Sammendrag

Adobe lanserte en sikkerhetsoppdatering for Adobe Photoshop CS5 og Adobe Photoshop CS5.1 for Windows og Mac OS. Denne oppdateringen beskriver sårbarheter som kan gjøre at en angriper, som klarer å utnytte disse sårbarhetene, kan ta kontroll over det berørte systemet.

 • Sårbarhetsidentifiserer: APSB12-11
 • Prioritet: 3
 • CVE-nummer: CVE-2012-2027, CVE-2012-2028, CVE-2012-2052 
 • Plattform: Windows og Mac OS

Berørte Photoshop-versjoner

Photoshop CS5 og CS5.1 for Windows og Mac OS

Detaljer

Denne oppdateringen beskriver sårbarheter som kan gjøre at en angriper kan ta kontroll over det berørte systemet. For at en angriper skal kunne utnytte disse sårbarhetene, må brukeren åpne en skadelig TIF- eller DAE-fil i Photoshop CS5.1, Photoshop CS5 og nyere. Adobe er ikke klar over noen angrep mot Adobe Photoshop der disse sårbarhetene har blitt utnyttet.

 • Denne oppdateringen løser en use-after-free TIFF-sårbarhet som kan føre til kodeutførelse (CVE-2012-2027, Bugtraq ID , med referansene www.securityfocus.com/bid/52634/).
 • Denne oppdateringen løser en sårbarhet som skyldes bufferoverflyt som kan føre til kodeutførelse (CVE-2012-2028).
 • Denne oppdateringen løser en sårbarhet som skyldes stakkbasert bufferoverflyt i Collada .DAE-filformat som kan føre til kodeutførelse (CVE-2012-2052, Bugtraq ID , med referanser: http://www.securityfocus.com/bid/53464/).
 • Denne oppdateringen gjelder for alle språk unntatt Midtøsten-språkene, nordafrikansk fransk og gresk. 


 • 12.0.5- og 12.1.1-oppdateringene løser kun denne sikkerhetssårbarheten. Dette problemet eksisterer ikke i Photoshop CS6.

Nedlastinger

Hvis du har Photoshop CS5, laster du kun ned og installerer 12.0.5-oppdateringen. Hvis du har Photoshop CS5.1, laster du kun ned og installerer 12.1.1-oppdateringen.

Systemkrav

 • Én av følgende språkversjoner av Photoshop CS5 eller Photoshop CS5.1: engelsk, fransk, spansk, portugisisk, tysk, italiensk, nederlandsk, svensk, dansk, finsk, norsk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, koreansk, japansk, tsjekkisk, polsk, russisk, tyrkisk, ungarsk, ukrainsk eller rumensk. 

 • Mac OS X 10.5.7, v10.6
 • Microsoft® Windows® XP med Service Pack 3 eller Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate eller Enterprise med Service Pack 2, Windows 7 (sertifisert for 32-biters Windows XP og 32-biters og 64-biters Windows Vista eller Windows 7)

Installasjonsinstruksjoner

Merk:

Hvis du installerer dette oppdateringsprogrammet på Windows, pakker du ut filen som du har lastet ned ved å bruke et verktøy som WinZip eller PKZIP.

 1. Deaktiver all virusprogramvare.
 2. Kontroller at mappen med Photoshop på harddisken heter "Adobe Photoshop CS5." 

 3. Dobbeltklikk på "AdobePatchInstaller"-programmet. Hvis oppdateringsprogrammet rapporterer at det ikke finner programmet som skal oppdateres, må du avinstallere Photoshop CS5 eller CS5.1 og deretter installere programmet på nytt (bruk standardmappenavnet "Adobe Photoshop CS5"). For å avinstallerer Photoshop i Windows, navigerer du til Programmer/Verktøy/Adobe Installers-mappen og kjører Legg til eller Fjern Adobe Photoshop CS5. Når avinstalleringen er fullført, installerer du Photoshop på nytt og kjører oppdateringsprogrammet. 

 4. Følg veiledningen på skjermen.

Tilleggsmerknader

Dette oppdateringsprogrammet oppdaterer bare den versjonen av Adobe Photoshop CS5 eller CS5.1 som er i salg, og ikke eventuelle beta-versjoner fra før lanseringen. Start Photoshop for å kontrollere at oppdateringsprogrammet har fungert som det skal. Bekreft at versjonsnummeret på oppstartsskjermen viser 12.0.5 og ikke 12.0.0 for Photoshop CS5, eller viser 12.1.1 ikke 12.1.0 for Photoshop CS5.1. Hvis dette ikke vises korrekt, er det mulig at du ikke har en versjon av Photoshop CS5 som er i salg. Ta kontakt med din lokale Adobe-forhandler eller gå til Adobes webområde for å kjøpe den.

Lisensavtale

Lisensavtale Ved å bruke programvare fra Adobe Systems Incorporated eller dets datterselskaper ("Adobe"); godtar du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, må du ikke bruke programvaren. Vilkårene i en sluttbrukerlisensavtale som følger en spesiell programvarefil ved installasjon eller nedlasting av programvaren, skal overstyre vilkårene som beskrives nedenfor. Eksporten og gjeneksporten av Adobe-programvareprodukter er underlagt United States Export Administration Regulations, og slik progamvare kan ikke eksporteres eller gjeneksporteres til Cuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Sudan eller Syria, eller til noe land der USA har handelsforbud. I tillegg kan ikke Adobe-programvare distribueres til personer på listen over personer på "Table of Denial Orders", "Entity List" eller "List of Specially Designated Nationals". Ved å laste ned eller bruke et Adobe-programvareprodukt, bekrefter du at du ikke er statsborger fra Cuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Sudan eller Syria, eller fra noe land der USA har handelsforbud, og at du ikke er på listen over personer på "Table of Denial Orders", "Entity List" eller "List of Specially Designated Nationals". Hvis programvaren er designet for bruk med et programvareprodukt ("Vertsprogrammet") som er utgitt av Adobe, gir Adobe deg en ikke-eksklusiv lisens for å bruke denne programvaren kun med vertsprogrammet, forutsatt at du har en gyldig lisens fra Adobe for vertsprogrammet. Bortsett fra det som er fremsatt nedenfor, er slik programvare lisensiert til deg under vilkårene og betingelsene i sluttbrukeravtalen fra Adobe som styrer din bruk av vertsprogrammet. GARANTIFRASKRIVELSE: DU SAMTYKKER I AT ADOBE IKKE HAR GITT DEG NOEN UTTRYKTE GARANTIER ANGÅENDE PROGRAMVAREN OG AT PROGRAMVAREN GIS TIL DEG "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. ADOBE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN, UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ALLE IMPLISITTE GARANTIER OM EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, OMSETTELIGHET, OMSETTELIG KVALITET ELLER UKRENKELIGHET AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER. Enkelte stater eller jurisdiksjoner tillater ikke eksklusjon av implisitte garantier, slik at de ovennevnte begrensningene kanskje ikke gjelder deg. ANSVARSBEGRENSNING: ADOBE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOE TAP AV BRUK, FORRETNINGSAVBRUDD, ELLER DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG (INKLUDERT TAPT FORTJENESTE, UANSETT HANDLINGSFORM, I KONTRAKT, FORVOLDT SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET) STRENGT PRODUKTANSVAR ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM ADOBE HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Enkelte stater eller jurisdiksjoner tillater ikke eksklusjon eller begrensning av tilfeldige eller følgeskader, slik at den ovennevnte begrensningen eller eksklusjonen kanskje ikke gjelder deg.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet