Feilsøk fontproblemer i Adobe Photoshop CC, 2015, 2014, CD6, CS5

Skadde fonter kan forårsake forskjellige problemer i Photoshop, og noen av dem ser ikke ut til å være fontrelaterte.

Løsninger

Disse løsningene er oppført i rekkefølge med de enkleste og mest sannsynlige først, til mer utfordrende eller tidkrevende.

Viktig: Fjern eller oppdater plugin-moduler for fonter fra tredjeparter før du tester fontene dine.

Løsning 1: Oppdater Photoshop til den nyeste versjonen

 1. Velg Hjelp > Oppdateringer (dette er den foretrukne oppdateringsmetoden).

 2. Last ned den nyeste oppdateringen fra Adobes nettsted.

Løsning 2: Slå av forhåndsvisning av fonter i Photoshops innstillinger

Photoshop CS6 og nyere:

 1. Velg Type > Forhåndsvisningsstørrelse for font.

 2. Velg ingen.

Photoshop CS5:

 1. Velg Photoshop > Innstillinger > Type (Mac OS) eller Rediger > Innstillinger > Type (Windows).

 2. Velg bort Fontforhåndsvisningsstørrelse.

Test problemet på nytt for å finne ut om denne løsningen løste problemet.

Løsning 3: Fjern fonter

Følgende fonter er kjent for å forårsake problemer ved bruk i Photoshop:

Bustle (kun Mac OS)

 • 21kannmbn_ttf
 • GURAKH_S.TTF
 • JH_TITLES.TTF
 • SCREEN__.TTF
 • SEVESBRG.TTF
 • SF Tattle Tales Condensed.ttF
 • ZEROGEBI.TTF
 • Zippy.ttf

Løsning 4: (Mac OS) Valider alle fonter ved hjelp a programmet Font Book Mac OS

 1. Velg Programmer > Font Book.
 2. Velg Alle fonter i kolonnen Samling.
 3. Velg den øverste fonten i Font-kolonnen og trykk på Cmd+A for å velge alle fonter.

 4. Velg fil > Valider font.

 5. Slett den skadde eller duplikate fonten.

 6. Hvis Font Book krasjer starter du programmet på nytt og ruller gjennom fontene én etter én for å finne ut hvilken font som forårsaket krasjet. Bruk Pil ned til å velge første font, deretter holder du tasten ned for å rulle gjennom alle fonter.

Løsning 5: Bruk FontTest-skriptet til å finne ut om det er skadde fonter på datamaskinen

Last ned, installer og kjør riktig FontTest.jsx-skript for din versjon av Photoshop nedenunder. Skriptet kan finne ut om det er skadde fonter på systemet ditt, og om noen av fontene dine forårsaker krasjet.

Last ned og les den riktige FontTest_readme.pdf-filen.

Viktig: Denne PDF ReadMe-filen inneholder viktig informasjon om hvordan du installerer og kjører skriptet, samt informasjon om resultatene.

Merk: Hvis Photoshop krasjer før du kan kjøre skriptet ligger årsaken mest sannsynlig i operativsystemet, og ikke i Photoshop. I dette tilfellet utfører du de andre løsningene i dokumentet.

Photoshop CS6 og nyere

Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på FontTest.jsx.zip-filen nedenfor. Deretter lagrer du FontTest.jsx-filen et sted på harddisken din, for eksempel på skrivebordet. Pakk ut filen ved å dobbeltklikke på den, og velg pakk ut alle filer hvis du blir spurt.

Last ned

Last ned

Photoshop CS5

Høyreklikk (Windows) eller Ctrl-klikk (Mac OS) på FontTest-skriptet.Deretter lagrer du FontTest.jsx-filen et sted på harddisken din, for eksempel på skrivebordet.

FontTest ReadMe

Løsning 6: Slett fonthurtigbufferen i Photoshop

Mac OS

 1. Avslutt Photoshop og skrivebordsprogrammet for Creative Cloud (hvis installert).

 2. Gå til:

  • Photoshop CS6 og nyere
     /Users/[user name]/Library/Caches/Adobe 
  • Photoshop CC eller senere
     /Users/[user name]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CC

  Merk:

  Hvis du bruker Mac OS 10.7 eller senere, bruk TechNote for å lære hvordan man åpner den skjulte biblioteksmappen.

 3. Dra TypeSupport-mappen (Photoshop CS6 og eldre) eller mappen CT Font Cache (Photoshop CC eller nyere) til søppelet og tøm søppelet.

Windows

 1. Avslutt Photoshop og skrivebordsprogrammet for Creative Cloud (hvis installert).

 2. Gå til riktig mappe

  • Photoshop CS6 og eldre
   Windows XP: \Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Adobe
   Windows 7: \Users\[user name]\AppData\Local\Adobe
  • Photoshop CC og CC 2014
   Windows 7 and 8: \Users\[user name]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC, CC 2014 eller CC 2015
 3. Slett TypeSupport-mappen (Photoshop CS6 og eldre) eller mappen CT Font Cache (Photoshop CC, CC 2014 og CC 2015) til søppelet og tøm søppelet.

Start Photoshop på nytt og test for å finne ut om problemet oppstår igjen. 

Løsning 7: Slett fonthurtigbufferen

Mac OS

For å slette fonthurtigbufferen kjører du et kommandolinjeverktøy i Terminal-programmet. Denne kommandoen er en del av Mac OS. Vær forsiktig når du bruker Terminal, siden programmet påvirker operativsystemet på et lavt nivå.Du kan se Atsutil-håndboken ved å skrive «man atsutil» (uten anførselstegn) og trykke på Retur i Terminal. Du kan også lese denne artikkelen i MacWorld.

 1. Avslutt Photoshop og skrivebordsprogrammet for Creative Cloud (hvis installert).

 2. Velg Programmer > Verktøy.
 3. Åpne Terminal

 4. Skriv følgende kommando etterfulgt av Retur

  sudo atsutil databases –remove

Windows

Slå på skjulte filer og mapper (se Vise skjule filer og mapper), og gjør deretter følgende:

 1. Avslutt alle Adobe-programmer, også skrivebordsprogrammet for Creative Cloud (hvis installert).

 2. Gå til \Windows\ServiceProfiles\LocalService\Appdata\Local

 3. Slett filen *FNTCACHE*.DAT eller *FontCache*.dat.

  Merk:

  Asterisken (*) indikerer forskjellige tall, bokstaver eller ord, for eksempel FontCache-S-1-5-21.dat.

Det er også en god idé å slette Photoshop-fonthurtigbufferen (løsning 6 ovenfor) når du sletter OS-hurtigbufferen. Test for å finne ut om problemet oppstår igjen.

Løsning 8: Isoler fonten som forårsaker problemet (kun Mac OS)

Viktig: Apple gjorde brukerbiblioteksmappen skjult som standard fra og med Mac OS X 10.7. For å få tilgang til filer i den skjulte biblioteksmappen for å utføre Adobe-relatert feilsøking, kan du se Slik får du tilgang til skjulte brukerbiblioteksfiler.

Kontroller at fonene dine finnes i kun én fontmappe:

 •  /Brukere/[brukernavn]/Bibliotek/Fonts
 •  /Library/Fonts

Hvis fontene ikke er dupliserte fortsetter du med resten av trinnet. Er de dupliserte, så fjerner du dem fra ett av stedene.

Opprett to mapper på skrivebordet med navn fonttest og goodfonts.

Det er tre plasseringer som kan inneholde fonter for testing. Utfør denne testingen for alle følgende mapper som inneholder fonter:

* /Users/[user name]/Library/Fonts
* /Library/Fonts
* /[network drive]/Library/Fonts

For å teste om en font er skadd, beholder du halvparten av fontene dine i mappen Library/Fonts. Flytt halvparten til fonttest-mappen, og test forholdet som forårsaket problemet.

 • Hvis problemet oppstår på nytt er den skadde fonten fremdeles i Font-mappen, og fonten er ikke i fonttest-mappen. Flytt fontene fra fonttest-mappen til goodfonts-mappen.
 • Hvis problemet ikke oppstår på nytt er den skadde fonten i fonttest-mappen. Flytt fontene fra den offisielle font-mappen til goodfonts-mappen. Flytt halvparten av fontene tilbake til den offisielle fontmappen for neste runde med testing.
 • Fortsett med å teste halvparten av de gjenværende fontene, og fortsette å flytte fontene uten problemet til goodfonts-mappen. 
 • Når du har funnet fonten som forårsaker problemet, flytter du den fra den offisielle font-mappen. Flytt alle fonter fra goodfonts-mappen tilbake til den offisielle font-mappen du tester. Utfør disse testene for hver av de offisielle font-mappene som inneholder fonter. 

Viktig: Hvis samme problem oppstår etter du har fjernet en font, har en eller flere fonter samme eller lignende problem. Fortsett med disse trinnene til alle skadde fonter er fjernet.

Påkrevde fonter i Photoshop CS6

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeDevanagari-Bold.otf
 • AdobeDevanagari-BoldItalic.otf
 • AdobeDevanagari-Italic.otf
 • AdobeDevanagari-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Normal.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • LetterGothicStd.otf
 • LetterGothicStd-Bold.otf
 • LetterGothicStd-BoldSlanted.otf
 • LetterGothicStd-Slanted.otf
 • MinionPro-Regular.otf
 • MinionPro-It.otf
 • MinionPro-Bold.otf
 • MinionPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-Bold.otf
 • MyriadPro-BoldCond.otf
 • MyriadPro-BoldCondIt.otf
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf
 • MyriadHebrew-Bold.otf
 • MyriadHebrew-BoldIt.otf
 • MyriadHebrew-It.otf
 • MyriadHebrew-Regular.otf

Valgfrie fonter i Photoshop CS6

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • KozMinPro-Light.otf
 • KozMinPro-Medium.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Påkrevde fonter i Photoshop CS5

 • AdobeArabic-Bold.otf
 • AdobeArabic-BoldItalic.otf
 • AdobeArabic-Italic.otf
 • AdobeArabic-Regular.otf
 • AdobeHebrew-Bold.otf
 • AdobeHebrew-BoldItalic.otf
 • AdobeHebrew-Italic.otf
 • AdobeHebrew-Regular.otf
 • AdobeMingStd-Light.otf
 • AdobeMyungjoStd-Medium.otf
 • AdobeSongStd-Light.otf
 • KozGoPro-Regular.otf
 • KozGoPro-Bold.otf
 • KozGoPro-ExtraLight.otf
 • KozGoPro-Heavy.otf
 • KozGoPro-Light.otf
 • KozGoPro-Medium.otf
 • KozMinPro-Regular.otf
 • KozMinPro-Bold.otf
 • KozMinPro-ExtraLight.otf
 • KozMinPro-Heavy.otf
 • MyriadPro-Regular
 • MyriadPro-BoldIt.otf
 • MyriadPro-Cond.otf
 • MyriadPro-CondIt.otf
 • MyriadPro-It.otf
 • MyriadPro-Semibold.otf
 • MyriadPro-SemiboldIt.otf

Valgfrie fonter i Photoshop CS5

Merk: Disse fontene kan påvirke måten maler vises på og påvirke tilkoblingsmulighetene mellom produkter.

 • ACaslonPro-Bold.otf
 • ACaslonPro-BoldItalic.otf
 • ACaslonPro-Italic.otf
 • ACaslonPro-Regular.otf
 • ACaslonPro-Semibold.otf
 • ACaslonPro-SemiboldItalic.otf
 • AdobeHeitiStd-Regular.otf
 • AdobeFangsongStd-Regular.otf
 • AdobeFanHeitiStd-Bold.otf
 • AdobeGothicStd-Bold.otf
 • AdobeKaitiStd-Regular.otf
 • AGaramondPro-Bold.otf
 • AGaramondPro-BoldItalic.otf
 • AGaramondPro-Italic.otf
 • AGaramondPro-Regular.otf
 • BirchStd.otf
 • BlackoakStd.otf
 • BrushScriptStd.otf
 • ChaparralPro-Bold.otf
 • ChaparralPro-BoldIt.otf
 • ChaparralPro-Italic.otf
 • ChaparralPro-Regular.otf
 • CharlemagneStd-Bold.otf
 • CooperBlackStd.otf
 • CooperBlackStd-Italic.otf
 • GiddyupStd.otf
 • HoboStd.otf
 • KozGoPr6N-Bold.otf
 • KozGoPr6N-ExtraLight.otf
 • KozGoPr6N-Heavy.otf
 • KozGoPr6N-Light.otf
 • KozGoPr6N-Medium.otf
 • KozGoPr6N-Regular.otf
 • KozMinPr6N-Bold.otf
 • KozMinPr6N-ExtraLight.otf
 • KozMinPr6N-Heavy.otf
 • KozMinPr6N-Light.otf
 • KozMinPr6N-Medium.otf
 • KozMinPr6N-Regular.otf
 • LithosPro-Black.otf
 • LithosPro-Regular.otf
 • MesquiteStd.otf
 • MinionPro-BoldCn.otf
 • MinionPro-BoldCnIt.otf
 • MinionPro-Medium.otf
 • MinionPro-MediumIt.otf
 • MinionPro-Semibold.otf
 • MinionPro-SemiboldIt.otf
 • NuevaStd-BoldCond.otf
 • NuevaStd-BoldCondItalic.otf
 • NuevaStd-Cond.otf
 • NuevaStd-CondItalic.otf
 • OCRAStd.otf
 • OratorStd.otf
 • OratorStd-Slanted.otf
 • PoplarStd.otf
 • PrestigeEliteStd-Bd.otf
 • RosewoodStd-Regular.otf
 • StencilStd.otf
 • TektonPro-Bold.otf
 • TektonPro-BoldCond.otf
 • TektonPro-BoldExt.otf
 • TektonPro-BoldObl.otf
 • TrajanPro-Bold.otf
 • TrajanPro-Regular.otf

Nøkkelord: krasj, heng, frys, skrive, typetool, font, fonter, skrift, skrifter, skadde, ødelagte, cpsid_84363