonfigurasjonen (for eksempel drivere eller endrede tilgangsprivileger).
  • Kontroller at Photoshop er installert på og kjører fra en lokal harddisk, og prøv å duplisere problemet. Hvis du kan, prøv å feilsøke problemet på den lokale konfigurasjonen. Hvis du ikke kan, kan det hende at problemet ditt forårsakes av at du arbeider fra et flyttbart media eller et nettverk.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet