Adobe og Nikon

Både Adobe og Nikon entusiastiske med hensyn til fortsatt innovasjon innen digital bildeteknologi. Begge selskapene anerkjenner at kontinuerlige fremskritt i gjeldende RAW-formater bidrar til et nytt nivå av kontroll, presisjon og kvalitet for fotografer, og vi er glade for å bidra til å fremme innovasjon.

Adobe er opptatt av å samarbeide med Nikon for å sikre at våre felles kunder får en god opplevelse når de bruker Nikon-kameraer med Adobe-programvare, og selskapet er skuffet over at det har vært forvirring rundt dette på markedet. Adobe ønsker å sikre at våre felles kunder får best mulig kvalitet fra bildene når de bruker våre produkter sammen.

Nikon søker å utvikle RAW-bildekonseptet for digitale fotografer ved bruk av NEF-filer (Nikon Electronic Format), støttende programvare og kompatible systemkomponenter. Nikon ser for seg sin rolle som innovatør, og verdsetter sin deltakelse innen bransjens organisasjoner, slik at RAW-bilder i fremtiden vil bli viktigere samt oppnå større aksept blant markedets fotografer.

Nikon mener at NEF-filen bidrar til økt bildekvalitet gjennom deres banebrytende utvikling. Nikon vil i fremtiden samarbeide med Adobe og andre bransjeaktører for å nå målet om tilby bedre bildekvalitet, bekvemmelighet og nytteverdi for sluttbrukere.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din