Photoshop og CDS

Adobe® Photoshop®-programvaren inkluderer CDS (counterfeit deterrence system), som forhindrer at produktet brukes ved fremstille av ulovlig kopierte pengesedler. Når CDS er implementert, hindrer det brukere fra å åpne detaljerte bilder av pengesedler i Photoshop. CDS-teknologien ble bestilt av CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group), et konsortium av sentralbanker fra hele verden. Adobe har inkludert CDS i Photoshop på forespørsel fra CBCDG.

Lover for reproduksjon av valuta varierer stort fra land til land. I enkelte land er kopiering tillatt for bestemte formål med visse begrensninger, mens i andre land er enhver form for kopiering forbudt ved lov. Du finner utfyllende informasjon om reglene som gjelder for hvert land, på webområdet til CBCDG: www.rulesforuse.org. Der det er aktuelt, vil webområdet også henvise til hvor du lovlig kan skaffe til veie reproduserbare valutabilder, og hvem du kan kontakte angående spørsmål og informasjon.

Dersom du ikke får dine valutarelaterte spørsmål besvart på webområdet rulesforuse.org, kan du sende en e-post til photoshopcds@adobe.com. Adobe vil sørge for at forespørselen videresendes til til riktig person ved CBCDG.

Adobe® Photoshop®-programvaren inkluderer CDS (counterfeit deterrence system), som forhindrer at produktet brukes ved fremstille av ulovlig kopierte pengesedler. Når CDS er implementert, hindrer det brukere fra å åpne detaljerte bilder av pengesedler i Photoshop. CDS-teknologien ble bestilt av CBCDG (Central Bank Counterfeit Deterrence Group), et konsortium av sentralbanker fra hele verden. Adobe har inkludert CDS i Photoshop på forespørsel fra CBCDG.

Lover for reproduksjon av valuta varierer stort fra land til land. I enkelte land er kopiering tillatt for bestemte formål med visse begrensninger, mens i andre land er enhver form for kopiering forbudt ved lov. Du finner utfyllende informasjon om reglene som gjelder for hvert land, på webområdet til CBCDG: www.rulesforuse.org. Der det er aktuelt, vil webområdet også henvise til hvor du lovlig kan skaffe til veie reproduserbare valutabilder, og hvem du kan kontakte angående spørsmål og informasjon.

Dersom du ikke får dine valutarelaterte spørsmål besvart på webområdet rulesforuse.org, kan du sende en e-post til photoshopcds@adobe.com. Adobe vil sørge for at forespørselen videresendes til til riktig person ved CBCDG.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din