Video | Gå gjennom et videoprosjekt

Video | Gå gjennom et videoprosjekt
I denne videoen demonstrerer den Adobe-sertifiserte Photoshop-eksperten og InfiniteSkills.com-forfatteren, Jeff Sengstack, omfanget av animasjoner og videoredigeringsfunksjoner i Photoshop.
Jeff Sengstack

Tidslinje for videoproduksjon

Det nyutformede, klippbaserte tidslinjepanelet ligner videoredigeringsverktøy som Adobe Premiere, og inkluderer overganger og effekter som gir videoene et profesjonelt preg.

Videoveiledninger:

Intuitiv arbeidsflyt for video: Hvordan legge til videoklipp, beskjære videoklipp, legge til musikkspor og gjengi filmen for avspilling av publikum. Av RC Conception (8:18)

Hvordan redigere video i Photoshop. Av Matthew Gore (10:42)

Slip-redigering for å justere inn- og utpunkt i en video uten å endre lengden på klippet. Av Meredith Payne-Stotzner (1.20)

Utelatelse av delbilder og bufring for å forbedre avspillingsytelsen. Av Meredith Payne-Stotzner (02:07)

Endre klipphastighet: treg og rask bevegelse. Av Jeff Sengstack (9.45). Hvordan du spiller av klipp i sakte film eller øker avspillingshastigheten. Av Jeff Sengstack (9.45)

Videogrupper

Videogruppene kombinerer flere videoklipp med innhold som tekst, bilder og former, på ett tidslinjespor.

Lage en videogruppe

 • Når du importerer en videofil, legges den automatisk til som en ny videogruppe.
 • Du oppretter en tom gruppe du kan legge innhold i, ved å klikke et filmstripeikon til venstre for tidslinjepanelet, og deretter velge Ny videogruppe fra hurtigmenyen.

Redigere en videogruppe

 • Du flytter på et klipp ved å dra det inn på tidslinjen.
 • Du endrer inn- og utpunkt ved å dra i klippegrensene på tidslinjen.
 • Du flytter elementer fra én gruppe til en annen ved å dra dem oppover og nedover på tidslinjen eller i lagpanelet.
 • Hvis du vil dele et valgt klipp og redigere de ulike delene separat, plasserer du spillehodet på tidslinjen der du vil dele klippet. Deretter klikker du knappen Del ved spillehode i øvre venstre hjørne av tidslinjepanelet.

Lydspor og kontroller

Med separate lydspor i tidslinjen, er det enkelt å redigere og justere.

Justere lyd i klipp

 • Høyreklikk lydklipp for å slå av lyden, justere volumet eller tone inn/ut.
 • Høyreklikk videoklipp og klikk notene for å justere lyden klippene inneholder.

Justere lyd: Videoveiledning av Richard Harrington. (3:31)

Opprette og slette lydspor

 • Til høyre for lydspornavnene på tidslinjen klikker du notene . Deretter velger du enten Nytt lydspor eller Slett spor.

Legge til, duplisere, slette og erstatte lydklipp

 • Klikk notene til høyre for lydspornavnene på tidslinjen. Velg Legg til lyd for å sette inn et nytt klipp på sporet.
 • Velg et lydklipp fra tidslinjen, og klikk notene til høyre for navnet på sporet. Velg Dupliser, Slett eller Erstatt lydklipp.

Videooverganger

Overganger gir profesjonelle effekter ved ut- og inntoning. Klikk overgangsikonet i øvre venstre hjørne av tidslinjepanelet. Velg varighet, og dra deretter en overgangstype til starten eller slutten på klippene. (Du må plassere overgangen mellom klippene dersom du vil tone ut ett klipp og inn det neste.) Dra kantene til forhåndsvisningen av overgangen på tidslinjen for å angi inn- og utpunkter nøyaktig.

Merk:

Høyreklikk overgangene på tidslinjen for å bytte dem ut med en annen overgangstype, eller angi en bestemt varighet med tall.

Endre varigheten og hastigheten til et videoklipp

Høyreklikk videoklippet for å se glidebryterne for Varighet og Hastighet. Disse kontrollene samhandler, slik at dersom du angir hastigheten til 400 %, begrenses maksimal varighet til én fjerdedel av den opprinnelige maksgrensen.

Bruke filtre på videolag

Hvis du vil bruke filtre på alle delbildene i et videolag, må du først konvertere laget til et smart objekt. Filtre du tar i bruk etter konverteringen, blir smarte filtre. Disse gir deg full fleksibilitet, slik at du kan endre innstillingene for filteret når som helst.

 1. Velg videolaget på tidslinjen eller i lagpanelet.
 2. Velg Lag > Smarte objekter > Konverter til smart objekt.
 3. Bruk filtre på Filter-menyen. Du kan endre innstillingene senere ved å vise lagpanelet og dobbeltklikke filteret i listen over smarte filtre for videolaget.

Se mer informasjon i Ikke-ødeleggende redigering.

Ta i bruk bevegelseseffekter på tekst, stillbilder og smarte objekter

Høyreklikk tekst-, stillbilde- og smart objekt-klipp for å bruke forhåndsinnstillingene for panorering, zooming og rotering. Du kan da raskt få sofistikert animering av klippene. Dra de resulterende transformeringsnøkkelbildene på tidslinjen for å finjustere resultatet.

Merk:

Hvis du vil skape dramatiske effekter gjennom å panorere, skalere og rotere klipp over tid, kan du konvertere klippet til et smart objekt og bruke transformeringsnøkkelbildene med verktøyet Fri transformering.

Videoveiledninger:

Transformere lag over tid. Julieanne Kost (3:52)

Opprette masker som flyttes over tid. Julieanne Kost (3:17)

Hvordan panorere og zoome video i Photoshop. Julieanne Kost (18:06)

Opprette animasjoner med lyd. Opplæringsartikkel av Rafiq Elmansy.

Importere mange filformater

Du kan importere et større utvalg video-, lyd- og bildesekvensfiler til den nyutformede videomotoren. 

Du finner den komplette listen under /no/Støttede filformater.

Eksportere video med Adobe Media Encoder

Velg Fil > Eksporter > Gjengi video. Fra den første popup-menyen velger du at Adobe Media Encoder skal velge blant følgende formatalternativer:

 • DPX-formatet (Digital Picture Exchange) er i all hovedsak beregnet på delbildesekvenser du vil bygge inn i profesjonelle videoprosjekter ved hjelp av et redigeringsprogram som Adobe Premiere Pro.
 • H.264 (MPEG-4) er det mest fleksible formatet, inkluderer forhåndsinnstillinger for HD- og bredskjermvideo, og produserer video optimalisert for nettbrett og Internett.
 • QuickTime (MOV) kreves for eksport av alfakanaler og ukomprimert video. Forhåndsinnstillingsmenyen inneholder flere komprimeringsalternativer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet