Adobe – sikkerhetsbulletin

Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Photoshop | APSB21-84

Bulletin-ID

Dato publisert

Prioritet

APSB21-84

tirsdag 14. september 2021

3

Sammendrag

Adobe har lansert oppdateringer for Photoshop for Windows og macOS. Disse oppdateringene løser et kritisk sikkerhetsproblem.Utnyttelse av disse sårbarhetene kan føre til vilkårlig kjøring av kode i brukerens miljø.                        

Berørte versjoner

Produkt

Berørte versjoner

Plattform

Photoshop 2020

21.2.11 og tidligere versjoner      

Windows og macOS 

Photoshop 2021

22.5 og tidligere versjoner     

Windows og macOS

Løsning

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukere oppdaterer installasjonene til de nyeste versjonene via oppdateringsmekanismen i Creative Cloud-skrivebordprogrammet.Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se denne hjelpesiden.

Produkt

Oppdaterte versjoner

Plattform

Prioritet

Photoshop 2020

21.2.12

Windows og macOS

3

Photoshop 2021

22.5.1

Windows og macOS

3

Merk:

I administrerte miljøer kan IT-administratorer bruke Admin Console til å distribuere Creative Cloud-applikasjoner til sluttbrukere. Se denne hjelpesiden for mer informasjon.

Informasjon om sikkerhetsproblemet

Sikkerhetsproblemkategori

Sikkerhetsprobleminnvirkning

Alvorlighetsgrad

CVSS-grunnscore 

CVE-nummer

Bufferoverflyt

(CWE-120)

Vilkårlig kjøring av kode 

Kritisk 

7.8

  CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40709

Takk

Adobe takker CFF hos Topsec Alpha Team (cff_123) for å ha rapportert de altuelle problemene og samarbeidet med Adobe for å beskytte våre kunder.


For mer informasjon kan du besøke https://helpx.adobe.com/security.html eller sende e-post til PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet