Kombinere 3D-objekter

Ved å slå sammen 3D-lag kan du kombinere flere 3D-modeller i én scene. Når modellene er kombinert, kan du behandle hver 3D-modell separat, eller du kan bruke posisjons- og kameraverktøyene på alle modeller samtidig.

 1. Åpne to dokumentvinduer, hvert med et 3D-lag.

 2. Gjør vinduet med kildedokumentet (filen som du kopierer 3D-laget fra) til det aktive vinduet.

 3. Velg 3D-laget i lagpanelet, og dra det til vinduet med måldokumentet (filen som skal inneholde de kombinerte 3D-objektene).

  3D-laget legges til som et nytt 3D-lag i måldokumentet. Dette blir det aktive laget i lagpanelet for måldokumentet.

 4. Velg et 3D-kameraverktøy i verktøypanelet.

 5. På Posisjon-menyen på alternativlinjen velger du lagnavnet for det opprinnelige 3D-laget i målfilen.

  Når du har tilpasset kameraposisjonen for de to 3D-lagene, vises de to 3D-objektene sammen i scenen. Bruk 3D-objektverktøyene til å flytte objektene før du slår dem sammen.

 6. Velg Slå sammen med underliggende på lagpanelmenyen .

  De to 3D-lagene kombineres til ett 3D-lag. Nullpunktet i hver av modellene justeres i forhold til hverandre.

  Merk:

  Avhengig av hvor stor hver 3D-modell er, kan den ene modellen vises delvis eller helt innebygd i den andre modellen etter at 3D-lagene er slått sammen.

Når to 3D-modeller er slått sammen, er alle nett og materialer fra hver 3D-fil samlet i målfilen og vises i 3D-panelet. I nettpanelet kan du velge og flytte enkeltnett ved hjelp av 3D-posisjonsverktøyene i panelet. Se Innstillinger for 3D-nett.

Merk:

Hvis du vil veksle mellom å flytte alle modeller samtidig og flytte enkeltmodeller i laget, kan du bytte mellom 3D-posisjonsverktøyene i verktøypanelet og verktøyene i nettpanelet.

Kombinere 3D- og 2D-lag

Du kan kombinere 3D-lag med ett eller flere 2D-lag for å skape sammensatte effekter. Du kan for eksempel plassere en modell mot et bakgrunnsbilde og endre posisjonen eller visningsvinkelen slik at disse passer med bakgrunnen.

 1. Gjør ett av følgende:

  • La 2D-filen være åpen, velg 3D > Nytt lag fra 3D-fil og åpne en 3D-fil.

  • Når både en 2D- og en 3D-fil er åpen, drar du enten 2D- eller 3D-laget fra den ene filen til det åpne dokumentvinduet for den andre filen. Laget du legger til, flyttes til toppen av lagpanelet.

  Når du arbeider i en fil med kombinerte 2D- og 3D-lag, kan du skjule 2D-lagene midlertidig mens du arbeider med 3D-laget.

Skjule lag for å få bedre ytelse

I et flerlagsdokument med 2D-lag over et 3D-lag kan du flytte 3D-laget midlertidig til toppen av lagstabelen for å gjøre skjermgjengivelsen raskere.

 1. Velg 3D > Skjul lag automatisk for ytelse.

 2. Velg et 3D-posisjonsverktøy eller -kameraverktøy.

Når du holder museknappen nede med et av verktøyene valgt, skjules alle 2D-lagene midlertidig. Når du slipper museknappen, vises alle 2D-lagene igjen. 2D-lagene skjules også når du flytter en del av 3D-aksen.

Konvertere et 3D-lag til et 2D-lag

Når du konverterer et 3D-lag til et 2D-lag, rastreres 3D-innholdet i gjeldende tilstand. Konverter et 3D-lag til et vanlig lag bare hvis du ikke lenger ønsker å redigere 3D-modellens posisjon, gjengivelsesmodus, teksturer eller lys. Det rastrerte bildet beholder utseendet til 3D-scenen, men i et sammenslått 2D-format.

 1. Velg 3D-laget i lagpanelet, og velg deretter 3D > Rastrer.

Konvertere et 3D-lag til et smart objekt

Ved å konvertere et 3D-lag til et smart objekt beholder du 3D-informasjonen i 3D-laget. Etter konverteringen kan du bruke transformeringer eller andre justeringer, for eksempel smartfiltre, på det smarte objektet. Du kan åpne smartobjektlaget igjen for å redigere den opprinnelige 3D-scenen. Transformeringer eller justeringer du har brukt på det smarte objektet, brukes da på det oppdaterte 3D-innholdet.

 1. Velg 3D-laget i lagpanelet.

 2. Velg Konverter til smart objekt på lagpanelmenyen.

 3. (Valgfritt) Hvis du vil redigere 3D-innholdet igjen, dobbeltklikker du smartobjektlaget i lagpanelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet