Juster operativsystem, maskinvare og programinnstillinger slik at datamaskinen din kan kjøre Photoshop stabilt og med optimal hastighet. Hvis Photoshop kjører saktere enn forventet på datamaskinen din, eller om du opplever systemfrys, forsinkelser eller heng mens du bruker Photoshop, kan du prøve tipsene og teknikkene i dette dokumentet.

Merk:

Datamaskinen din må oppfylle noen minimumskrav for å kjøre Photoshop optimalt. Kjøring av Photoshop på maskinvare som ikke støttes eller ikke er kraftig nok – for eksempel på en maskin med en ukompatibel grafikkprosessor (GPU) – kan resultere i ytelsesproblemer.

Trinn for å øke ytelsen

Du bør generelt ha en holistisk tilnærming til å optimere ytelsen i Photoshop etter dine behov. Les gjennom alle forslagene vi gir her, og avgjør hvilke som passer ditt datamaskinoppsett, dine filtyper og din arbeidsflyt best. Alle Photoshop-brukere har unike innstillinger, og forbedret ytelse krever en kombinasjon av flere teknikker for å oppnå den mest effektive ytelsen fra Photoshop.

Du kan påvirke ytelsen i Photoshop på fire måter:

Den enkleste måten å forbedre ytelsen på, uten å bruke penger, er å stille inn ytelsen i Photoshop og finjustere funksjonene til å utnytte måten du arbeider på, og typen filer du vanligvis arbeider med.

Den mest dramatiske måten å øke ytelsen på, er å investere i raskere og kraftigere maskinvare.

Angi ytelsesrelaterte preferanser

Photoshop har et sett med preferanser (Preferanser > Ytelse) for å gjøre det enklere for deg å utnytte datamaskinens ressurser optimalt, slik som minne, hurtigbuffer, grafikkprosessor, skjermer etc. Avhengig av ditt hovedbruksområde for Photoshop og typen dokumenter du vanligvis jobber med, kan forskjellige kombinasjoner av disse innstillingene passe deg. Ekstrainnstillinger som arbeidsdisker, tilgjengelige på andre faner i Preferanser-dialogen, kan også påvirke datamaskinens hastighet og stabilitet.

Ytelsesinnstillinger for Photoshop
Ytelsespreferanser i Photoshop

Juster minnet allokert til Photoshop

Du kan forbedre ytelsen ved å øke mengden minne/RAM som er tildelt Photoshop. Delen Minnebruk i dialogboksen Ytelsesinnstillinger (Preferanser > Ytelse) viser hvor mye RAM Photoshop har tilgang til. Den viser også den ideelle minneallokeringen for systemet. Som standard bruker Photoshop 70 % av tilgjengelig RAM.

 1. Tildel mer RAM til Photoshop ved å endre verdien i boksen La Photoshop bruke. Du kan også bruke glidebryteren for minnebruk.
 2. Start Photoshop på nytt for å aktivere endringene.

Du finner ideell RAM-tildeling for maskinen din ved å endre mengden med 5 % om gangen og følge med på indikatoren for effektivitet. Se Hold øye med effektivitetsindikatoren.

Vi anbefaler ikke at du tildeler mer enn 85 % av datamaskinens minne til Photoshop. Dette kan påvirke ytelsen ved at andre viktige systemprogrammer ikke har tilstrekkelig minne.

Merk:

Hvis du får feilmeldinger om for lite RAM eller minne i Photoshop, kan du øke RAM-tildelingen til Photoshop. Hvis du angir RAM-tildelingen til Photoshop for høyt (>85 %) kan det påvirke ytelsen til andre programmer, og dermed gjøre systemet ustabilt. 

Den beste løsningen på dette problemet er å legge til mer RAM til datamaskinen din.

Justere buffernivåer

Grunnleggende om bufring

Photoshop benytter bildebufring til å gjøre tegningen av bilder med høy oppløsning raskere mens du jobber med dem. Du kan angi opptil åtte nivåer med bufrede bildedata, og velge én av fire tilgjengelige panelstørrelser.

Når du øker buffernivåene, øker Photoshops reaksjonsfølsomhet mens du jobber, men det vil ta lengre tid å laste bilder. Panelstørrelsene avgjør datamengden Photoshop bruker samtidig. Store paneler øker hastigheten på komplekse operasjoner, som skarphetsfiltre. Mindre endringer som penselstrøk, er mer reaksjonsfølsomme med små paneler.

Forhåndsinnstillinger for bufring

Tre forhåndsinnstillinger for buffer er tilgjengelig på panelet for ytelsespreferanser. Velg den som passer best for ditt bruksområde for Photoshop:

 • Web/UI-design: Velg dette alternativet om du bruker Photoshop til web-, app- eller skjermdesign. Dette alternativet passer for dokumenter som har flere lag med ressurser med lav til medium pikseldimensjon.
 • Standard/bilder: Velg dette alternativet om du bruker Photoshop til retusjering eller redigering av bilder i moderat størrelse. Bruk dette alternativet om du vanligvis redigerer bilder fra mobil eller digitalt kamera i Photoshop.
 • Enorme pikseldimensjoner: Velg dette alternativet om du jobber med tunge dokumenter i Photoshop; for eksempel panoramaer, matte bilder osv.

Buffernivåer

For bedre kontroll kan buffernivåer spesifiseres manuelt; standardverdien er 4.

 • Hvis du arbeider med relativt små filer på ca. 1 megapiksel eller 1 280 x 1 024 bildepunkter som har mange lag (minst 50), bør du stille buffernivåene på 1 eller 2. Stilles buffernivåene på 1, deaktiveres bildebufring, og bare det gjeldende skjermbildet bufres.
 • Hvis du bruker filer med store bildepunktdimensjoner, fra 50 megapiksler og oppover, bør du sette Buffernivåer til over 4. Med høye buffernivåer oppdateres bilder raskere.

Merk:

Hvis du stiller buffernivåene på 1, er det ikke sikkert at du får like bra kvalitet på resultatene av alle Photoshop-funksjoner.

Begrense historikkstatuser

Du kan spare arbeidsdiskplass og forbedre ytelsen ved å begrense antallet historikkstatuser Photoshop kan lagre i Historikk-panelet. Hvor mye plass du sparer, varierer etter hvor mange bildepunkter en operasjon endrer. En historikkstatus basert på et lite malingsstrøk eller en ikke-destruktiv operasjon, som å lage eller endre et justeringslag, bruker for eksempel lite plass. Men å bruke et filter på et helt bilde, bruker mye mer plass.

Photoshop kan lagre opptil 1 000 historikkstatuser. Standardantallet er 20. Hvis du vil redusere det antallet, går du til dialogboksen Ytelsesinnstillinger, velger Historie og hurtigbuffer > Historikkstatuser. Angi en lavere verdi i hurtigmenyen Historikkstatuser ved behov.

Angi innstillinger for grafikkprosessor (GPU)

Den beste måten å optimer GPU-akselerasjon på, som øker hastigheten på skjermoppdateringen, er å holde skjermkortdriveren oppdatert. Du finner mer informasjon om GPU-akselerasjon og instruksjoner for oppdatering av skjermkortdrivere under Vanlige spørsmål om Photoshop-GPU og skjermkort.

Aktivering av OpenCL, en teknologi som gjør det mulig for programmer å bruke GPU, vil trolig forbedre ytelsen hvis du bruker disse Photoshop-funksjonene:

 • Video Panorama
 • Uskarp-galleri (Gjør Iris, Felt, og Vippeeffekten mer uskarp)

Du aktiverer OpenCL ved å gå til panelet for ytelsesinnstillinger, klikke på Avanserte innstillinger og velge Bruk OpenCL.

GPU-preferanser

Photoshop gir deg egne GPU-innstillinger i under både Ytelse og 3D i Preferanser-dialogen.

Innstillinger under Preferanser > Ytelse

Dersom et egnet videokort er installert på systemet ditt, vil det vises under GPU-innstillinger under Ytelse.

 • For å aktivere GPU-akselering må du sørge for at alternativet Aktiver OpenGL-tegning er valgt.
 • For å finjustere kortets ytelse klikker du på knappen Avanserte innstillinger, og velger Grunnleggende, Normal eller Avansert – alt etter hva som passer deg best.
  • Grunnleggende – Bruker minst GPU-minne til å kjøre de mest grunnleggende OpenGL-funksjonene ved deling av GPU med andre programmer eller ved lav reaksjonstid. Velg dette alternativet om du kjører andre programmer som også bruker GPU, eller om du legger merke til dårlig skjermgjengivelse eller redusert ytelse når du bruker GPU-akselererte funksjoner.
  • Normal – Dette er standardinnstillingen. Den bruker store mengder GPU-minne til å støtte avanserte OpenGL-funksjoner, og bør velges om du regelmessig bruker GPU-akselererte funksjoner i Photoshop.
  • Avansert – Bruker samme mengde minne som Normal-modus, men gjør det mulig å bruke mer avanserte funksjoner til å forbedre tegneytelsen. Denne innstillingen er best når du jobber i 3D eller med mange GPU-akselererte funksjoner.

Merk: Modusendringer trer i kraft når Photoshop blir startet på nytt.

Innstillinger under Preferanser > 3D

3D-delen av dialogboksen Ytelse inneholder en glidebryter for VRAM som ligner på minnekontrollen under Ytelse. Bruk glidebryteren til å fastsette den øvre grensen for tilgjengelig video-RAM (VRAM) for Photoshop 3D-motoren. Totalverdien er en prosent av den totale mengden VRAM som er tilgjengelig. En innstilling på 100 % vil reservere en del av den totale VRAM-mengden som brukes i operativsystemet. Høyere verdier vil bidra til den totale 3D-ytelsen, men kan konkurrere med andre GPU-aktiverte programmer.

memory-usage-3D
3D: Minnebruk

Administrere arbeidsdisker

Merk:

Hvis du ikke kan starte Photoshop fordi arbeidsdisken er full, holder du Cmd + Alt (Mac) eller Ctrl + Alt (Windows) nede ved oppstart for å angi en ny midlertidig disk.

En arbeidsdisk er en ekstern eller intern disk eller diskpartisjon med ledig minne. Som standard bruker Photoshop harddisken der operativsystemet er installert, som den primære arbeidsdisken. Du kan finjustere innstillinger for arbeidsdisker under Preferanser > Arbeidsdisker.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Midlertidige disker (Windows) eller Photoshop > Preferanser > Midlertidige disker (Mac).
 2. Hvis du vil aktivere eller deaktivere en arbeidsdisk, merker du av for eller fjerner merket for Aktiv. Hvis du vil endre rekkefølgen for arbeidsdiskene, klikker du pilknappene.
 3. Klikk OK.
 4. Du må starte Photoshop på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Anbefalinger for arbeidsdisk-innstillinger

 • For best ytelse, koble arbeidsdiskene til en kompatibel port som har høyest båndbreddegrense av alle de tilgjengelige portene. Båndbreddegrensene for forskjellige porter er som følger:
  Thunderbolt = 10 GB/sek
  eSATA = 600 MB/sek
  PCIe = 500 MB/sek
  USB3 = 400 MB/sek
  USB2 = 35 MB/sek
 • Du kan forbedre ytelsen ved å bruke en defragmentert harddisk som har nok av ubrukt plass og høye lese-/skrivehastigheter som arbeidsdisk. Hvis datamaskinen har mer enn ett harddiskvolum, kan du spesifisere flere arbeidsdisker. Photoshop støtter opp til 64 exabyte plass på arbeidsdisker, på totalt fire volumer. (1 exabyte = 1 milliard GB.)
 • Hvis oppstartsdisken er en harddisk og ikke en SSD, kan du prøve å bruke en annen harddisk som den primære arbeidsdisken. En SSD vil imidlertid yte like bra både som primær oppstartsdisk og arbeidsdisk. Faktisk er det trolig bedre å bruke en SSD enn å bruke en egen harddisk som den primære arbeidsdisken.
 • For best ytelse, bør arbeidsdisker være på en annen stasjon enn eventuelle store filer du redigerer, for å få best mulig ytelse.
 • Arbeidsdisker bør være på en annen stasjon enn den operativsystemet bruker til virtuelt minne.
 • RAID-disker/-diskkjeder egner seg godt som dedikerte volumer for arbeidsdisker.
 • Defragmenter stasjoner med arbeidsdisker regelmessig.

Alternativer for gjenoppretting og arkivering i bakgrunnen

Ytelse > Filhåndtering > Lagre gjenopprettingsinformasjon automatisk hvert n minutt kan også påvirke ytelsen. Innstillingen Lagre i bakgrunnen er slått på som standard. Når denne er slått på, sørger Photoshop for at du kan fortsette å arbeide mens kommandoene Lagre og Lagre som utføres, slik at du slipper å vente til lagringen er fullført. Innstillingen Lagre gjenopprettingsinformasjon automatisk kan bare velges når Lagre i bakgrunnen er slått på. Når dette er aktivert, lagres gjenopprettingsinformasjon for hver fil som er åpen, med det angitte intervallet. (Gjenopperettingsinformasjon lagres som en redundant sikkerhetskopi, originalfilen endres ikke.)

Vanligvis påvirkes ikke ytelsen eller reaksjonsevnen merkbart i vanlige operasjoner i Photoshop når lagring i bakgrunnen pågår. Derimot kan ytelsen eller reaksjonsevnen påvirkes merkbart under lagring når du redigerer en fil som er mye større enn mengden tilgjengelig RAM.

Hvis det virker som om Photoshop blir langsommere, kan du sjekke om lagring i bakgrunnen påvirker ytelsen. Velg Lagringsfremdrift i statusmenyen nederst til venstre i bildevinduet.

Hvis du legger merke til ytelsesproblemer mens arkiveringsfremdriftslinjen beveger seg, kan du gå til Innstillinger > Filbehandling og redusere frekvensen i innstillingen Arkiver gjenopprettingsinformasjon automatisk. Du kan også velge bort dette alternativet.

Finjustere Photoshop

Hvis du angir en lavere verdi for gjenopprettingsintervall, oppnår du bedre beskyttelse hvis noe krasjer. I de fleste tilfeller påvirkes ikke ytelsen eller reaksjonsevnen merkbart i Photoshop når gjenopprettingsinformasjon lagres. Men en langsommere ytelse er mest sannsynlig hvis filene du endrer, er større enn tilgjengelig RAM.

Gjenopprettingsinformasjon plasseres på samme sted som arbeidsfilene Photoshop lager. Hvis du ofte arbeider med flere store filer åpne, kan dette føre til at mye plass brukes. Hvis det vises feilmeldinger om lite plass på disken når du bruker andre kommandoer enn Arkiver, bør du legge til mer arbeidsdiskplass. Du kan også deaktivere Lagre gjenopprettingsinformasjon automatisk.

Indikator for effektivitet

Hold et øye med effektivitetsindikatoren for å overvåke ytelsen mens du arbeider i Photoshop.Klikk på hurtigmenyen nederst i bildevinduet og velg Effektivitet.

Hvis verdien i indikatoren er under 100 %, har Photoshop brukt all tilgjengelig RAM og bruker arbeidsdisken, noe som gir langsommere ytelse. Hvis effektiviteten er under 90 %, kan du tildele mer RAM til Photoshop i innstillingene for ytelse. Du kan også legge til mer RAM i systemet.

Indikator for effektivitet
Indikator for effektivitet

Finjustere Photoshop-funksjoner for ytelse

Ta hensyn til begrensninger i filstørrelse

Svært store filer er ofte årsaken til ytelsesproblemer. Photoshop støtter en maksimal filstørrelse på 300 000 x 300 000 bildepunkter, med unntak av PDF-filer, som er begrenset til 30 000 x 30 000 piksler og 200 x 200 tommer.

Filstørrelseskapasitet for Photoshop:

 • PSD-filer: 2 GB
 • TIFF-filer: 4 GB
 • PSB-filer: 4 exabyte (4 096 petabyte, eller 4 millioner terabyte)
 • PDF-filer: 10 GB (sidene er begrenset til en maksimumsstørrelse på 200 tommer)

Lukk dokumentvinduer du ikke bruker

Hvis du får feilmelding om for lite RAM eller hvis Photoshop kjører langsomt, kan det skyldes at du har for mange åpne bilder. Hvis du har flere åpne vinduer, kan du prøve å lukke noen av dem.

Reduser mengden mønstre og penseltupper i forhåndsinnstillingene

Du kan få Photoshop til å bruke mindre plass på arbeidsdisken ved å minimere antallet mønstre og penseltupper som er lastet inn. Lagre forhåndsinnstillinger i en forhåndsinnstillingsfil når du ikke bruker dem. Du kan også fjerne forhåndsinnstillinger som er lastet inn fra en forhåndsinnstillingsfil, hvis du ikke har bruk for dem.

Merk:

Du finner mer informasjon om behandling av forhåndsinnstilte mønstre og penseltupper under Arbeide med forhåndsinnstillingsbehandling.

Minimer eller slå av panelet med miniatyrforhåndsvisninger

Hver gang du gjør endringer i et dokument, oppdaterer Photoshop alle miniatyrene som vises i panelene Lag og Kanaler. Denne oppdateringen kan gjøre programmet tregere når du maler, flytter eller finjusterer lag. Virkningen av dette blir større jo flere miniatyrer som er synlige.

Hvis du vil minimere eller deaktivere disse miniatyrforhåndsvisningene, klikker du på Panel-menyen og velger Panelvalg. Velg en mindre miniatyrbildestørrelse eller Ingen, og klikk på OK.

Lagpanel

Endre alternativer for filkompatibilitet

Hvis du ikke trenger å arbeide med PSD- og PSB-filer i eldre versjoner av Photoshop eller i programmer som ikke støtter lag, kan du deaktivere en filkompatibilitetsfunksjon for å øke hastigheten ved arkivering av dokumenter:

 1. Velg Deaktiver komprimering av PSD- og PSB-filer i Innstillinger > Filbehandling for 16- og 32-biters PSD- og PSB-dokumenter.

 2. Velg Spør eller Aldri fra menyen Maksimer PSD- og PSB-filkompatibilitet.

  Maksimer PSD- og PSB-filkompatibilitet

  Du finner mer informasjon under Maksimere kompatibilitet ved arkivering av filer.

Jobb i 8-biters bildemodus

Photoshop kan utføre mange operasjoner med 16-biters og 32-biters bilder. Imidlertid stiller slike bilder større krav til minne og arbeidsdiskplass, og det tar lengre tid å behandle dem enn 8-biters bilder.

Du kan konvertere et bilde til 8 biter per kanal ved å velge Bilde > Modus > 8 biter/kanal. Du finner mer informasjon i Bitdybde i Hjelp for Photoshop.

Merk:

Når du konverterer til 8 biter per kanal, slettes data fra bildet. Du bør lagre en kopi av det opprinnelige 16- eller 32-bitersbildet før du konverterer det til 8 biter per kanal.

Deaktiver WYSIWYG-forhåndsvisningen av skrifttyper

Du kan øke hastigheten på fontbehandling i Photoshop ved å deaktivere WYSIWYG-forhåndsvisningen av skrifter ved å velge Type > Fontforhåndsvisningsstørrelse > Ingen.

Senk bildeoppløsningen

Jo høyere bildeoppløsningen er, jo mer minne og diskplass kommer Photoshop til å trenge for å kunne vise, behandle og skrive ut bilder. Avhengig av det endelige resultatet, vil ikke høy bildeoppløsning nødvendigvis gi høyere kvalitet på det endelige bildet, men det kan gjøre ytelsen langsommere, bruke ekstra plass på arbeidsdisken og gjøre utskriften langsommere. Den optimale oppløsningen for bildene er avhengig av hvordan bildene skal vises eller skrives ut. 

Når det gjelder bilder som vises på skjermen, må du tenke totale bildepunktstørrelser. Mange bilder som brukes på web, er for eksempel ikke mer enn 725 bildepunkter brede. Du kan gjøre et bilde mindre ved å velge Bilde > Bildestørrelse. Kontroller at det er merket av for Oppdater i dialogboksen Bildestørrelse. Oppgi en ny bredde- eller høydeverdi for dimensjoner (legger du inn én verdi, endres begge).

Senk bildeoppløsningen

Når det gjelder bilder som skal skrives ut, oppnår du som regel en ubetydelig eller ingen forbedring hvis du øker oppløsningen til mer enn cirka 360 ppt. Hvis du lager mye innhold som skal skrives ut, bør du eksperimentere deg frem til oppløsningen som gir de beste resultatene. Du kan redusere oppløsningen for et bilde ved å velge Bilde > Bildestørrelse. Merk av for Oppdater i dialogboksen Bildestørrelse. Endre bredde- og høydeverdiene for å gjenspeile den fysiske størrelsen på det utskrevne dokumentet. Deretter reduserer du verdien i Oppløsning og klikker på OK.

Hvis du vil gi bildet som skal skrives ut, større oppløsning i stedet for mindre, bør denne økningen i oppløsning være noe av det siste du angir før du skriver ut bildet. På denne måten unngår du at hele informasjonsmengden må behandles i de tidlige trinnene.

Tømme minnet

Du kan forbedre systemytelsen ved å frigi ubrukt minne og plass på arbeidsdisken fra Photoshop for å gjøre det tilgjengelig for andre programmer. Det gjør du ved å velge ett av disse alternativene:

 • Rediger > Tøm > Alle
 • Rediger > Tøm > Angre
 • Hold nede Valg (Mac OS) eller Alt (Windows) og velg Om Photoshop

Hvis andre programmer aktivt forsøker å tildele eller bruke minnet, kan du øke ytelsen ved å frigi minne i Photoshop. Det kan være fordelaktig å frigi plass på arbeidsdisken hvis du har for lite plass på et diskvolum. Hvis du frigir mye minne eller diskplass, vil Photoshop gå langsommere neste gang du åpner store filer, mens Photoshop allokerer plass.

Hvis du vil at Photoshop alltid skal bruke mindre minne, velger du Rediger > Innstillinger > Ytelse (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Ytelse (Mac OS) og flytter glidebryteren for minnebruk mot venstre. Se Justere minnebruk.

Merk:

Det kan ta flere sekunder før aktivitetsovervåkere, oppgavebehandlere og diskverktøy registrerer endringen. For noen verktøy kan det faktisk hende at du må be om oppdateringen spesielt.

Tømme utklippstavlen

Etter en stund vil utklippstavlen ofte ha mye innhold når du har kopiert og limt inn data i store dokumenter. Og dette innholdet er til liten nytte når du er ferdig med å lime inn. Hvis du vil frigi RAM som brukes av bildedata på utklippstavlen, velger du Rediger > Tøm > Utklippstavle.

Merk:

Tøm-kommandoen kan ikke angres.

Bruk filtergalleriet

Med filtergalleriet kan du teste ett eller flere filtre på et bilde før du bruker effektene, noe som kan spare deg mye tid og minne. Du finner mer informasjon under Oversikt over filtergalleri.

Dra mellom filer i stedet for å kopiere og lime inn

Draing og slipping av lag eller filer er mer effektivt enn kopiering og innliming. Dra og slipp utelukker utklippstavlen og overfører data direkte. Kopiering og innliming kan involvere overføring av mer data og er mye mindre effektivt.

Bruk lag på en intelligent måte

Lag er en avgjørende bestanddel av Photoshop-prosessen, men de øker filstørrelsen og kan føre til at gjengivelsen tar lengre tid. Photoshop oppdaterer hvert lag etter hver endring du gjør i bildet. Når du er ferdig med å endre lag, kan du flate dem ut (slå dem sammen) for å redusere filstørrelsen. Velg lagene i Lag-panelet, høyreklikk (Windows) eller Control+klikk (Mac OS), og velg Slå sammen lag. Hvis du vil komprimere alle lagene i en fil, velger du Lag > Slå sammen alle lag. Du må også fjerne eventuelle tomme lag fra filen.

Merk:

Du kan ikke skille ut lag etter at du har slått dem sammen i Photoshop. Du kan enten velge Rediger > Angre eller bruke Historikk-panelet til å gå tilbake til filen slik den var før den ble komprimert.

Dersom du sjelden endrer lag, bør du vurdere å konvertere lag eller lagsett til smarte objekter. Dette sparer diskplass og forbedrer ytelsen. Velg lagene eller lagsettene i Lag-panelet, høyreklikk (Windows) eller Control+klikk (Mac OS) og velg Konverter til smart objekt. Se Arbeide med smarte objekter

Lagre TIFF-filer uten lag

Photoshop kan lagre lag som TIFF-filer. Lagdelte TIFF-filer er imidlertid større enn komprimerte TIFF-filer, og krever mer ressurser for behandling og utskrift. Når du arbeider med en lagdelt TIFF-fil, bør du lagre den opprinnelige lagdelte filen som en Adobe Photoshop-fil (.psd). Når du er klar til å lagre filen i TIFF-format, velger du Fil > Lagre som. I dialogboksen Lagre som velger du Format > TIFF, velger Lagre som kopi og klikker deretter på Lagre.

Eksport av TIFF-filer går raskere hvis du ikke velger ZIP-komprimering. (Derimot gir ZIP-komprimering de minste TIFF-filene.)

Ikke eksporter utklippstavlen

Alternativet Eksporter utklippstavlen fører til at Photoshop gjør innholdet på utklippstavlen tilgjengelig for andre programmer. Hvis du kopierer store mengder data i Photoshop, men ikke har behov for å lime dem inn i andre programmer, kan du spare tid ved å velge bort dette alternativet:

 1. Velg Photoshop > Innstillinger > Generelt (Mac OS) eller Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows).

 2. Fravelg Eksporter utklippstavle.

 3. Klikk OK.

Deaktivere panelet Bibliotek

 1. Velg Lukk fra Bibliotekets utfelte meny.

  Bibliotekets utfelte meny
 2. Start Photoshop på nytt.

Deaktivere forhåndsvisning av enhet

 1. Velg Lukk fra Deaktivere enhetens utfelte meny.

  Deaktiver enhetens utfelte meny
 2. Start Photoshop på nytt.

Deaktiver Generator

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Plugin-moduler.

 2. Fjern markeringen for Aktiver generator.

 3. Klikk på OK.

Deaktiver Linjaler

For å deaktivere Linjaler i Vis-menyen, fravelg Linjaler.

Start Creative Clouds skrivebordprogram på nytt.

Optimer konfigureringen av maskinvaren for Photoshop

Hvis du er interessert i å endre det gjeldende maskinvareoppsettet (eller kanskje du kjøper et nytt system), kan du bruke følgende informasjon til å optimere det for Photoshop.

Bruk en rask prosessor

Hastigheten til CPU-en, som er datamaskinens hovedbehandlingsenhet, setter grenser for hvor raskt Photoshop kan behandle data. Photoshop krever en Intel-prosessor med flere kjerner (Mac OS), eller en prosessor med en hastighet på 2 GHz eller høyere (Windows).

Photoshop kjører som regel hurtigere på et system med flere prosessorkjerner, selv om noen av funksjonene utnytter de ekstra kjernene bedre enn andre. Du vil få forminsket utbytte ved flere prosessorkjerner: Jo flere kjerner du bruker, jo mindre får du ut av hver ekstra kjerne. Photoshop blir derfor ikke nødvendigvis fire ganger kjappere på en datamaskin med 16 prosessorkjerner enn på en med fire kjerner. For de fleste brukere vil ikke ytelsesforbedringen som oppnås med mer enn seks kjerner, være stor nok til å være verdt prisforskjellen.

Merk:

Hvis du kjører Photoshop i et virtuelt miljø, kan Photoshops GPU-bruk føre til ytelsesproblemer. Virtuelle maskiner får ikke tilgang til GPU-en.

Legg til RAM

Photoshop bruker RAM (Random Access Memory) til å behandle bilder. Hvis Photoshop ikke har nok minne, bruker det harddiskplass (arbeidsdisk) til å behandle informasjon. Det går raskere å få tilgang til informasjon i minnet enn på en harddisk. Derfor er Photoshop kjappest når det kan behandle all eller det meste av bildeinformasjonen i RAM.

For den nyeste versjonen av Photoshop anbefales minst 8 GB RAM.

Under Juster minnebruk finner du instruksjoner for hvordan du kan angi hvor mye RAM som skal tildeles til Photoshop.

Bruk en stor og kjapp harddisk

Photoshop leser og skriver bildeinformasjon på disken når systemet ikke har nok RAM til å gi plass til alt. Effektivitetsindikatoren kan hjelpe deg å finne ut om du kan oppnå bedre ytelse ved å skaffe deg en raskere harddisk eller en SSD. Hvis effektivitetsprosenten vanligvis er over 95 %, har det lite for seg å bruke penger på å kjøpe en raskere arbeidsdisk.

Du kan forbedre ytelsen i Photoshop ved å bruke en disk med høy dataoverføringshastighet. Du kan for eksempel bruke en intern harddisk eller en ekstern disk som er koblet til via et raskt grensesnitt som Thunderbolt, FireWire 800, eSATA eller USB3. Nettverksservere (med harddisker du har tilgang til via et nettverk) har lav dataoverføringshastighet.

Den nyeste versjonen av Photoshop krever minst 2,5 GB (Windows) eller 3,2 GB (Mac OS). Det trengs enda mer ledig plass til installering, og vi anbefaler at du har godt med ledig plass til virtuelt minne og arbeidsdisk.

Raske RAID 0-matriser fungerer utmerket som arbeidsdisker, særlig hvis du bare bruker matrisen som arbeidsdisk. Sørg også for å defragmentere matrisen regelmessig og ikke bruker den som oppstartsvolum.

Bruk en SSD

Du får mest ut av en SSD ved å bruke den som arbeidsdisk. Du vil merke en drastisk forbedring av ytelsen dersom du har bilder som ikke får plass i RAM. Det går f.eks. mye raskere å bytte fliser mellom RAM og SSD enn mellom RAM og harddisken.

Dersom SSD-en ikke har mye ledig plass (dersom den midlertidige filen skulle komme til å bli for stor for SSD-en), bør du legge til en sekundær eller tertiær harddisk. (Legg den til etter SSD-en.) Kontroller at disse diskene er valgt som arbeidsdisker i Ytelsesinnstillinger.

SSD-er varierer også svært i ytelse, mye mer enn harddisker. Du vil oppleve liten forskjell dersom du bruker en eldre, treg modell.

Merk:

Det er mer kostnadseffektivt å installere mer RAM enn å kjøpe en SSD.

Hvis effektivitetsindikatoren allerede er høy, vil ikke en SSD forbedre ytelsen. En SSD gir større ytelsesforbedring desto lavere effektivitetsindikatoren er.

Hvis du vil vite mer om ytelse og 64-biters Photoshop, se 64-biters OS fordeler, begrensinger.

Optimer operativsystemet for Photoshop

Bruk følgende informasjon til å sette opp og bruke operativsystemet på en effektiv måte med Photoshop.

Lukk unødvendige programmer og oppstartselementer

Andre åpne programmer og oppstartselementer minsker mengden av minne som er tilgjengelig for Photoshop. Frigi mer minne ved å avslutte unødvendige programmer, oppstartselementer og utvidelser. Deretter gjør du mer minne tilgjengelig for Photoshop.

Deaktiver App Nap (Mac)

Kjør Diskopprydding (Windows)

Du bør kjøre Diskopprydding fra tid til annen for å fjerne midlertidige filer og alle andre filer som ikke er i bruk.

 1. Klikk på Start-knappen, skriv Diskopprydding i søkefeltet og velg deretter Diskopprydding i Programmer-listen.

 2. Velg stasjonen som skal ryddes.

 3. Velg Midlertidige filer og eventuelle andre filer du vil slette.

 4. Klikk OK.

Defragmenter harddisken

Photoshop bruker lengre tid på å lese en fragmentert fil enn en som er lagret på ett sammenhengende sted.

Hvis du vil vite hvordan du defragmenterer harddisker i Windows, kan du se følgende hjelpeemner fra Microsoft:

 • (Windows 7 og Vista) «Forbedre ytelsen ved å defragmentere harddisken din»
 • (Windows 8) «Optimere harddisken»

Merk:

Fragmentering er sjelden noe problem i Mac OS. Unntaket er hvis du har en disk som er nesten full mesteparten av tiden.

SSD-er krever ikke defragmentering, fordi ytelsen ikke reduseres nevneverdig med normale nivåer av fragmentering.

Merk:

RAID-matriser fragmenteres ikke. Det er mye mer sannsynlig at fragmentering blir et problem hvis du bruker én enkelt disk til alt. Det kan også være et problem hvis du lar permanente filer og Photoshops arbeidsdisk dele et volum, spesielt hvis volumet ikke har mye ledig plass. I dette tilfellet kan defragmentering av disken utgjøre en betydelig forskjell.

Aktivere automatiske OS-oppdateringer

Oppdateringer til Windows og Mac OS X forbedrer ytelsen og kompatibiliteten med programmer.

Aktiver Windows Update for Windows.

Bruk Programvareoppdatering for Mac OS X.

Angi et fast virtuelt minne (Windows)

Spesifisering av en innstilling for fast virtuelt minne hindrer Photoshops arbeidsdiskfiler i å konkurrere med det virtuelle minnet om den samme plassen (spesielt hvis innstillingene for det virtuelle minnet er på en annen stasjon enn den primære arbeidsdisken). Bruk en stasjon med nok ledig, fortløpende plass for å få best mulig ytelse. Dessuten bør du sørge for at sidevekslingsfilen er på en separat, tom og defragmentert harddisk.

SSD-er er unntaket også her, det vil si at det ikke er noen viktige grunner til å bruke separate disker for virtuelt minne og arbeidsdisker. Med en SSD er det fordelaktig og legge alle de mest brukte filene på en SSD, og det gir liten eller ingen belastning.

Hvis du vil endre virtuelt minne, avslutter du alle programmer og gjør følgende:

 1. Velg Start > Kontrollpanel og dobbeltklikk på System.

 2. Velg Avanserte systeminnstillinger i oppgavelisten og klikk på Avansert-fanen.

 3. Klikk på Innstillinger under Ytelse.

 4. Klikk på Avansert-fanen og deretter på Endre.

 5. Fjern avmerkingen for Automatisk størrelse på sidevekslingsfil for alle stasjoner.

 6. Klikk på hver harddiskbokstav for å vise tilgjengelig plass på den stasjonen. Velg en harddisk med 3 ganger så mye RAM som datamaskinen har, og som ikke inneholder en arbeidsdisk.

 7. Velg Egendefinert størrelse og oppgi mengden fysisk RAM pluss 300 MB i boksen Startstørrelse. Oppgi tre ganger mengden RAM som er installert på datamaskinen, i boksen Maksimal størrelse.

 8. Klikk på Angi og deretter på OK. Fortsett å klikke på OK for å gå ut av alle dialogboksene.

 9. Start datamaskinen på nytt. Hvis du har noen åpne programmer, velger du Start på nytt senere, lukker programmene og starter Windows på nytt. Hvis ikke, klikker du Start på nytt nå.

For å endre Virtual Memory (virtuelt minne) i Windows 8, avslutter du alle programmer og gjør følgende:

 1. Klikk på Start > Kontrollpanel. Hvis du ikke ser en Start-knapp, velger du mappeikonet og søker etter kontrollpanel.

 2. Velg System og sikkerhet > System.

 3. Følg fremgangsmåten over fra trinn 3.

Angi strømalternativer

 • (Mac OS) Velg Systeminnstillinger > Strømsparer, og fravelg Automatisk grafikkbytte.
 • (Windows) Velg KontrollpanelStrømalternativer, og velg Høy ytelse.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet