Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Photoshop | APSB21-109

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-109

26. oktober 2021      

3

Sammendrag

Adobe har lansert oppdateringer for Photoshop for Windows og macOS. Disse oppdateringene løser kritiske og moderate sårbarheter.Vellykket utnytting kan føre til kjøring av vilkårlig kode og rettighetsutvidelse i konteksten til gjeldende bruker.   

Berørte versjoner

Produkt

Berørte versjoner

Plattform

Photoshop 2021

22.5.1 og tidligere versjoner     

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende Prioritet Klassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Oppdaterte versjoner

Plattform

Prioritet

Photoshop 2021

22.5.2

Windows og macOS

3

Photoshop 2022

23.0

Windows og macOS

3

Merk:

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Lesing utenfor område (CWE-125

Rettighetsutvidelse 

Moderat

3.3

  CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N 

CVE-2021-42734

Tilgang til minnested etter slutt på buffer (CWE-788

Kjøring av vilkårlig kode 

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42735

Bufferoverflyt (CWE-120

Kjøring av vilkårlig kode 

Kritisk

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42736   

Takk

Adobe takker følgende forskere for at de rapporterte disse problemene, og for at de samarbeider med Adobe for å hjelpe oss med å beskytte kundene våre:

  • (yjdfy) CQY fra Topsec Alpha Team CVE-2021-42735

  • (cff_123) CFF fra Topsec Alpha Team CVE-2021-42736

  • Mat Powell fra Trend Micro Zero Day Initiative (CVE-2021-42734)


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din