Lær hvordan du bruker Adobe Photoshop Express på mobile iOS-, Android- og Windows-enheter.

Adobe Photoshop Express er en gratis mobilapp for rask, kraftfull og enkel fotoredigering og å lage fotomontasjer. Bruk filtre som kalles Looks, velg blant en rekke justerings- og korrigeringsalternativer for å retusjere bildene dine, og del dem umiddelbart på sosiale medier.

Kom i gang

Adobe Photoshop Express er tilgjengelig for iOS- og Android-enheter i henholdsvis App Store og Google Play Store. Last ned og installer appen ved å klikke et av følgende merker:


Nedlastingskobling for iOS-enheter
Nedlastingskobling for Android-enheter
Nedlastingskobling for Windows-enheter

Vise og velge bilder

Start appen og velg bildet du vil arbeide med. Det første skjermbildet viser bilder fra minnet på enheten.

Alternativt kan du klikke et bilde ved hjelp av appen og begynne å jobbe med det med én gang. Slik gjør du dette:

 • (IOS) Velg Velg bilde fra > Kamera
 • (Android) Velg Alle bilder > Kamera
album_view
Screenshot_20180119-160736
Skjermbilde på Android

Redigere bilder

Få bildene dine til å se best mulig ut ved hjelp av en rekke justeringer og korrigeringer. Slik lagrer du endringene:

(IOS) Klikk øverst til høyre på skjermen, og velg Kamerarull.

(Android) Klikk øverst til høyre på skjermen, og velg Lagre i galleriet.

Bruke Looks

I Photoshop Express kan du bruke filtre som kalles Looks. Du kan velge blant en rekke iøynefallende effekter og styre intensiteten til effektene. Velg effekten du vil bruke, og juster intensiteten til effekten ved hjelp av glidebryteren.

Du kan også opprette og lagre egendefinerte Looks-filtre. Hvis du vil gjøre dette, trykker du Legg til i Looks-panelet, skriver inn et navn og klikker Lagre Look.

Transformere bilder

Klikk for å beskjære, rette opp, dreie og snu bildene dine. Du kan også transformere og angi perspektiv ved å bruke dette alternativet.

Beskjære et bilde

 1. Velg beskjæringsverktøyet.

  • (iOS) Klikk Begrensning.
  • (Android) Klikk Fri størrelse.
 2. Velg 1:1 for kvadratisk eller et annet ønsket sideforhold.

  crop
  Beskjære bilder med iOS-enhet.
  Crop_Android
  Beskjære bilder med Android-enhet.

Angi perspektiv i bildene dine

Photoshop Express har fire korrigeringsalternativer for perspektiv – loddrett, vannrett og de to automatiske modiene Helautomatisk og Balansert automatisk.

 1. Velg beskjæringsverktøyet.

 2. Klikk kategorien Transformer.

 3. Bruk glidebryteren eller det automatiske alternativet for å angi perspektivet i bildet ditt.

  perspective

Endre størrelse på bildene dine

Alternativene for å endre størrelsen på bilder skalerer bilder ned til den valgte lange kanten mens du bevarer bildets gjeldende beskjæringsforhold. Skalering brukes på eksporterte/lagrede og delte bilder.

Slik endrer du bildestørrelse i iOS:

 1. Gå til Innstillinger i App-innstillingene.

 2. Klikk Endre bildestørrelse i kategorien Delingsinnstillinger.

 3. Velg hvilket som helst av størrelsesalternativene. Du kan også bruke glidebryteren for egendefinert størrelse eller flere alternativer.

  Resize

Hvis du vil endre størrelsen på et bilde i Android, må du velge beskjæringsverktøyet > Fri størrelse > Egendefinert.

Resize_Android

Foreta justeringer

Du kan bruke følgende justeringsalternativer for å forbedre bildet:

Eksponering: Mengden lys bildet ble tatt i. Du kan justere glidebryteren for å gjøre bildet mørkere eller lysere.

Kontrast: Forskjellen på lysstyrken i de mørke og lyse områdene i bildet ditt. En høy verdi på glidebryteren kan gjøre at bildet skiller seg ut ved at forskjellen på lys og mørke øker.

Høylys: De lyseste delene i et bilde. Du kan justere glidebryteren for å kontrollere høylysdetaljer. En
lavere verdi på glidebryteren gir flere detaljer i høylys.

Skygger: Den mørkeste delen i et bilde. Du kan justere glidebryteren for å kontrollere skyggedetaljer. En
høyere verdi på glidebryteren gir flere detaljer i skyggen.

Hvitt: Styrer de lyseste områdene i et bilde, og har et bredere toneområde enn Høylys. Juster glidebryteren for å endre den generelle lysstyrken i bildet ditt sammen med de hvite delene.

Svart: Styrer de mørkeste områdene i et bilde og har et større utvalg av toneverdier og effekter enn Skygger.

Temperatur: Gir bildet et varmt (sommeraktig) utseende eller et kjølig (vinteraktig) utseende.

Fargetone: Gir bildene en grønn og magentafarget tone.

Glød: Forbedrer mindre mettede farger med mindre effekt på sterkere mettede farger. Juster glidebryteren for å forsterke fargene i bildet ditt uten at de blir ubehagelig sterke.

Metning: Juster glidebryteren for å mette alle fargene i bildet ditt i like stor grad, samt forbedre fargene.

Klarhet: Juster glidebryteren for å legge til dybde i et bilde ved å øke lokal kontrast. Dette kan bringe frem detaljer og teksturer i bildet.

Fjern uklarhet: Fjerner atmosfærisk uklarhet fra bilder. Juster glidebryteren for å fjerne tåke eller forbedre tåke i bildet.

Gjør skarpere: Forbedrer kontrasten mellom bestemte piksler. Juster glidebryteren for å gjøre bildet ditt skarpt.

Reduser lystetthetsstøy: Lystetthetsstøy forstyrrer lysstyrken til fargede piksler. Juster glidebryteren for å redusere denne typen støy.

Reduser fargestøy: Fargestøy er til stede når flerfargede piksler vises som flate farger. Juster glidebryteren for å redusere denne typen støy.

Legge til tekst (kun iOS)

Hvis du vil legge til tekst, kan du velge fra en liste over tekstalternativer som kalles Tekststiler. Opprett memer og plakater ved å legge til tekststiler til bildene og bildemontasjene dine. Du kan justere tekstens tetthet ved hjelp av glidebryteren, legge til tekstfarge, enkelt panorere, zoome eller rotere og justere plasseringen av teksten.

Text

Korrigere røde øyne

Klikk for å korrigere røde øyne på både mennesker og kjæledyr med ett klikk.

Bytte øyne (kun iOS)

Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig i Storbritannia og Australia.

Du kan kopiere øynene fra et bilde og bruke dem til å erstatte øynene i et annet bilde. Åpne bildet med øynene du vil redigere, klikk Bytt øyne, og trykk på ansiktet. Deretter kan du velge referansebildet du vil kopiere øynene fra.

For å få gode resultater bør du velge bilder som er tatt under lignende forhold, for eksempel belysning, zoomnivåer og vinkler.

Legge til rammer

Klikk for å legge til en ramme for bildet ditt.

Fjerne feil

Klikk for å fjerne flekker, smuss og støv fra bildene dine med et enkelt trykk.

Hvis du ikke oppnår ønsket resultat, kan du trykke på nytt for å se ulike resultater for hvert trykk.

Automatisk forbedring av bildene dine

Bruk Automatisk forbedring for å justere eksponering, kontrast, høylys, skygger, hvitt, svart, temperatur, fargetone, glød og klarhet til automatiske verdier. Hvis du vil bruke Automatisk forbedring, klikker du i toppanelet på skjermen.

På iOS-enheter kan du stille Photoshop Express til å automatisk bruke Automatisk forbedring hver gang du åpner et bilde. Hvis du vil gjøre dette, opphever du valget av Deaktiver automatisk forbedring i Innstillinger.

Auto-enhance

Du kan stille Photoshop Express til å automatisk bruke Automatisk forbedring hver gang du åpner et bilde. Hvis du vil gjøre dette, opphever du valget av Deaktiver automatisk forbedring i Innstillinger.

Legge til et vannmerke

 • Du kan legge til et ønsket bilde eller ønsket tekst som et vannmerke på bildet ditt:
 1. Logg på Creative Cloud-kontoen din hvis du ikke allerede er logget på.

 2. Velg App-innstillinger > Innstillinger > Legg til vannmerke.

 3. Hvis du vil legge til et ønsket bilde, klikker du Legg til bilde og velger bildet du vil legge til som et vannmerke.

 4. Hvis du vil legge til tekst, klikker du Legg til tekst og lagrer teksten du vil legge til som et vannmerke.

 5. Du kan bruke glidebryteren for å justere tettheten til vannmerket.

 • Hvis du vil deaktivere eller fjerne et vannmerke, sveiper du fotoforhåndsvisningen som vises på Del-skjermbildet, for å få opp bildet uten vannmerket.
 • Hvis du vil deaktivere eller fjerne et vannmerke fra alle bilder, fjerner du det egendefinerte bildet eller den egendefinerte teksten som er lagt til som et vannmerke, under App-innstillinger > Innstillinger.

Korriger objektivproblemer (kun iOS)

Denne funksjonen er foreløpig bare tilgjengelig i Storbritannia, Singapore, Canada, Sør-Afrika og Australia.

Verktøyet for objektivkorrigering i Photoshop Express hjelper deg med å løse objektivproblemer knyttet til forvrengning, kromatiske avvik, vignettering og perspektiv. Bruken av objektivkorrigeringene er avhengig av objektivmodellen din, ettersom ethvert objektiv er unikt utformet.

Du kan velge Aktiver objektivkorrigering for å bruke objektivkorrigeringer og fikse disse objektivproblemene. Veksleknappen Aktiver objektivkorrigering forblir deaktivert for bilder som ikke har noen objektivproblemer.

Hvis du vil lære hvordan du korrigerer objektivproblemer, kan du se Objektivkorrigering.

Lens_correction
Aktiver veksleknappen for objektivkorrigering for å rette opp objektivproblemer.

Bruke Gjør mindre skarpt-effekten på bilder (kun iOS)

I Photoshop Express kan du finne Gjør mindre skarpt i Korrigeringer-panelet. Du kan velge mellom to alternativer for Gjør mindre skarpt: 

 • Zoom/roter uskarpt Gjør bestemte områder av et bilde uskarpe
 • Full uskarphet Gjør hele bildet uskarpt

Hvis du vil bruke Zoom/roter uskarpt, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Flytt den sirkulære masken til det ønskede området. Juster sirklene for å bruke Ingen uskarphet, Uttoning og Gjør mindre skarpt på de ønskede områdene av bildet.

 2. Flytt glidebryteren for å justere intensiteten til Gjør mindre skarpt. Du kan også bruke vekslebryteren til å endre de uskarpe områdene i bildet.

  Du kan også bruke vekslebryteren til å endre de uskarpe områdene i bildet.

  Blur
  Gjør mindre skarpt med vekslebryteren av i Zoom/roter uskarpt
  blur_2
  Gjør mindre skarpt med vekslebryteren på i Zoom/roter uskarpt

  Hvis du vil bruke Full uskarphet, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Klikk Full-alternativet.

  2. Flytt glidebryteren for å justere intensiteten til Gjør mindre skarpt.

   full_blur
   Full uskarphet i bruk i et bilde

Send til Photoshop som PSD (iOS)

Send til Photoshop er en kraftfull funksjon i Photoshop Express som gjør det mulig å flytte redigerte bilder eller bildemontasjer fra Photoshop Express til Adobe Photoshop som en PSD-fil. Brukte redigeringer i Photoshop Express, som blant annet vannmerke, Looks, korrigeringer, rammer og feil, beholdes i PSD-filen. Deretter kan du finjustere eller forbedre dem ytterligere i Photoshop.

Merk:

 • Bildemontasjer åpnes som en PSD med flere lag, der du kan arbeide på enkeltstående bildelag for å få mer detaljerte redigeringer.
 • Du må logge på Photoshop Express og Photoshop med samme ID for å kunne bruke denne funksjonen.

Slik sender du Photoshop Express-arbeid til Photoshop:

 1. Gjør de ønskede endringene av bildet.

 2. Trykk PS-ikonet i bunnpanelet på skjermen, og klikk Send nå.

  Det redigerte bildet åpnes deretter automatisk i Photoshop på skrivebordet.

  send_file_to_photoshop
  Send arbeidet ditt med alle endringene på plass til Photoshop.

Du kan også følge denne fremgangsmåten for å dele arbeidet ditt til Photoshop på skrivebordet:

 1. Gjør de ønskede endringene av bildet.

 2. Klikk Del-ikonet øverst til høyre på skjermbildet.

 3. Blant de tilgjengelige delingsalternativene klikker du Photoshop (Send til Photoshop) for å eksportere det redigerte bildet ditt til Adobe Photoshop. Filen din åpnes deretter automatisk i Photoshop på skrivebordet.

  Merk:

  Sørg for at du er logget på med samme ID i Photoshop som i Photoshop Express.

 4. Når du er logget på Photoshop med samme ID som i Photoshop Express, kan du også gjøre følgende:

  • Hvis du vil eksportere et bilde fra redigeringsprogrammet, trykker du Photoshop-ikonet du finner nederst på skjermen. 

  • Hvis du vil eksportere en bildemontasje, trykker du Photoshop-ikonet du finner i toppanelet på skjermen.

  • Hvis du vil eksportere et bilde som er tatt, trykker du Photoshop-ikonet du finner nederst på skjermen.

  PSD-filen med de utførte redigeringene åpnes deretter automatisk i Photoshop på skrivebordet.

Bruke Photoshop Effects (kun iOS)

Photoshop Effects er et sett med filtre som er tilgjengelige i Photoshop. Du kan bruke disse filtrene for bildene fra Photoshop Express ved å koble til Photoshop.

Før du kobler til Photoshop:

 • Kontroller at du har Photoshop installert på Windows- eller Mac-maskinen din. Hvis du allerede eier Photoshop, må du passe på at du arbeider med Photoshop versjon 16.0 eller nyere. Slik sjekker du dette:
 1. Start Photoshop.

 2. Velg Photoshop > Om Photoshop (på Mac) eller Hjelp > Om Photoshop (i Windows).

 3. Hvis du ikke har Photoshop versjon 16.0 eller nyere, velger du Hjelp > Oppdateringer i Photoshop for å oppdatere til den nyeste versjonen.

 • Kontroller at mobilenheten med Photoshop Express og maskinen som kjører Photoshop , er koblet til samme Wi-Fi-nettverk.
 1. Åpne Photoshop Express, og klikk Photoshop Effects-ikonet i bunnpanelet på skjermen.

  step0
  Bruke Photoshop Effects med iOS
 2. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere eksterne tilkoblinger i Photoshop.

 3. Når du har valgt Aktiver eksterne tilkoblinger i Photoshop, oppretter du et passord for tjenesten og klikker OK.

  photoshop_cc_enableconnections
  Velg Aktiver eksterne tilkoblinger, og opprett et passord i Photoshop.
 4. Start Photoshop på nytt.

 5. I Photoshop Express trykker du Photoshop Effects-ikonet og velger serveren (tjenestenavnet) som er oppført i det andre skjermbildet med instruksjoner.

 6. Skriv inn passordet du opprettet i Photoshop, og så er du klar til å jobbe med Photoshop Effects.

Merk:

 • Hvis du vil deaktivere innstillingen for automatisk tilkobling i Photoshop Express, velger du App-innstillinger > Innstillinger > Tilbakestill Photoshop-tilkoblinger, og klikker Ja.
 • Hvis du mottar feilmeldingen “Det ser ut til at dette bildet ikke er åpent lenger i Photoshop”, åpner du bildet på nytt og prøver igjen. Du kan også åpne bildet i Photoshop Express og klikke Photoshop Effects-ikonet for å koble til Photoshop.
 • Hvis du ikke er i stand til å bruke Photoshop Effects på bildene dine, lukker du alle åpne vinduer eller dialogbokser i Photoshop og bruker effekten på nytt i appen.

Funksjoner for selfiekamera (kun iOS)

Filtre

Denne funksjonen er foreløpig bare tilgjengelig i Storbritannia, Singapore, Sør-Afrika og Canada.

Selfiekameraet i Photoshop Express bruker portrettsegmentering i sanntid, dybdeestimering, objektivuskarphet og nettbrettmarkering. Dette gjør at du kan få finere selfies og bruke attraktive filtre mens du er på farten.

Du kan bruke følgende filtre:

 • Portrett – Tar i bruk dybdeskarphetseffekten som gjør bakgrunnen uskarp.
 • Pop-farger – Fremhever utvalgte deler av bildet og beholder fargene i disse delene, mens resten av bildet blir svart-hvitt.
 • Svart-hvitt – Fremhever bakgrunnen i bildet og holder den i farger, mens kroppen din endres til svart-hvitt.
 • Bevegelse – Filteret for bevegelsesuskarphet gir en lineær følelse/effekt av bevegelse.
 • Zoom – Får bildet til å tone ut mot bildets midtpunkt og gir et inntrykk av zooming inn/ut av bildet.
Selfi_Filters
Bruk filtre for selfiene dine med kameraet i Photoshop Express

Tatoveringer

Photoshop Express bruker 3D-ansiktsmodellering og tekstilmaling til å lage realistiske tatoveringer. Du kan plassere den ønskede tatoveringen i foretrukket posisjon ved å zoome og panorere rundt bildet. Selfien du har tatt, kan deretter ytterligere redigeres i redigeringsprogrammet, eller du kan lage en bildemontasje med den.

selfi_tattoos
Lag og plasser en realistisk tatovering med Photoshop Express

Lage bildemontasjer

Med Photoshop Express kan du lage lekre bildemontasjer med et enkelt trykk og deretter dele dem med venner. Velg bildene du vil arbeide med, og bruk en av oppsettstilene i bunnpanelet på skjermen. Oppsettene for bildemontasjer opprettes på intelligent vis ved hjelp av bildemetadata, for eksempel geoposisjon og tidspunkt.

Slik lager du en bildemontasje:

 1. På det første skjermbildet etter at appen åpnes:

  • (IOS) Velg fanen Lag bildemontasje.
  • (Android) Klikk nederst til høyre på skjermen.

  Med iOS-enheter kan du også lage bildemontasjer ved å klikke ikonet for å lage bildemontasje i toppanelet i appen.

  mode
  Skjermbilde på iOS-enhet
 2. Velg de ønskede bildene. Du kan kombinere opptil ni bilder i en enkelt bildemontasje.

 3. Klikk på Neste.

 4. Velg ønsket oppsettstil, og klikk for å gjøre endringer.

 5. Slik lagrer du bildemontasjen i telefonens minne:

  • (iOS) Klikk øverst til høyre på skjermen, og velg Kamerarull.
  • (Android) Klikk øverst til høyre på skjermen, og velg Lagre i galleriet.

Funksjonene for bildemontasjer inkluderer:

Sideforhold: Trykk Bildeforhold-ikonet for å angi sideforholdet for bildemontasjen.

Endre oppsett: Trykk Oppsett-ikonet for å velge blant rutenett-, frihånds- og figuroppsett.

Rediger og erstatt bilder: Trykk Rediger-ikonet for å erstatte eller slette bilder i montasjen. Hvis du vil bytte bilder, trykker du lenge på et bilde for å kunne dra det og slippe det i en annen celle. Hvis du vil redigere et bilde, trykker du Rediger-ikonet.

Bruk stil: Trykk Stiloverføring-ikonet for å bruke hurtigstiler på bildemontasjen din.

Legg til tekst: Trykk Tekst-ikonet for å legge til tekst. Endre tekststil ved å velge blant de tilgjengelige skriftstilene. Du kan justere tekstens tetthet ved hjelp av glidebryteren, legge til tekstfarge, enkelt panorere, zoome eller rotere og også justere plasseringen av teksten.

Legg til klistremerke: Trykk Klistremerke-ikonet for å legge til klistremerker i bildemontasjen. Du kan panorere, zoome eller rotere klistremerket og plassere det slik du ønsker.

Endre rammer: Trykk rammeikonet for å bruke rammer og justere indre og ytre rammer. Du kan også legge til farger i rammer.

Legg til bakgrunnsmønstre: Trykk Bakgrunn-ikonet for å legge til bakgrunnsstiler. Du kan velge blant en rekke tilgjengelige mønstre, farger og graderinger.

Dele arbeidet ditt

Du kan raskt dele arbeidet ditt på Instagram, Facebook, Tumblr og Twitter via tekstmeldinger. Dette kan du gjøre øverst til høyre på skjermen:

 • (iOS) Klikk og velg hvordan du vil dele.
 • (Android) Klikk og velg hvordan du vil dele.

Flerdelingsalternativ (iOS)

Med dette alternativet kan du raskt dele til flere destinasjoner på én gang, inkludert Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter og Flicker. Hvis du vil dele arbeidet ditt med flere destinasjoner om gangen, må du aktivere veksleknappen for destinasjonene du vil dele til, og deretter klikke Lagre og del øverst til høyre på skjermen. Du kan også trykke navnet på en destinasjon hvis du vil dele bare til denne bestemte destinasjonen.

Ikke-ødeleggende lagring

Du kan overskrive bildene dine mens du deler i stedet for å opprette en kopi. Du kan endre denne innstillingen i Innstillinger. Velg App-innstillinger > Innstillinger > Delingsinnstillinger, og opphev valget av Lagre som kopi. 

NonDestructiveSave
Opphev valget av Lagre som kopi for å overskrive bildene dine mens du deler

Kontrollere JPEG-kvalitet

Du kan velge en kvalitetsskala du vil bruke på bildet ditt mens du eksporterer eller deler bildet. En verdi på 100 % gir best resultat med økt filstørrelse. Som standard er kvalitetsskalaen satt til 85 %.

Slik endrer du bildekvaliteten:

 1. Velg App-innstillinger > Innstillinger > JPEG-kvalitet.

 2. Endre verdien for Kvalitet-glidebryteren.

  JPEG
  Angi bildekvaliteten din i Photoshop Express

Arbeide med andre Adobe-apper

Du kan koble til Creative Cloud, Lightroom og CC Library fra Photoshop Express. Slik gjør du dette:

 1. Øverst til høyre på skjermen:

  • (iOS) Klikk .
  • (Android) Klikk .
 2. Velg alternativet du vil koble til med, i Send til-delen.

 3. Logg på med Adobe ID-en eller Google- eller Facebook-kontoen din, og følg instruksjonene på skjermen for å koble til den ønskede appen.

Du kan også gjøre et par endringer i andre mobilapper og importere arbeidet til Photoshop Express. Du kan for eksempel

 • klippe ut objekter i Photoshop Mix
 • bruke verktøyene for å reparere og gjøre flytende i Photoshop Fix

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet